Astra Automatyka > Produkty > Czujniki i przetworniki > Czujniki jakości powietrza / CO² > Czujniki pomieszczeniowe SmartX Schneider Electric
Czujniki pomieszczeniowe SmartX Schneider Electric

Czujniki pomieszczeniowe SmartX Schneider Electric to rodzina czujników przeznaczonych do współpracy ze sterownikami SmartX IP. Urządzenia korzystają z interfejsu użytkownika EcoStruxure Building Oper...

Czujniki pomieszczeniowe SmartX Schneider Electric to rodzina czujników przeznaczonych do współpracy ze sterownikami SmartX IP. Urządzenia korzystają z interfejsu użytkownika EcoStruxure Building Operation.


Tabela doboru produktu

Podstawy czujników SmartX i modele zintegrowane czujników SmartX

Model Temperatura Wilgotność CO2 Panel przedni Magistrala czujników SmartX Tylko rezystancja(10K T3)
SXWSBTXXXSX tak brak tak
SXWSBTHXXSXX tak tak brak tak
SXWSBTXCXSX tak tak brak tak
SXWSBTHCXSXX tak tak tak brak tak
SXWSATXXXSLX tak Zawiera – Medium, biały tak
SXWSATXXXSLW tak Zawiera – Optimum, biały tak
SXWSATXXXSLB tak Zawiera – Optimum, czarny tak
SLASXXX tak Zawiera – Medium, biały tak
SLAWXXX tak Zawiera – Optimum, biały tak
SLABXXX tak Zawiera – Optimum, czarny tak

 

Panele przednie czujników SmartX

Model Kolorowy ekran dotykowy Wymuszenie obecności Ustawianie wartości zadanej Czujnik obecności (PIR) Wykończenie
SXWSCDXSELX tak tak tak Medium, biały
SXWSC3XSELXX tak tak Medium, biały
SXWSCBXSELX Medium, biały
SXWSCDPSELXX tak tak tak tak Medium, biały
SXWSC3PSELXX tak tak tak Medium, biały
SXWSCBPSELXX tak Medium, biały
SXWSCDXSELXW tak tak tak Optimum, biały
SXWSC3XSELXW tak tak Optimum, biały
SXWSCBXSELXW Optimum, biały
SXWSCDPSELXW tak tak tak tak Optimum, biały
SXWSC3PSELXW tak tak tak Optimum, biały
SXWSCBPSELXW tak Optimum, biały
SXWSCDXSELXB tak tak tak Optimum, czarny
SXWSC3XSELXB tak tak Optimum, czarny
SXWSCBXSELXB Optimum, czarny
SXWSCDPSELXB tak tak tak tak Optimum, czarny
SXWSC3PSELXB tak tak tak Optimum, czarny
SXWSCBPSELXB tak Optimum, czarny
SXWSC2XSELXW tak tak tak Optimum, biały
SXWSC4XSELXW tak tak tak Optimum, biały
SXWSC2PSELXW tak tak tak tak Optimum, biały
SXWSC4PSELXW tak tak tak tak Optimum, biały
SXWSC2XSELXB tak tak tak Optimum, czarny
SXWSC4XSELXB tak tak tak Optimum, czarny
SXWSC2PSELXB tak tak tak tak Optimum, czarny
SXWSC4PSELXB tak tak tak tak Optimum, czarny

Czujniki pomieszczeniowe SmartX Schneider Electric są podłączane do sterownika SmartX IP przez magistralę czujników RJ-45, zapewniającą komunikację oraz zasilanie. Do każdego sterownika SmartX IP można podłączyć nawet do czterech czujników SmartX IP, wykorzystując do tego celu magistralę czujników RJ-45, przy użyciu skrętki kategorii 5/6. W celu uruchomienia i serwisu dostępny jest adapter Bluetooth®. Pozwala on na szybką konfigurację oraz połączenie z urządzeniami przenośnymi (telefon, laptop, tablet) celem załadowania aplikacji i konfiguracji czujników.
Czujniki pomieszczeniowe SmartX mają budowę modułową i są zamawiane w dwóch częściach: podstawa czujnika i panel przedni. Każda z dostępnych czterech rodzajów podstaw może być połączona z dowolnym z dostępnych paneli.
W zależności od wybranej podstawy czujnik mierzy CO2, wilgotność względną i temperaturę, oferując efektywne i ekonomiczne rozwiązanie, zapewniające utrzymanie komfortu temperaturowego i jakości powietrza w pomieszczeniach.
Panele są dostępne z 61 mm (2,4”) kolorowym, podświetlanym ekranem dotykowym, bez wyświetlacza lub z trzema przyciskami umożliwiającymi zmianę wartości zadanej i wymuszenia. Dostępne są również puste panele, bez interfejsu użytkownika. Wszystkie warianty panelu przedniego mogą być wyposażone w czujnik obecności PIR.
W skład tej rodziny czujników wchodzą także dwa modele ze zintegrowaną podstawą i panelem w komplecie:

 • Z wyświetlaczem LCD i trzema przyciskami – realizuje tylko pomiar temperatury
 • 2-przewodowy, rezystancyjny czujnik temperatury bez możliwości komunikacji. Wykorzystuje port I/O sterownika.

Właściwości czujników pomieszczeniowych SmartX Schneider Electric:

 • Nowoczesne wykończenie, biała matowa obudowa lub błyszcząca w kolorze białym i czarnym
 • Kolorowy, podświetlany ekran dotykowy 61 mm (2,4”)
 • Wersje z wyświetlaczem LCD
 • Cyfrowe wskazanie temperatury (wybieralna rozdzielczość 0,1 lub 1 stopień dla °C lub °F)
 • Cyfrowe wskazanie wilgotności (wybieralna rozdzielczość 0,1 lub 1% wilgotności względnej)
 • Czujnik wilgotności o długiej żywotności i wysokiej odporności na zanieczyszczenia i kondensację
 • Cyfrowe wskazanie CO2 (zakres 0…2000 ppm)
 • Niedyspersyjny czujnik CO2 na podczerwień, możliwy do kalibracji na miejscu
 • Przycisk wymuszenia trybu obecności pozwala użytkownikowi na czasowe wymuszenie trybu obecności poza ustalonym harmonogramem
 • Wyświetlanie wybranych systemowych wielkości, takich jak temperatura zewnętrzna, wartości zadane i tryb pracy
 • Ekran dotykowy umożliwia również sterowanie roletami i oświetleniem
 • Możliwość wyświetlenia tylko temperatury zadanej, bez wyświetlania wartości mierzonej
 • Możliwość zmiany trybu pracy
 • Dostępność paneli przednich z czujnikiem obecności PIR
 • Bezpośrednie połączenie przez magistralę czujników ze sterownikami serii MP i RP-C, działającymi w środowisku EcoStruxure Building Operation
 • Zasilanie i komunikacja za pośrednictwem magistrali czujników RJ-45 przy użyciu skrętki kategorii 5/6
Zapytaj o produkt