Astra Automatyka > Produkty > Termostat pomieszczeniowy RAA41 SIEMENS
Termostat pomieszczeniowy RAA41 SIEMENS
 

Termostaty pomieszczeniowe RAA41 SIEMENS to termostaty z ręcznym przełącznikiem grzania lub chłodzenia.

Urządzenia te posiadają regulację 2-stawną. Napięcie przełączania wynosi 24…250 V AC.CZYTAJ WIĘCEJ +

Tabela doboru produktu

URZĄDZENIA WSPÓŁPRACUJĄCE

ModelOpis
SFA21Siłownik elektryczny 2-stawny
STA21Siłownik termiczny (do zaworów grzejnikowych)
STP21Siłownik termiczny (do zaworów o skoku 2,5 mm)

 

AKCESORIA

ModelOpis
ARG70Adapter 120 x 120 mm do puszek podłączeniowych 4“ x 4“
ARG70.1Adapter 96 x 120 mm do puszek podłączeniowych 2“ x 4“
ARG70.2Adapter 112 x 130 mm do okablowania natynkowego

Termostaty pomieszczeniowe RAA41… stosowane są w instalacjach ogrzewania lub chłodzenia do utrzymywania ustawionej wymaganej temperatury w pomieszczeniu.
Termostaty te stosowane są na ogół w:

  • budynkach mieszkalnych
  • budynkach przemysłu lekkiego

Termostaty RAA41 SIEMENS mogą współpracować z:

  • zaworami strefowymi,
  • zaworami termicznymi

Z przodu obudowy termostatu znajduje się przełącznik OGRZEWANIE / OFF/ CHŁODZENIE.

Do zalet termostatów z serii RAA41 zaliczyć należy:

  • Regulację 2-stawną
  • Ręczny przełącznik OGRZEWANIE/ WYŁ/ CHŁODZENIE
  • Membranę wypełnioną gazem

Wymaganą wartość zadaną temperatury w pomieszczeniu ustawia się pokrętłem nastawczym na obudowie. Zakres nastaw można mechanicznie ograniczyć za pomocą ograniczników umieszczonych pod pokrywą.
Termostat pomieszczeniowy powinien być montowany w takim miejscu, aby pomiar temperatury w pomieszczeniu był możliwie najdokładniejszy, bez wpływu bezpośredniego promieniowania słonecznego czy innych źródeł ciepła lub chłodu. Wysokość montażu powinna wynosić około 1,5 m nad podłogą.

Zapytaj o produkt