Astra Automatyka > Produkty > Honeywell > Czujniki i przetworniki Honeywell > Czujniki wilgotności Honeywell

Czujniki wilgotności Honeywell


Dokonywanie pomiarów wilgotności ma na celu ustalenie stopnia obecności wody w medium. Do wykonania pomiarów stosuje się specjalne urządzenia, takie jak czujniki wilgotności Honeywell. Mają one na celu rejestrowanie zawartości wilgoci w medium, takich jak: powietrze w pomieszczeniu, materiały budowlane lub dowolny produkt przemysłowy, a także żywność. Pomiar wilgotności wykonany przez czujnik może odnotować wystąpienie opadów atmosferycznych bądź mgły, dzięki czemu dopływy wody lub otwory w budynku mogą być sterowane automatycznie w celu gromadzenia wody deszczowej. Urządzenie to reaguje na zmiany wilgotności powietrza bądź innego medium, w którym dokonuje się pomiaru wykorzystując zmiany w jego właściwościach elektrycznych. Wszelkie zmiany na tej płaszczyźnie mogą być analizowane elektronicznie przez czujnik wilgotności, a następnie zebrane dane mogą zostać wykorzystywane do kierowania procesami przełączania.

Czujniki wilgotności Honeywell - Zastosowanie


Znajdujące się w ofercie sklepu Astra Automatyka profesjonalne urządzenia pomiarowe, takie jak czujniki wilgotności Honeywell, przeznaczone są do pracy w obiektach przemysłowych, gastronomicznych i laboratoriach oraz wszędzie tam, gdzie niezbędne jest monitorowanie stopnia wilgotności powietrza, materiałów budowlanych i innych mediów przemysłowych. Produkty marki Honeywell to zaawansowane technologicznie rozwiązania przeznaczone dla robotyki i różnych gałęzi przemysłu. Wysokiej jakości czujniki służące do pomiaru wilgotności bezwzględnej i względnej wykorzystywane są w wielu miejscach, jak chociażby biura, laboratoria, szpitale, pływalnie, hale produkcyjne, magazyny, lokale gastronomiczne, centra handlowe i wiele innych. Tych, którzy poszukują również innych profesjonalnych urządzeń pomiarowych, zachęcamy do zapoznania się z ofertą czujników kondensacji Honeywell czy temperatury.