Astra Automatyka > Produkty > Termostat pomieszczeniowy RAA21 SIEMENS
Termostat pomieszczeniowy RAA21 SIEMENS
Termostat pomieszczeniowy RAA21 SIEMENS

Termostaty pomieszczeniowe RAA21 marki SIEMENS stosowane są w instalacjach ogrzewania lub chłodzenia do utrzymywania ustawionej wymaganej temperatury w pomieszczeniu.
Najczęściej znajdują zastosowanie w:

  • budynkach mieszkalnych
  • budynkach przemysłu lekkiego

Termostaty mogą współpracować z:

  • zaworami strefowymi lub siłownikami termicznymi
  • palnikami gazowymi lub olejowymi
  • wentylatorami
  • pompami
Tabela doboru produktu

URZĄDZENIA WSPÓŁPRACUJĄCE

ModelOpis
SFA21Siłownik elektryczny 2-stawny
STA21Siłownik termiczny (do zaworów grzejnikowych)
STP21Siłownik termiczny (do zaworów o skoku 2,5 mm)

AKCESORIA

ModelOpis
ARG70Adapter 120 x 120 mm do puszek podłączeniowych 4“ x 4“
ARG70.1Adapter 96 x 120 mm do puszek podłączeniowych 2“ x 4“
ARG70.2Adapter 112 x 130 mm do okablowania natynkowego

Termostat pomieszczeniowy RAA21 SIEMENS posiada oddzielne wyjścia: tylko ogrzewanie i tylko chłodzenie. Spadek temperatury w pomieszczeniu poniżej nastawionej wartości zadanej powoduje zwarcie styku ogrzewania. Jeśli temperatura w pomieszczeniu przekroczy ustawioną wartość zadaną, styk chłodzenia zostanie zwarty.

Termostat RAA21 wyróżnia się:

  • regulacją 2-stawną
  • membraną wypełnioną gazem

Wymaganą wartość zadaną temperatury w pomieszczeniu ustawia się pokrętłem nastawczym na obudowie. Zakres nastaw można mechanicznie ograniczyć za pomocą ograniczników umieszczonych pod pokrywą.

Termostat pomieszczeniowy powinien być montowany w takim miejscu, aby pomiar temperatury w pomieszczeniu był możliwie najdokładniejszy, bez wpływu bezpośredniego promieniowania słonecznego czy innych źródeł ciepła lub chłodu. Wysokość montażu powinna wynosić około 1,5 m nad podłogą.

Zapytaj o produkt