Astra Automatyka > Produkty > Regulatory uniwersalne RLU2… SIEMENS
Regulatory uniwersalne RLU2... SIEMENS

Regulatory uniwersalne RLU202, RLU220, RLU222, RLU232 oraz RLU236 marki SIEMENS to urządzenia przeznaczone do stosowania w prostych i złożonych instalacjach klimatyzacji, wentylacji oraz chłodzenia wodnego. Ich zadaniem jest regulacja temperatury, wilgotności względnej / bezwzględnej, jakości powietrza w pomieszczeniu, przepływu powietrza, ciśnienia / różnicy ciśnienia oraz entalpii.
Regulatory zawierają zaprogramowane aplikacje standardowe. Użytkownik może je sam konfigurować w swobodny sposób. Regulatory dają możliwością optymalnego adaptowania do danego typu instalacji. Obsługiwane są za pomocą menu, posiadają algorytm regulacji P, PI i PID.

 

Tabela doboru produktu
Model Symbol Opis
RLU202 BPZ:RLU202 Regulator uniwersalny 1-kanałowy: 1DI, 4UI, 2DO (1-3P)
RLU220 BPZ:RLU220 Regulator uniwersalny 1-kanałowy: 1DI, 4UI, 2AO
RLU222 BPZ:RLU222 Regulator uniwersalny 2-kanałowy: 1DI, 4UI, 2AO, 2DO (1-3P)
RLU232 BPZ:RLU232 Regulator uniwersalny 2-kanałowy: 2DI, 5UI, 3AO, 2DO
RLU236 BPZ:RLU236 Regulator uniwersalny 2-kanałowy: 2DI, 5UI, 3AO, 6DO

 

AKCESORIA

Model Symbol Opis
SEH62.1 BPZ:SEH62.1 Programator czasowy, 8 programów przełączania, wyjście przekaźnikowe 24…240 V AC
SEZ220 BPZ:SEZ220 Przekształtnik sygnału, konfigurowalny, z wyświetlaczem
ARG62.201 BPZ:ARG62.201 Zestaw montażowy do montażu elewacyjnego regulatorów RLU
Szczegóły produktu

FUNKCJE

 • Tryby pracy:
  • Wybór trybów pracy Komfort, Ekonomiczny, Ochrona za pomocą wejść stanu
  • Wyświetlanie aktualnego trybu pracy (Komfort, Ekonomiczny i Ochrona
 • Wartości zadane:
  • Dla każdego regulatora sekwencyjnego: indywidualnie ustawiane wartości zadane ogrzewania i chłodzenia (lub maksymalne i minimalne wartości zadane) dla trybu pracy Komfort i Ekonomiczny
  • Wstępne ustawianie wartości zadanej temperatury w pomieszczeniu z zadajnika pomieszczeniowego lub nastawnika wartości zadanej (pasywnego)
  • Dla każdego regulatora sekwencyjnego: wstępnie definiowana wartość zadana ze zdalnego nastawnika wartości zadanej (aktywnego lub pasywnego)
  • Wartość zadana temperatury w pomieszczeniu z kompensacją letnią i/lub zimową
  • Dla każdego regulatora sekwencyjnego: przesunięcie wartości zadanej zależnie od sygnału z czujnika, ustawiane punkty początku i końca

WYJŚCIA UNIWERSALNE

 • Wejścia uniwersalne do podłączenia:
  • Pasywnych lub aktywnych wejściowych sygnałów analogowych różnych wielkości pomiarowych (°C, %, —)
  • Sygnałów wejściowych dwustanowych (styki beznapięciowe)

