Astra Automatyka > Produkty > Siłowniki > Siłowniki do zaworów > Siłowniki liniowe do zaworów instalacji VA7800 JOHNSON CONTROLS
Siłowniki liniowe do zaworów instalacji VA7800 JOHNSON CONTROLS

Siłowniki serii VA7800 Johnson Controls dostępne są w dwóch wersjach: ze sprężyną powrotną lub bez sprężyny. Siłowniki charakteryzują się siłą nacisku 1000N. Przeznaczone są do stosowania w instalacja...

Siłowniki serii VA7800 Johnson Controls dostępne są w dwóch wersjach: ze sprężyną powrotną lub bez sprężyny. Siłowniki charakteryzują się siłą nacisku 1000N. Przeznaczone są do stosowania w instalacjach ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.


Tabela doboru produktu

Montowanie na zaworach VG7000

Model Napięcie
zasilania
(50/60 Hz)
Typ
sterowania
Siła Skok Czas
przejścia
Klasa
ochrony
Pobór
mocy
Sprężyna
powrotna
Akcesoria
montowane
fabrycznie
VA7810-ADA-11 230VAC WŁ./WYŁ.
lub trójpunktowe
1000N 25 mm 150 s IP54 8VA
VA7810-ADC-11 2 wył.
pomocnicze
VA7810-AGA-11 24VAC 3VA
VA7810-AGC-11 2 wył.
pomocnicze
VA7810-AGH-11 pot.2kΩ
VA7810-GGA-11 WŁ./WYŁ.
trójpunktowe
lub proporcjonalne
150 s
(wybierane
75 s)
6VA
VA7810-GGC-11 2 wył.
pomocnicze
VA7820-GGA-11 11 VA trzpień
siłownika
cofa się
VA7820-GGC-11 2 wył.
pomocnicze
VA7830-GGA-11 trzpień
siłownika
wysuwa się
VA7830-GGC-11 2 wył.
pomocnicze

Montowanie na zaworach typoszeregu VB, BM

Model Napięcie
zasilania
(50/60 Hz)
Typ
sterowania
Siła Skok Czas
przejścia
Klasa
ochrony
Pobór
mocy
Sprężyna
powrotna
Akcesoria
montowane
fabrycznie
VA7810-GGA-11B 230VAC WŁ./WYŁ.
lub
trójpunktowe
1000N 25 mm 150 s IP54 8 VA
VA7810-GGC-11B 2 wył.
pomocnicze

Montaż na zaworach typoszeregu VGS8000, VG8000, VG9000

Model Napięcie
zasilania
(50/60Hz)
Typ
sterowania
Siła Skok Czas
przejścia
Klasa
ochrony
Pobór
mocy
Sprężyna
powrotna
Akcesoria
montowane
fabrycznie
VA7810-ADA-12 230VAC WŁ./WYŁ. lub
trójpunktowe
1000N 25 mm 150 s IP54 8 VA
VA7810-ADC-12 2 wył.
pomocnicze
VA7810-AGA-12 24VAC 3 VA
VA7810-AGC-12 2 wył.
pomocnicze
VA7810-AGH-12 pot.2kΩ
VA7810-GGA-12 WŁ./WYŁ.
trójpunktowe
lub proporcjonalne
150 s
(wybierane
75 s)
6 VA
VA7810-GGC-12 2 wył.
pomocnicze
VA7820-GGA-12 11VA trzpień
siłownika
cofa się
VA7820-GGC-12 2 wył.
pomocnicze
VA7830-GGA-12 trzpień
siłownika
wysuwa się
VA7830-GGC-12 2 wył.
pomocnicze
Siłowniki liniowe do zaworów instalacji VA7800 JOHNSON CONTROLS
Siłowniki dostępne są w wersjach sterowania trzypunktowego lub sterowania proporcjonalnego. Zaprojektowane zostały do stosowania z zaworami gwintowanymi VG7000 i VGS800 Johnson Controls oraz z zaworami kołnierzowymi z serii VG9000, VG8000 i VG8300.

Właściwości siłowników linowych VA7800 JOHNSON CONTROLS:

  • Siłowniki proporcjonalne kalibrują się samoczynnie
  • Wszystkie modele mogą być również stosowane jako siłowniki typu Wł./Wył.
  • Standardowo dostępne ręczne przesterowanie
  • Klasa ochrony obudowy IP54
  • Dostarczany z zamontowanym 1,5 metrowym kablem
  • Stan urządzenia sygnalizowany diodą LED
  • Modele z opcjonalnymi wyłącznikami pomocniczymi lub potencjometrem sprzężenia zwrotnego 2 kΩ
  • Przy zaniku sygnału sterującego – ustawienie trzpienia we wstępnie zadanym położeniu
  • Wskaźnik pozycji skoku
  • Funkcja sprężyny powrotnej (modele VA7820 i VA7830)

Wszystkie modele serii VA7800 Johnson Controls wyposażone zostały w standardzie w możliwość ręcznego przesterowania. Siłownik te zapewniają pracę w zakresie skoku od 7 mm do 25 mm. Modele proporcjonalne kalibrują się samoczynnie. Wszystkie zawory należy montować zgodnie z maksymalnym, nominalnym ciśnieniem zamykania.
Siłowniki można zamawiać oddzielnie bądź w fabrycznie zmontowanym zespole złożonym z siłownika i zaworu.

Parametr Wartość
Napięcie zasilania (50/60Hz) 230VAC;
24VAC;.
Tryb sterowania WŁ./WYŁ. lub trzypunktowe;
WŁ./WYŁ, trzypunktowe lub proporcjonalne;
Siła 1000N
Skok 25 mm
Czas przejścia 150 sekund
Klasa ochrony IP54
Pobór mocy 3VA; 6VA; 8VA; 11VA
Zapytaj o produkt