Astra Automatyka > Produkty > Liczniki energii elektrycznej i ciepła > Ciepłomierze - liczniki ciepła i chłodu > Kompaktowe ultradźwiękowe liczniki ciepła i chłodu T230 i UH30 SIEMENS
Kompaktowe ultradźwiękowe liczniki ciepła i chłodu T230 i UH30 SIEMENS

Liczniki ciepła i chłodu serii T230 i UH30 oferowane przez Siemens to ultradźwiękowe liczniki do fizycznego pomiaru przepływu i energii w wodnych instalacjach grzewczych lub chłodniczych. Urządzenia t...

Liczniki ciepła i chłodu serii T230 i UH30 oferowane przez Siemens to ultradźwiękowe liczniki do fizycznego pomiaru przepływu i energii w wodnych instalacjach grzewczych lub chłodniczych. Urządzenia te składają się z ultradźwiękowego przetwornika przepływu wykonanego z wytrzymałego tworzywa sztucznego (T230) lub mosiądzu (UH30), dwóch podłączonych czujników temperatury i elektronicznego przelicznika, obliczającego zużycie energii na podstawie natężenia przepływu i różnicy temperatury.


Tabela doboru produktu

Ciepłomierze T230.. z przetwornikiem przepływu z tworzywa sztucznego

Model Przepływ nominalny 0,6 m3/h
T230-A05C-0HA0 Długość zabudowy 110 mm, przyłącza gwintowane G¾”, do montażu na powrocie, bez komunikacji
T230-A05C-0HAB Długość zabudowy 110 mm, przyłącza gwintowane G¾”, do montażu na powrocie, komunikacja M-bus
T230-B05C-0HA0 Długość zabudowy 110 mm, przyłącza gwintowane G¾”, do montażu na zasilaniu, bez komunikacji
T230-B05C-0HAB Długość zabudowy 110 mm, przyłącza gwintowane G¾”, do montażu na zasilaniu, komunikacja M-bus

 

Model Przepływ nominalny 1,5 m3/h
T230-A21C-0HA0 Długość zabudowy 110 mm, przyłącza gwintowane G¾”, do montażu na powrocie, bez komunikacji
T230-A21C-0HAB Długość zabudowy 110 mm, przyłącza gwintowane G¾”, do montażu na powrocie, komunikacja M-bus
T230-B21C-0HA0 Długość zabudowy 110 mm, przyłącza gwintowane G¾”, do montażu na zasilaniu, bez komunikacji
T230-B21C-0HAB Długość zabudowy 110 mm, przyłącza gwintowane G¾”, do montażu na zasilaniu, komunikacja M-bus

 

Model Przepływ nominalny 2,5 m3/h
T230-A36C-0HA0 Długość zabudowy 130 mm, przyłącza gwintowane G1″, do montażu na powrocie, bez komunikacji
T230-A36C-0HAB Długość zabudowy 130 mm, przyłącza gwintowane G1″, do montażu na powrocie, komunikacja M-bus
T230-B36C-0HA0 Długość zabudowy 130 mm, przyłącza gwintowane G1″, do montażu na zasilaniu, bez komunikacji
T230-B36C-0HAB Długość zabudowy 130 mm, przyłącza gwintowane G1″, do montażu na zasilaniu, komunikacja M-bus

Ciepłomierze UH30.. z przetwornikiem przepływu z mosiądzu

Model Przepływ nominalny 0,6 m3/h
UH30-A05-P0H0A Długość zabudowy 110 mm, przyłącza gwintowane G¾”, do montażu na powrocie, bez komunikacji
UH30-A05-P0HBA Długość zabudowy 110 mm, przyłącza gwintowane G¾”, do montażu na powrocie, komunikacja M-bus
UH30-B05-P0H0A Długość zabudowy 110 mm, przyłącza gwintowane G¾”, do montażu na zasilaniu, bez komunikacji
UH30-B05-P0HBA Długość zabudowy 110 mm, przyłącza gwintowane G¾”, do montażu na zasilaniu, komunikacja M-bus

