Astra Automatyka > Produkty > Siłowniki > Siłowniki do przepustnic > Siłownik bez sprężyny powrotnej M9102 i M9104 JOHNSON CONTROLS (odpowiednik JOVENTA DAB, DAD oraz DMD)
Siłownik bez sprężyny powrotnej M9102 i M9104 JOHNSON CONTROLS (odpowiednik JOVENTA DAB, DAD oraz DMD)

Siłowniki Small do przepustnic z serii M9102 oraz M9104 Johnson Controls zostały opracowane z myślą o obsłudze małych przepustnic powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji. Kompaktowa budowa...

Siłowniki Small do przepustnic z serii M9102 oraz M9104 Johnson Controls zostały opracowane z myślą o obsłudze małych przepustnic powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji. Kompaktowa budowa i prosta obsługa sprawiają, że siłowniki te znajdują bardzo liczne zastosowania.


Tabela doboru produktu
Model Moment
obrotowy
Czas
przebiegu
Typ sterowania Napięcie
zasilania
(50/60Hz)
Połączenie
Johnson Controls Joventa
M9102-AGA-1S DAB1.4 2 Nm 36 s trójpunktowe bez
wyłącznika czasowego
AC 24V kabel PCW
M9102-AGA-5S DAB1.4C blok zacisków
M9102-IGA-1S DAB1 WŁ./WYŁ. i trójpunktowe
z wyłącznikiem czasowym
kabel PCW
M9102-IGA-5S DAB1C blok zacisków
M9104-AGA-1S DAD1.4 4 Nm 72 s trójpunktowe bez
wyłącznika czasowego
kabel PCW
M9104-AGA-5S DAD1.4C blok zacisków
M9104-IGA-1S DAD1 WŁ./WYŁ. i trójpunktowe
z wyłącznikiem czasowym
kabel PCW
M9104-IGA-5S DAD1C blok zacisków
M9104-IUA-5S DAD2 AC 100 to 240V kabel PCW
M9104-GGA-1S DMD1.2 proporcjonalne
0…10 VDC
AC 24V kabel PCW
M9104-GGA-5S DMD1.2C blok zacisków

Akcesoria

Model Opis
M9300-140 zestaw dodatkowy potencjometr sprzężenia zwrotnego 140 om
M9300-1k zestaw dodatkowy potencjometr sprzężenia zwrotnego 1k om
M9300-2k zestaw dodatkowy potencjometr sprzężenia zwrotnego 2k om
M9300-10k zestaw dodatkowy potencjometr sprzężenia zwrotnego 10k om
M9000-200 narzędzie uruchomieniowe udostępniające sygnał sterujący 24V, Wł./Wył. trójpunktowy, proporcjonalny i rezystancyjny
M9000-322 zestaw dodatkowy osłona przed środowiskiem zewnętrznym dla M9104, M9310, M9203 i M9208
M9000-342 zestaw dodatkowy zapewniający ochronę przed środowiskiem zewnętrznym dla zestawu zaworów VG1000 współpracujących z VA9104,VA9310, VA9203, VA9208
M9000-400 adapter do łączenia trzpienia
M93100-500 adapter do łączenia M9310 z VG1000
M9000-561 akcesorium siłowników serii M9102/M9203/M9208; izolacja termiczna do stosowania z VA9104, VA9310, VA9203 i VA9208 pozwalająca na pracę z parą o niskim ciśnieniu
M9000-604 część zamienna uchwyt zapobiegający obrotowi siłownika M9310, M9203, M9208, M9210 i M922
M9000-606 wskaźnik pozycji siłownika – 5 sztuk
M9310-600 uchwyt
Siłownik bez sprężyny powrotnej M9102 i M9104 JOHNSON CONTROLS (odpowiednik JOVENTA DAB, DAD oraz DMD)

Właściwości siłowników bez sprężyny powrotnej M9102 i M9104 JOHNSON CONTROLS:

  • Sterowanie typu WŁ./WYŁ. i proporcjonalne
  • Czas przebiegu niezależny od obciążenia
  • Możliwość równoległego działania do 5 siłowników
  • Siłowniki są dostępne z kablem PCW lub wpinanym blokiem zacisków.
  • Prosty montaż bezpośredni z użyciem uniwersalnego adaptera do montowania na trzpieniu Ø 8…13 mm lub na trzpieniu o profilu kwadratowym 8…10 mm; minimalna długość trzpienia 45 mm
  • Wybierany kierunek obrotów
  • Przycisk ręcznego zwalniania
  • Siłowniki z tej serii są odpowiednikami siłowników JOVENTA z serii DAB, DAD oraz DMD.
Parametr Wartość
Moment obrotowy 2 Nm; 4 Nm;
Czas przebiegu 36 s; 72 s;
Wielkość przepustnicy 0.4m²; 0.8m²;
Typ sterowania trójpunktowe bez wyłącznika czasowego;
WŁ./WYŁ. i trójpunktowe z wyłącznikiem czasowym;
proporcjonalne: 0…10 VDC;
Napięcie zasilania AC 24V
Połączenie kabel PCW;
blok zacisków;