Astra Automatyka > Produkty > Czujniki i przetworniki > Czujniki ciśnienia > Presostat P232 JOHNSON CONTROLS
Presostat P232 JOHNSON CONTROLS

Presostat typu P232 Johnson Controls wykrywa zmianę różnicy ciśnień jako zmianę przepływu powietrza. Ciśnienie o wielkości wykrywanej przez dwa króćce czujnikowe jest doprowadzane do dwóch stron przep...

Presostat typu P232 Johnson Controls wykrywa zmianę różnicy ciśnień jako zmianę przepływu powietrza. Ciśnienie o wielkości wykrywanej przez dwa króćce czujnikowe jest doprowadzane do dwóch stron przepony w sterowniku. Napinana sprężyną przepona porusza się i uruchamia przełącznik.


Tabela doboru produktu
Model Zakres punktu przełączania
(słup wody)
Przełączająca różnica ciśnień
(słup wody)
Opak.
P232A-B-AAC 0,2…1,6 <0,1 indyw.

 

Uwaga
Inne modele dostępne na specjalne życzenie z zakresem ciśnienia do 5 kPa

Presostat P232 JOHNSON CONTROLS

Właściwości presostatów P232 Johnson Controls:

  • Łatwa do odczytania skala wartości zadanych
  • Szeroki zakres (1 do 125 mm słupa wody)
  • Mała różnica ciśnień (1 mm słupa wody) w dolnej części zakresu
  • Duża przestrzeń na połączenia
  • Różne opcje montażu

Presostaty serii P232 Johnson Controls mogą być również stosowane do wykrywania małego nadciśnienia dzięki wykorzystywaniu tylko przyłącza wysokiego ciśnienia i pozostawieniu otwartego przyłącza niskiego ciśnienia, albo do wykrywania podciśnienia przez zastosowanie tylko przyłącza niskiego ciśnienia z pozostawieniem przyłącza wysokiego ciśnienia otwartego na działanie ciśnienia otaczającego. Przełącznik (różnicy) ciśnienia jest wykorzystywany do wykrywania przepływu powietrza, pojedynczego ciśnienia lub różnicy ciśnień powietrza.

Typowe aplikacje obejmują:
  • Wykrywanie zabrudzenia filtra
  • Wykrywanie oszronienia na chłodnicach i rekuperatorach i uruchamianie cyklu odszraniania
  • Potwierdzanie przepływu powietrza w kanałach wentylacyjnych
  • Sterownik maksymalnego przepływu powietrza w układzie zmiennego strumienia powietrza
Parametr Wartość
Przełączająca różnica ciśnienia ( słup wody) < 0.1
Zakres punktu przełączania (słup wody) 0,2 do 1,6