 

Model Przepływ nominalny 1,5 m3/h
UH30-A21-P0H0A Długość zabudowy 110 mm, przyłącza gwintowane G¾”, do montażu na powrocie, bez komunikacji
UH30-A21-P0HBA Długość zabudowy 110 mm, przyłącza gwintowane G¾”, do montażu na powrocie, komunikacja M-bus
UH30-B21-P0H0A Długość zabudowy 110 mm, przyłącza gwintowane G¾”, do montażu na zasilaniu, bez komunikacji
UH30-B21-P0HBA Długość zabudowy 110 mm, przyłącza gwintowane G¾”, do montażu na zasilaniu, komunikacja M-bus

 

Model Przepływ nominalny 2,5 m3/h
UH30-A36-P0H0A Długość zabudowy 130 mm, przyłącza gwintowane G1″, do montażu na powrocie, bez komunikacji
UH30-A36-P0HBA Długość zabudowy 130 mm, przyłącza gwintowane G1″, do montażu na powrocie, komunikacja M-bus
UH30-B36-P0H0A Długość zabudowy 130 mm, przyłącza gwintowane G1″, do montażu na zasilaniu, bez komunikacji
UH30-B36-P0HBA Długość zabudowy 130 mm, przyłącza gwintowane G1″, do montażu na zasilaniu, komunikacja M-bus

Liczniki chłodu T230.. z przetwornikiem przepływu z tworzywa sztucznego

Model Przepływ nominalny 0,6 m3/h
UH30-G05-P0H0A Długość zabudowy 110 mm, przyłącza gwintowane G¾”, do montażu na powrocie, bez komunikacji
UH30-G05-P0HBA Długość zabudowy 110 mm, przyłącza gwintowane G¾”, do montażu na powrocie, komunikacja M-bus

 

Model Przepływ nominalny 1,5 m3/h
UH30-G21-P0H0A Długość zabudowy 110 mm, przyłącza gwintowane G¾”, do montażu na powrocie, bez komunikacji
UH30-G21-P0HBA Długość zabudowy 110 mm, przyłącza gwintowane G¾”, do montażu na powrocie, komunikacja M-bus

 

Model Przepływ nominalny 2,5 m3
UH30-G36-P0H0A Długość zabudowy 130 mm, przyłącza gwintowane G1″, do montażu na powrocie, bez komunikacji
UH30-G36-P0HBA Długość zabudowy 130 mm, przyłącza gwintowane G1″, do montażu na powrocie, komunikacja M-bus

Z uwagi na zwartą konstrukcję liczniki idealnie nadają się zastosowań w instalacjach mieszkaniowych. Dostępne są w wykonaniach jako liczniki ciepła (T230-A../-B.. i UH30-A../-B..), liczniki chłodu (T230-G i UH30-G) oraz liczniki ciepła i chłodu (na zapytanie).

 • Brak ruchomych części powoduje, że urządzenie nie zużywa się
 • Zatwierdzenie zgodnie z EN 1434 i MID w klasie dokładności 3 lub 2
 • Kompaktowe liczniki z przetwornikiem przepływu – T230 wykonanym z wytrzymałego tworzywa sztucznego – UH30 wykonanym z mosiądzu
 • Możliwość montażu w pozycji poziomej lub pionowej, na powrocie lub zasilaniu
 • Zakres dynamiki przepływu 1:100 wg PN-EN 1434 (zakres całkowity 1:1000)
 • Nie są wymagane odcinki stabilizujące przed ani za licznikiem
 • Interfejs optyczny zgodny z EN 62056-21
 • Komunikacja M-bus (opcjonalnie) przewodowa lub radiowa RF
 • Dostępne jako liczniki ciepła, liczniki chłodu lub liczniki ciepła i chłodu
 • Automatyczna samo-diagnoza
 • Uwaga: W kompaktowych licznikach T230 i UH30 nie ma możliwości wymiany baterii.

