Astra Automatyka > Produkty > Siłowniki > Siłowniki do zaworów > Siłownik obrotowy ze sprężyną powrotną M9206-xxx-5S JOHNSON CONTROLS
Siłownik obrotowy ze sprężyną powrotną M9206-xxx-5S JOHNSON CONTROLS

Siłowniki z serii M9206-xxx-5S Johnson Controls to siłowniki elektryczne do montażu bezpośredniego, ze sprężyną powrotną, przeznaczone do stosowania z regulatorami o sygnałach sterujących typu wł./wył...

Siłowniki z serii M9206-xxx-5S Johnson Controls to siłowniki elektryczne do montażu bezpośredniego, ze sprężyną powrotną, przeznaczone do stosowania z regulatorami o sygnałach sterujących typu wł./wył., trzypunktowymi lub proporcjonalnymi. Modele BGx pracują przy zasilaniu 24V AC, modele AGx i GGX przy 24V AC/DC, a modele BDx przy 230V AC.


Tabela doboru produktu
Model Moment
obrotowy
Czas
przebiegu
Sygnał
sterujący
Sygnał
wejściowy
1 x styki
pomocnicze
Napięcie
zasilania
(50/60 Hz)
Johnson Controls Joventa
M9206-AGA-5S DBF1.06 6 Nm 60…90 s WŁ./WYŁ. i
trzypunktowe
24 VAC/DC 24 VAC/DC
M9206-AGB-5S DBF1.06S  •
M9206-BDA-5S DAF1.06 10…40 s WŁ./WYŁ. 230 VAC 230 VAC
M9206-BDB-5S DAF1.06S  •
M9206-BGA-5S DAF2.06 24 VAC 24 VAC
M9206-BGB-5S DAF2.06S  •
M9206-GGA-5S DMF1.06 25…40 s proporcjonalne 0(2)…10VDC
0(4)…20mA*
24 VAC/VDC
M9206-GGB-5S DMF1.06S  •

UWAGA
*
sygnał wejściowy od 0 (4) do 20 mA wymaga zainstalowania rezystora 500Ω

Siłownik obrotowy ze sprężyną powrotną M9206-xxx-5S JOHNSON CONTROLS
  • Sterowanie typu WŁ./WYŁ., trzypunktowe i proporcjonalne
  • Automatyczna kalibracja skoku podczas montażu
  • Odwracalny układ montażu
  • Elektroniczne wykrywanie zblokowania w całym zakresie obrotu
  • Demontowalny łącznik
  • Wbudowany wyłącznik pomocniczy (modele xxB)
  • Opcje zasilania
  • 24 VAC, 24 VAC/VDC i 230 VAC;
  • opcje sygnału wejściowego 0(2)…10 VDC i 0(4)…20 mA
  • Wartości graniczne temperatury roboczej od -32 do 60°C

Te dwukierunkowe siłowniki są przeznaczone do pracy z zaworami kulowymi Johnson Controls serii VG1000 z zastosowaniem łączników do zaworów kulowych M9000-520-5.
Siłowniki elektryczne typoszeregu M9206-xxx-5S ze sprężyną powrotną zapewniają roboczy moment obrotowy 6 Nm. Zakres obrotu jest regulowany mechanicznie. Wbudowany wyłącznik pomocniczy jest dostępny w modelach M9206-xxB do sygnalizowania pozycji zderzaka krańcowego lub do wykonywania funkcji  przełączania w obrębie wybranego zakresu obrotu. Sprzężenie zwrotne pozycji jest zapewniane w modelach ze sterowaniem proporcjonalnym poprzez proporcjonalny sygnał napięcia DC.

Parametr Wartość
Moment obrotowy 6Nm;
Czas przebiegu 10...40 s;
25...40 s;
60...90 s;
Sygnał sterujący WŁ/WYŁ. i trzypunktowe;
WŁ/WYŁ.;
proporcjonalne;
Sygnał wejściowy 24VAC/VDC;
230VAC;
0(2)...10VDC, 0(4)...20mA;
Napięcie zasilania 24VAC/VDC;
230VAC;
Zapytaj o produkt