Astra Automatyka > Produkty > Czujniki i przetworniki > Czujniki temperatury > Regulatory pomieszczeniowe RDF800KN i RDF800KN/VB SIEMENS
Regulatory pomieszczeniowe RDF800KN i RDF800KN/VB SIEMENS

Pomieszczeniowe regulatory temperatury RDF800KN i RDF800KN/VB SIEMENS tu urządzenia przeznaczone do klimakonwektorów 2-rurowych, 2-rurowych z nagrzewnicą elektryczną i 4-rurowych. Mogą być stosowane d...

Pomieszczeniowe regulatory temperatury RDF800KN i RDF800KN/VB SIEMENS tu urządzenia przeznaczone do klimakonwektorów 2-rurowych, 2-rurowych z nagrzewnicą elektryczną i 4-rurowych. Mogą być stosowane do instalacji uniwersalnych oraz sprężarek w urządzeniach z bezpośrednim odparowaniem (DX).


Tabela doboru produktu
Model Numer katalogowy Opis
RDF800KN S55770-T350 230 V AC, 5..40 °C, klimakonwektory 2- lub 4-rurowe, instalacje ogrzewania/chłodzenia, sprężarki, wyjścia sterujące do wyboru 2-stawne lub 3-stawne (maks. 1), wyjście sterujące do wentylatora 1- lub 3-biegowego, 3 tryby pracy, przełączanie ogrzewanie / chłodzenie, 2 wejścia np. dla czujnika wyniesionego (QAA32, QAH11.1, QAP1030/UFH, QXA..), zewnętrzne przełączanie trybu pracy, wybierane parametry instalacji i konfiguracji, do montażu w okrągłych puszkach przyłączeniowych o średnicy 60 mm lub w puszkach kwadratowych, dotykowy wyświetlacz, komunikacja KNX
RDF800KN/VB S55770-T429 Jak RDF800KN – kolor czarny

Właściwości regulatorów pomieszczeniowych RDF800KN i RDF800KN/VB SIEMENS:

 • Komunikacja przez magistralę KNX (tryb S-mode i LTE)
 • Duży podświetlany ekran
 • Regulacja 2P / PI / P
 • Wyjścia sterujące 2-stawne (ON/OFF) lub 3-stawne
 • Sterowanie wentylatorem 3- lub 1- biegowym
 • 2 wielofunkcyjne wejścia dla styku czytnika kart magnetycznych, czujnika wyniesionego temperatury, itp.
 • Niezależne funkcja dla styku okiennego i czujnika obecności
 • Tryby pracy: Komfort, Ekonomiczny i Ochrona
 • Automatyczne lub ręczne sterowanie prędkością wentylatora
 • Automatyczne lub ręczne przełączanie ogrzewanie/chłodzenie
 • Ograniczenie minimalnej i maksymalnej wartości zadanej temperatury w pomieszczeniu
 • Regulacja w zależności od temperatury w pomieszczeniu lub powietrza obiegowego
 • Ustawialne parametry instalacji i regulacji
 • Uruchamianie za pomocą oprogramowania Synco ACS, ETS5 lub lokalnego interfejsu HMI regulatora
 • Integracja z Synco