Liczniki składają się z elektronicznego przelicznika, ultradźwiękowego przetwornika przepływu i dwóch czujników temperatury. Przelicznik wyposażony jest w trwałe baterie litowe zapewniające do 6 (lub 11) lat pracy.

Natężenie przepływu mierzone jest w ultradźwiękowym układzie pomiarowym, który nie ulega zużyciu ze względu na brak ruchomych elementów. Ilość energii przekazanej odbiorcy przez medium w określonym czasie jest proporcjonalna do różnicy temperatury na zasilaniu i powrocie oraz do objętości wody, która w danym czasie przepłynęła. Objętość wody mierzona jest w kanale pomiarowym za pomocą impulsów ultradźwiękowych, które wysyłane są w kierunku zgodnym z kierunkiem przepływu wody i w kierunku przeciwnym. Czas przebiegu sygnału pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem w kierunku zgodnym z przepływem wody ulega skróceniu, a w kierunku przeciwnym – wydłużeniu. Objętość wody obliczana jest na podstawie zmierzonych różnic czasu. Temperatury zasilania i powrotu mierzone są za pomocą platynowych czujników rezystancyjnych. Zmierzona objętość wody jest mnożona przez różnicę temperatury zasilania i powrotu, a otrzymane iloczyny są całkowane. Uzyskany wynik, tj. ilość energii cieplnej, jest zapamiętywany i wyświetlany w MJ/GJ (lub kWh/MWh), a objętość w m3. Liczniki T230.. i UH30.. wykorzystują inteligentny system adaptacji interwału pomiaru temperatury, który w przypadku zmiany stanu systemu (np. nagły wzrost przepływu) skraca interwał pomiaru temperatury. W ten sposób licznik zawsze dostosowuje się do aktualnej sytuacji i bardzo dokładnie mierzy temperatury w instalacji.

We wszystkich wykonaniach liczników stosowany jest taki sam przelicznik elektroniczny.

Licznik wyposażony jest w złącze optyczne, umożliwiające przeprowadzanie na obiekcie odczytu i parametryzacji przy użyciu optycznej głowicy WZR-OP-USP i oprogramowania UltraAssist.

Jeśli licznik wyposażony jest w interfejs M-bus, to można go odczytywać zdalnie przez centralkę komunikacyjną lub przetwornik M-bus (M-bus Master). Jeśli licznik wyposażony jest w interfejs M-bus RF, to można go odczytywać zdalnie.

Urządzenie posiada duży, czytelny, 7-cyfrowy wyświetlacz, służący do wyświetlania różnych wartości (np. energii lub przepływu). Jest to dynamiczny wyświetlacz nowego typu, pozwalający użytkownikowi natychmiast wykryć obecność przepływu. Uzupełnieniem przejrzystego układu wyświetlacza są ikony sygnalizujące wyświetlanie wartości z poprzedniego roku i poprzedniego miesiąca.

Licznik diagnozuje swój stan w sposób ciągły, dzięki czemu może wykryć i wskazać na wyświetlaczu różne błędy montażowe i usterki własne.

W celu otwarcia urządzenia należy zerwać plombę legalizacyjną u góry.

Parametr Wartość
Miejsce montażu na powrocie lub na zasilaniu (zależnie od typu licznika)
Ciśnienie nominalne PN 16
Długość kabla sygnałowego 1,5 m
Montaż czujnika temperatury jeden z czujników zabudowany w korpusie przetwornika przepływu
Typ czujnika temperatury Pt500, Ø 5,2 mm, długość 45 mm
Długość kabla czujnika 1,5 m
Trwałość baterii 6 lat
Zatwierdzenie EN 1434 klasa 3 MID 2004/22/EG
Jednostka energii GJ
Zapytaj o produkt