Astra Automatyka > Produkty > Liczniki energii elektrycznej i ciepła > Ciepłomierze - liczniki ciepła i chłodu > Ciepłomierze mechaniczne WFM5 i liczniki ciepła/chłodu WFN5 SIEMENS
Ciepłomierze mechaniczne WFM5 i liczniki ciepła/chłodu WFN5 SIEMENS

Elektroniczne, zasilane bateryjnie liczniki z jednostrumieniowym przetwornikiem przepływu serii WFM5 oraz WFN5 oferowane przez Siemens, przeznaczone do pomiaru energii cieplnej lub opcjonalnie cieplne...

Elektroniczne, zasilane bateryjnie liczniki z jednostrumieniowym przetwornikiem przepływu serii WFM5 oraz WFN5 oferowane przez Siemens, przeznaczone do pomiaru energii cieplnej lub opcjonalnie cieplnej i chłodniczej w autonomicznych instalacjach ogrzewania, chłodzenia lub układach solarnych. Urządzenia te charakteryzują się kompaktową budową. Używane są do dokładnego określania ilości zużytej energii.


Tabela doboru produktu

Liczniki ciepła do montażu na powrocie

Model Opis
WFM501-E000H4 Przepływ 0,6 m3/h, długość korpusu 110 mm, przyłącza gwintowe G ¾”
WFM502-E000H4 Przepływ 1,5 m3/h, długość korpusu 110 mm, przyłącza gwintowe G ¾”
WFM503-J000H4 Przepływ 2,5 m3/h, długość korpusu 130 mm, przyłącza gwintowe G 1″
WFM502-A000H4 Przepływ 1,5 m3/h, długość korpusu 80 mm, przyłącza gwintowe G ¾”

Liczniki ciepła i chłodu mechaniczne WFN5

Model Opis
WFM501-F000H4 Przepływ 0,6 m3/h, długość korpusu 110 mm, przyłącza gwintowe G ¾”
WFM502-F000H4 Przepływ 1,5 m3/h, długość korpusu 110 mm, przyłącza gwintowe G ¾”
WFM503-K000H4 Przepływ 2,5 m3/h, długość korpusu 130 mm, przyłącza gwintowe G 1″
WFM502-B000H4 Przepływ 1,5 m3/h, długość korpusu 80 mm, przyłącza gwintowe G ¾”

Liczniki ciepła i chłodu mechaniczne WFN5

Model Opis
WFN501-E000H4 Przepływ 0,6 m3/h, długość korpusu 110 mm, przyłącza gwintowe G ¾”
WFN502-E000H4 Przepływ 1,5 m3/h, długość korpusu 110 mm, przyłącza gwintowe G ¾”
WFN503-J000H4 Przepływ 2,5 m3/h, długość korpusu 130 mm, przyłącza gwintowe G 1″
WFN502-A000H4 Przepływ 1,5 m3/h, długość korpusu 80 mm, przyłącza gwintowe G ¾”

 

Liczniki WFM5 i WFN5 Siemens składają się z przetwornika przepływu, dwóch czujników temperatury oraz przelicznika wskazującego, który oblicza ilość zużytej energii na podstawie wielkości przepływu i różnicy temperatury. Dostępne są w wersji do pomiaru ilości energii cieplnej, energii cieplnej / chłodniczej lub energii z kolektorów słonecznych.

Urządzenia te są stosowane głównie w instalacjach centralnego ogrzewania lub chłodzenia, gdzie energia dostarczana jest do poszczególnych stref oraz indywidualnych odbiorców w danym budynku.

Do budynków takich należą:

 • budynki wielorodzinne
 • budynki biurowe i administracyjne

Typowi użytkownicy:

 • firmy usługowe i rozliczające
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
 • firmy obsługujące budynki i zarządcy nieruchomości.

Licznik nie może być stosowany w instalacjach wody pitnej.

Właściwości ciepłomierzy mechanicznych WFM5 i liczników ciepła/chłodu WFN5 SIEMENS:

 • Przepływ nominalny 0,6 m3/h, 1,5 m3/h lub 2,5 m3/h
 • Opcjonalne, dodatkowe moduły komunikacyjne
 • Brak konieczności stosowania odcinków prostych (ani przed ani za licznikiem)
 • Dowolna pozycja montażu (pozioma lub pionowa)
 • Konfiguracja parametrów za pomocą przycisków obsługowych lub oprogramowania serwisowego ACT50
 • Interfejs optyczny
 • Funkcja autodiagnostyki

Licznik wyposażony jest w czujniki temperatury zasilenia i powrotu oraz przetwornik przepływu montowany w obiegu grzewczym lub chłodniczym. Przelicznik oblicza różnicę pomiędzy temperaturą zasilenia i powrotu oraz mnoży tą wartość przez wielkość przepływu. Wynik (bieżące zużycie energii cieplnej lub chłodniczej) jest sumowany, wyświetlany i może być przekazywany za pomocą opcjonalnego dodatkowego modułu radiowego lub przewodowego do systemu odczytu danych. Przelicznik zasilany jest trwałej baterii zapewniającej 10 lat pracy urządzenia. Przepływ mierzony jest za pomocą jednostrumieniowego wirnikowego przetwornika przepływu. Przepływająca woda wprawia wirnik w ruch. Prędkość obrotowa wirnika mierzona jest elektronicznie (indukcyjnie), bez udziału pola magnetycznego. W przypadku wykrycia nieprawidłowego kierunku przepływu na wyświetlaczu pojawia się komunikat błędu. Wykorzystując różnicę pomiędzy temperaturą zasilenia i powrotu, wielkość przepływu oraz obliczony współczynnik termiczny, licznik dokonuje odpowiednich obliczeń i wyświetla ilość zużytej energii cieplnej lub chłodniczej (w kWh, MWh/MJ lub GJ). W celu zwiększenia dokładności pomiarowej, określane są wartości gęstości i entalpii każdego pomiaru, które również są uwzględniane w obliczeniach. We wszystkich wersjach licznika stosowany jest ten sam przelicznik wskazujący z wbudowanym modułem serwisowym. Licznik można odczytać w miejscu jego zamontowania poprzez optyczny interfejs bliskiego zasięgu. Odczyt licznika i jego parametryzacja odbywa się za pomocą głowicy optycznej WFZ.IRDA-USB oraz oprogramowania ACT50. Każdy licznik wyposażony jest w interfejs do modułu. Po zamontowaniu odpowiedniego modułu komunikacyjnego możliwy jest zdalny odczyt licznika.
Licznik zabezpieczony jest fabrycznie plombą. Pomiar temperatury dokonywany jest co 36 sekund (opcjonalnie co 6 sekund). Natężenie przepływu mierzone jest w sposób ciągły. Ilość dostarczonej energii wyświetlana jest w czasie rzeczywistym. Wszelkie błędy wyświetlane są natychmiast.

Zapytaj o produkt