Astra Automatyka > Produkty > Czujniki i przetworniki > Termostaty > Przełącznik biegów wentylatora RAB91 SIEMENS
Przełącznik biegów wentylatora RAB91 SIEMENS

Przełącznik biegów wentylatora RAB91 SIEMENS jest urządzeniem wykorzystywanym do regulowania poziomu ciepła w różnego rodzaju pomieszczeniach. Doskonale sprawdza się w budynkach handlowych, budynkach...

Przełącznik biegów wentylatora RAB91 SIEMENS jest urządzeniem wykorzystywanym do regulowania poziomu ciepła w różnego rodzaju pomieszczeniach. Doskonale sprawdza się w budynkach handlowych, budynkach mieszkalnych oraz w przemyśle lekkim.


Tabela doboru produktu
Model Symbol Opis
RAB91 S55770-T231 Przełącznik prędkości wentylatora 3-biegowego, maks. 250 V AC, 6 (2,5) A. Zastępuje model RAB90 SIEMENS

Producent oferuje następujące akcesoria do przełącznika RAB91 SIEMENS:

  • Adapter 120 x 120 mm do puszek podłączeniowych 4“ x 4“ – ARG70
  • Adapter 96 x 120 mm do puszek podłączeniowych 2“ x 4“ – ARG70.1

Przełącznik biegów wentylatora RAB91 SIEMENS działa w całkowicie automatyczny sposób, a jego użytkownik nie musi ręcznie włączać trybu ogrzewania czy chłodzenia. Przekłada się to na prostotę pracy i wygodę użytkowania. Urządzenie zostało wyposażone w 4-pozycyjny ręczny przełącznik, który umożliwia wybór biegu wentylatora. Przełącznik ten jest urządzeniem bezobsługowym.

Przełącznik biegów wentylatora RAB91 SIEMENS można montować na dostępnych w handlu puszkach podłączeniowych lub bezpośrednio na ścianie. Czynności serwisowe (otwieranie obudowy) może przeprowadzać tylko wykwalifikowany personel (Uwaga: napięcie 250 V!). Przed otwarciem pokrywy należy odłączyć zasilanie.
Podczas montażu urządzenia najpierw mocuje się podstawę, następnie na niej obudowę i wykonuje połączenia elektryczne. Na końcu zakłada się pokrywę.

Zwarta budowa i prosty montaż przełącznika biegów wentylatora RAB91 SIEMENS

Do licznych atutów przełącznika biegów wentylatora RAB91 SIEMENS należy zaliczyć jego zwartą budowę. Obudowa urządzenia złożona jest z podstawy i pokrywy. Montażu termostatu zaleca się dokonywać w miejscu w którym nie będzie miał on styczności z promieniami UV, a także innymi źródłami ciepła i chłodu, które mogłyby zakłócić jego prawidłowe funkcjonowanie. Urządzenie można montować bezpośrednio na ścianie lub w puszkach połączeniowych. Wszelkich czynności serwisowych przy przełączniku biegów wentylatora RAB91 SIEMENS, w tym otwarcia obudowy, może dokonać tylko osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia. Należy przy tym pamiętać, żeby przed otwarciem pokrywy odłączyć zasilanie.