Astra Automatyka > Produkty > Siłowniki > Siłowniki do zaworów > Siłownik do zaworów regulacyjnych M400 Schneider Electric
Siłownik do zaworów regulacyjnych M400 Schneider Electric

Siłownik do zaworów regulacyjnych M400 Schneider Electric jest elektromechanicznym siłownikiem przeznaczonym do współpracy z zaworami regulacyjnymi serii Vxxx i VGxxx. Został on zaprojektowany dla ukł...

Siłownik do zaworów regulacyjnych M400 Schneider Electric jest elektromechanicznym siłownikiem przeznaczonym do współpracy z zaworami regulacyjnymi serii Vxxx i VGxxx. Został on zaprojektowany dla układów automatyki, gdzie nie jest wymagana duża siła i szybkość siłownika. Może być sterowany sygnałem 3-pkt lub 0 ÷ 10 V.


Tabela doboru produktu
Model Opis
M400 Sygnał sterujący analogowy lub trójstawny
M400-S2 Sygnał sterujący analogowy lub trójstawny, przekaźniki położeń krańcowych
M400+L2SV Sygnał sterujący analogowy lub trójstawny, zestaw połączeniowy do zaworów Satchwell
M400-S2+2SV Sygnał sterujący analogowy lub trójstawny, przekaźniki położeń krańcowych przekaźniki położeń krańcowych, zestaw połączeniowy do zaworów Satchwell

Siłownik do zaworów regulacyjnych M400 Schneider Electric został zaprojektowany dla układów automatyki, gdzie nie jest wymagana duża siła i szybkość siłownika. Urządzenie to może być sterowane sygnałem trójstawnym lub analogowym 0 ÷ 10 V. Sygnał analogowy pozwala na szybsze przestawianie siłownika. Układ elektroniczny siłownika zapewnia niezmienny czas zamykania niezależnie od skoku zaworu. Skok siłownika automatycznie dostosowuje się do skoku zaworu. Układ elektroniczny siłownika kontroluje krańcowe położenia zaworu. W przypadku sygnału analogowego każdej wartości napięcia odpowiada określone położenie trzpienia siłownika. Przy sterowaniu trójstawnym kierunek ruchu trzpienia zależy od polaryzacji sygnału sterującego.

Właściwości siłownika M400 Schneider Electric:

Siłownik M400 wyposażony jest w pokrętło do ręcznego ustawiania położenia. Odchylenie pokrętła w dół powoduje wyłączenie silnika i przejście siłownika w tryb pracy ręcznej. Obracając pokrętło można ustawić dowolne położenie trzpienia siłownika.

Siłownik może być montowany poziomo, pionowo oraz w położeniach pośrednich, ale nie powinien być skierowany do dół. Montaż siłownika na zaworze odbywa się poprzez nasunięcie obejmy siłownika na dławnicę zaworu i dokręcenie dwóch nakrętek. Sprzęgnięcie trzpieni zaworu i siłownika dokonuje się przez włożenie kwadratowej nakrętki znajdującej się na trzpieniu zaworu do prowadnicy trzpienia siłownika i dokręceniu przeciwnakrętki.