Astra Automatyka > Produkty > Czujniki i przetworniki > Czujniki temperatury > Kanałowy czujnik wilgotności QFM2100 SIEMENS
Kanałowy czujnik wilgotności QFM2100 SIEMENS

Czujniki kanałowe QFM21 to oferowane przez Siemens czujniki do pomiaru wilgotności względnej i temperatury. Przeznaczone są do stosowania w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych do pomiaru te...

Czujniki kanałowe QFM21 to oferowane przez Siemens czujniki do pomiaru wilgotności względnej i temperatury. Przeznaczone są do stosowania w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych do pomiaru temperatury i wilgotności względnej w kanale powietrznym.
 


Tabela doboru produktu
Model Zakres pomiaru temperatury Sygnał wyjściowy temperatury Zakres pomiaru wilgotności Sygnał wyjściowy wilgotności Napięcie zasilające
QFM2100 0…100 % aktywny, 0…10 V DC 24 V AC lub 13,5…35 V DC
QFM2101 aktywny, 4…20 mA 13,5…35 V DC
QFM2120 −35…+50 °C pasywny, LG-Ni 1000 aktywny, 0…10 V DC 24 V AC lub 13,5…35 V DC
QFM2140 pasywny, T1 (PTC)
QFM2160 0…50 °C, −40…+70 °C lub −35…+35 °C aktywny, 0…10 V DC
QFM2171 aktywny, 4…20 mA aktywny, 4…20 mA 13,5…35 V DC

Właściwości kanałowych czujników wilgotności QFM2100 SIEMENS:

 • Napięcie zasilające 24 V AC / 13,5…35 V DC
 • Sygnał wyjściowy wilgotności względnej 0…10 V DC / 4…20 mA
 • Sygnał wyjściowy temperatury 0…10 V DC / 4…20 mA / T1 / LG-Ni 1000
 • Dokładność pomiaru ±3 % wilgotności względnej w zakresie komfortu
 • Zakres zastosowania −15…+60 °C / 0…95 % r.h. (bez skraplania)

Kanałowe czujniki QFM21 Siemens złożone są z:

 • obudowy,
 • obwodu drukowanego,
 • zacisków podłączeniowych,
 • kołnierza montażowego
 • trzpienia zanurzeniowego z końcówką pomiarową.

W skład dwuczęściowej obudowy wchodzi podstawa oraz zdejmowana pokrywa (mocowana zatrzaskowo).
Obwód pomiarowy i elementy nastawcze umieszczone są na obwodzie drukowanym wewnątrz pokrywy, a zaciski podłączeniowe znajdują się w podstawie.
Element pomiarowy znajduje się na końcu trzpienia pomiarowego i jest zabezpieczony nakręcaną osłoną ochronną z filtrem.
Kabel doprowadzany jest przez dławik kablowy M16 dostarczany z czujnikiem, który można przykręcić do obudowy. Trzpień pomiarowy i obudowa wykonane są z tworzywa sztucznego i trwale ze sobą połączone. Czujnik przeznaczony jest do montażu z kołnierzem montażowym dostarczonym z czujnikiem. Kołnierz należy nałożyć na trzpień pomiarowy czujnika, a następnie zamocować zgodnie z wymaganą głębokością zanurzenia.

Czujniki QFM2100 SIEMENS stosowane są jako:

 • Czujniki regulacyjne powietrza nawiewanego lub wywiewanego
 • Czujniki odniesienia, np. do przesunięcia punktu rosy
 • Czujniki ograniczające, np. do współpracy z nawilżaczami parowymi
 • Czujniki pomiarowe wykorzystywane np. do wyświetlania mierzonej wartości lub do podłączenia do systemu zarządzania budynkiem
 • Czujniki pomiarowe entalpii i wilgotności bezwzględnej, współpracując SEZ220

Czujniki QFM21 marki Siemens współpracują ze wszystkimi systemami i urządzeniami do których można podłączyć sygnał wyjściowy czujnika 0…10 V DC, 4…20 mA, LG-Ni 1000 lub T1. Przy wykorzystywaniu czujników do wyboru maksimum lub minimum, uśredniania bądź obliczania entalpii, różnicy entalpii, wilgotności bezwzględnej lub punktu rosy, zalecamy stosowanie przekształtnika sygnałów SEZ220.

Czujnik dokonuje pomiaru wilgotności względnej w kanale powietrznym za pomocą pojemnościowego elementu pomiarowego, którego pojemność elektryczna zmienia się w funkcji wilgotności względnej.
Elektroniczny obwód pomiarowy przetwarza sygnał czujnika na wyjściowy sygnał ciągły 0…10 V DC lub 4…20 mA, odpowiadający zakresowi wilgotności względnej 0…100 %.
Czujnik dokonuje pomiaru temperatury w kanale powietrznym za pomocą elementu pomiarowego, którego rezystancja zmienia się w funkcji temperatury.
Zależnie od typu czujnika, zmiana rezystancji przetwarzana jest na aktywny sygnał wyjściowy 0…10 V DC lub 4…20 mA, odpowiadający wybranemu zakresowi tempera-tury 0…50 °C, –35…+35 °C lub –40…+70 °C. Zmierzona temperatura, zależnie od typu czujnika, może być dostępna jako symulowany pasywny sygnał wyjściowy LG-Ni 1000 lub T1 ( – 35…50 °C), zamiast sygnału aktywnego.
Prąd pomiarowy z różnych systemów/urządzeń, służący do pomiaru rezystancji elektrycznej czujnika pasywnego znaczenie się różni i wpływa na nagrzewanie się elementu pomiarowego temperatury. Aby skompensować ten wpływ, pasywny sygnał wyjściowy jest symulowany przez obwód elektroniczny.