Astra Automatyka > Produkty > Liczniki energii elektrycznej i ciepła > Ciepłomierze - liczniki ciepła i chłodu > Ciepłomierze mechaniczne WFM54 i liczniki ciepła/chłodu WFN54 SIEMENS
Ciepłomierze mechaniczne WFM54 i liczniki ciepła/chłodu WFN54 SIEMENS

Kompaktowe, elektroniczne ciepłomierze z mechanicznym przetwornikiem przepływu WFM54 i WFN54 SIEMENS. Składają się z jednostrumieniowego przetwornika przepływu, pary fabrycznie podłączonych czujników...

Kompaktowe, elektroniczne ciepłomierze z mechanicznym przetwornikiem przepływu WFM54 i WFN54 SIEMENS. Składają się z jednostrumieniowego przetwornika przepływu, pary fabrycznie podłączonych czujników temperatury oraz przelicznika, który zlicza zużycie energii na podstawie zmierzonego przepływu oraz różnicy temperatur.


Tabela doboru produktu

Liczniki ciepła do montażu na powrocie

Model Opis
WFM541-G000H4 Przepływ 0,6 m3/h, długość korpusu 110 mm, przyłącza gwintowe G ¾”
WFM542-G000H4 Przepływ 1,5 m3/h, długość korpusu 110 mm, przyłącza gwintowe G ¾”
WFM543-L000H4 Przepływ 2,5 m3/h, długość korpusu 130 mm, przyłącza gwintowe G 1″
WFM542-C000H4 Przepływ 1,5 m3/h, długość korpusu 80 mm, przyłącza gwintowe G ¾”

Liczniki ciepła do montażu na zasilaniu

Model Opis
WFM541-H000H4 Przepływ 0,6 m3/h, długość korpusu 110 mm, przyłącza gwintowe G ¾”
WFM542-H000H4 Przepływ 1,5 m3/h, długość korpusu 110 mm, przyłącza gwintowe G ¾”
WFM543-M000H4 Przepływ 2,5 m3/h, długość korpusu 130 mm, przyłącza gwintowe G 1″
WFM542-D000H4 Przepływ 1,5 m3/h, długość korpusu 80 mm, przyłącza gwintowe G ¾”

Liczniki ciepła i chłodu

Model Opis
WFN541-G000H4 Przepływ 0,6 m3/h, długość korpusu 110 mm, przyłącza gwintowe G ¾”
WFN542-G000H4 Przepływ 1,5 m3/h, długość korpusu 110 mm, przyłącza gwintowe G ¾”
WFN543-L000H4 Przepływ 2,5 m3/h, długość korpusu 130 mm, przyłącza gwintowe G 1″
WFN542-C000H4 Przepływ 1,5 m3/h, długość korpusu 80 mm, przyłącza gwintowe G ¾”
Zarejestrowane dane można odczytać bezpośrednio z wyświetlacza przelicznika lub zdalnie z wykorzystaniem wbudowanego interfejsu komunikacyjnego M-Bus.
2 wejścia impulsowe umożliwiają podłączenie do 2 wodomierzy do wody zimnej lub ciepłej.
Liczniki WFM5.. stosowane są głównie w instalacjach z centralnym źródłem ciepła, w których energia dostarczana jest do indywidualnych odbiorców w budynku.

 • Przelicznik można zdemontować z przetwornika przepływu, długość kabla sygnałowego wynosi 0,4 m
 • Brak konieczności stosowania odcinków prostych
 • Dowolna pozycja montażu (pozioma lub pionowa)
 • Konfiguracja parametrów za pomocą przycisków obsługowych licznika lub oprogramowania serwisowego ACT50
 • Interfejs optyczny
 • Funkcja autodiagnostyki

Liczniki dostarczane są z instrukcją obsługi i montażu w języku polskim.

Informacje dodatkowe

 • Czujniki do montażu bezpośredniego z gwintem M10x1, Pt1000, Ø5,2×45 mm z kablem 1,5 m (jeden czujnik wbudowany w korpus, nie dotyczy liczników z korpusem 80 mm)
 • Ciepłomierze dostarczane są z 10-letnią baterią
 • Cena nie obejmuje kompletu śrubunków (zamawiać oddzielnie)
 • Inne odmiany ciepłomierzy i ich akcesoria dostępne na specjalne zamówienie

Elektroniczne, zasilane bateryjnie liczniki z jednostrumieniowym przetwornikiem przepływu, przeznaczone do pomiaru energii cieplnej lub opcjonalnie cieplnej i chłodniczej w autonomicznych instalacjach ogrzewania, chłodzenia lub układach solarnych.

 • Przepływ nominalny 0,6 m3/h, 1,5 m3/h lub 2,5 m3/h
 • 2 wejścia impulsowe do podłączenia wodomierzy
 • Brak konieczności stosowania odcinków prostych (ani przed ani za licznikiem)
 • Pozycja montażu pozioma lub pionowa
 • Przelicznik zdejmowany z przetwornika przepływu
 • Konfiguracja parametrów za pomocą przycisków obsługowych lub oprogramowania serwisowego ACT50
 • Interfejs optyczny
 • Funkcja autodiagnostyki

Licznik wyposażony jest w czujniki temperatury zasilenia i powrotu oraz przetwornik przepływu montowany w obiegu grzewczym lub chłodniczym. Przelicznik oblicza różnicę pomiędzy temperaturą zasilenia i powrotu oraz mnoży tą wartość przez wielkość przepływu. Wynik (bieżące zużycie energii cieplnej lub chłodniczej) jest sumowany, wyświetlany i może być przekazywany poprzez magistralę M-bus do przewodowego systemu odczytu danych. Przelicznik zasilany jest trwałej baterii zapewniającej 10 lat pracy urządzenia. Dodatkowo, do ciepłomierza można podłączyć 2 wodomierze z wyjściem impulsowym (tylko styk kontaktronowy, bez Namur). Wartości zużycia wodomierzy wyświetlane są na wyświetlaczu oraz przekazywane przez magistralę M-bus.

Elektroniczny, zasilany bateryjnie, wirnikowy licznik energii cieplnej lub chłodniczej charakteryzuje się kompaktową budową i stosowany jest do dokładnego określania ilości zużytej energii. Licznik składa się z przetwornika przepływu, dwóch czujników temperatury oraz przelicznika wskazującego, który oblicza ilość zużytej energii na podstawie wielkości przepływu i różnicy temperatury. Licznik dostępny jest w wersji do pomiaru ilości energii cieplnej, energii cieplnej / chłodniczej lub energii z kolektorów słonecznych. Stosowany jest głównie w instalacjach centralnego ogrzewania lub chłodzenia, gdzie energia dostarczana jest do poszczególnych stref oraz indywidualnych odbiorców w danym budynku.

Do budynków takich należą:

 • budynki wielorodzinne
 • budynki biurowe i administracyjne

Typowi użytkownicy:

 • firmy usługowe i rozliczające
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
 • firmy obsługujące budynki i zarządcy nieruchomości

Czujniki temperatury ani baterie liczników WF..5.. nie podlegają wymianie. Licznik nie jest przeznaczony do stosowania w instalacjach ciepłej wody użytkowej. Do liczników opisanych w niniejszej karcie katalogowej, nie ma możliwości podłączenia dodatkowych modułów komunikacyjnych.

Zapytaj o produkt