FUNKCJE REGULACYJNE

 • Regulator uniwersalny (sekwencyjny) do 2 sekwencji ogrzewania (odwrotnego działania) oraz 2 sekwencji chłodzenia (bezpośredniego działania), może pracować jako regulator z algorytmem P, PI, PID lub jako regulator różnicowy
 • Regulator może być konfigurowany jako kaskadowy regulator temperatury w pomieszczeniu / powietrza nawiewanego z ograniczeniem temperatury powietrza nawiewanego
 • Do każdej sekwencji można przydzielić wyjście sterujące (wyjście ciągłe, przełącznik krokowy, mieszająca przepustnica powietrza / urządzenie odzysku ciepła) i pompę. Dwie sekwencje mogą działać na to samo wyjście ciągłe (np.: priorytet chłodzenie / osuszanie)
 • Ograniczenie ogólne (minimum / maksimum z algorytmem PI dla każdego regulatora sekwencyjnego lub jako ograniczenie bezwzględne, np. temperatury lub wilgotności powietrza nawiewanego) lub ograniczenie temperatury względnej (np. ograniczenie maksymalnej różnicy temperatury w pomieszczeniu / powietrza nawiewanego). Ograniczenie działa na wszystkie sekwencje.
 • Ograniczenie minimalne można ustawiać na dolną wartość zadaną przy włączonym chłodzeniu (np. chłodzenie z chłodnicą bezpośredniego odparowania)
 • Ograniczenia sekwencji z algorytmem PI dla każdego regulatora uniwersalnego, może być zdefiniowane jako minimalne lub maksymalne. Ograniczenie działa na pojedynczą sekwencję (np. ochrona przed oblodzeniem układu odzysku ciepła lub ograniczenie maksymalnej temperatury powrotu nagrzewnicy)
 • Regulacja temperatury powietrza mieszanego poprzez sterowanie przepustnicami powietrza
 • Blokowanie poszczególnych sekwencji
 • Wejście dwustanowe (granica ogrzewania, z regulatora grzewczego) do zmiany strategii regulacji (kaskadowa regulacja temperatury w pomieszczeniu / powietrza nawiewanego), z możliwością konfigurowania

FUNKCJE PRZEŁĄCZAJĄCE I NADZORUJĄCE

 • Dwustopniowa ochrona przed zamarzaniem (ciągła / dwustanowa) lub termostat przeciwzamrożeniowy (sekwencje ogrzewania wysterowują wyjście na 100 %, przekaźnik alarmowy wyłącza wentylatory) (w przypadku RLU220 tylko wskazanie)
 • Sterowanie pompami, załączenie pomp na stałe przy niskich temperaturach zewnętrznych, załączenie zgodnie z obciążeniem regulatora sekwencyjnego (za wyjątkiem RLU220); okresowe uruchomienie pompy
 • Sterowanie wyjściem analogowym (za wyjątkiem RLU202). Zewnętrznie konfigurowane wstępne ustawienie (regulator używany tylko jako konwerter sygnałów). Położenie minimalne i maksymalne, z możliwością odwracania. Ograniczenie minimum przy niskiej temperaturze zewnętrznej
 • Sterowanie mieszającymi przepustnicami powietrza lub urządzeniami odzysku ciepła z funkcją optymalizacji (Maximum Economy Changeover) (za wyjątkiem RLU202), funkcja rozruchowa przy niskiej temperaturze zewnętrznej
 • Sterowanie urządzeniem wielostopniowym za pomocą przełącznika krokowego, maksymalnie 6 stopni i wyjście analogowe. Punkty włączenia / wyłączenia każdego stopnia można ustawiać indywidualnie. Ustawiane czasy opóźnienia. Zewnętrznie konfigurowane wstępne ustawienie (regulator używany tylko jako przełącznik krokowy). Wyjście analogowe z położeniem minimum i maksimum, możliwość odwracania sygnału (tylko RLU236)
 • Sterowanie urządzeniem wielostopniowym za pomocą przełącznika krokowego, maksymalnie 2 stopnie i wyjście analogowe. Funkcje takie, jak opisano wyżej (za wyjątkiem RLU220)
 • Sterowanie liniowym urządzeniem wielostopniowym za pomocą przełącznika krokowego, maksymalnie 6 stopni i wyjście analogowe. Możliwość przydzielania stałych punktów załączenia / wyłączenia zależnych od obciążenia. Ustawiane czasy opóźnienia i przełączanie priorytetów. Zewnętrznie konfigurowane wstępne ustawienie (regulator używany tylko jako przełącznik krokowy). Wyjście analogowe do przydzielania obciążenia do stopni, z położeniem minimalnym i maksymalnym, możliwość odwracania sygnału (tylko RLU232 i RLU236)
 • Sterowanie binarnym urządzeniem wielostopniowym za pomocą przełącznika krokowego, maksymalnie 4 przekaźniki, 15 stopni i wyjście analogowe. Możliwość przydzielania stałych punktów załączenia / wyłączenia zgodnie z logiką binarnego przełączania. Ustawiane czasy opóźnienia. Zewnętrznie konfigurowane wstępne ustawienie (regulator używany tylko jako przełącznik krokowy). Wyjście analogowe do przydzielania obciążenia do stopni, z położeniem minimalnym i maksymalnym, możliwość odwracania sygnału (tylko RLU232 i RLU236)
 • Sterowanie ciągłym siłownikiem 3-stawnym. Konfigurowane wstępne ustawienia (regulator używany wyłącznie jako konwerter sygnału analogowy / 3-stawny) (tylko RLU202 i RLU222)
 • Przekazywanie biernego sygnału pomiarowego jako sygnał aktywny do wykorzystania przez inne regulatory
Pliki do pobrania

 
Zapytaj o produkt