Astra Automatyka > Produkty > Czujniki i przetworniki > Czujniki temperatury > Regulator pomieszczeniowy RDF302 SIEMENS
Regulator pomieszczeniowy RDF302 SIEMENS

Regulator pomieszczeniowy RDF302 SIEMENS zapewnia użytkownikom łatwość w uzyskiwaniu odpowiedniej temperatury powietrza w każdym lokalu, w którym zostanie użyty. Prezentowany regulator pomieszczeniowy...

Regulator pomieszczeniowy RDF302 SIEMENS zapewnia użytkownikom łatwość w uzyskiwaniu odpowiedniej temperatury powietrza w każdym lokalu, w którym zostanie użyty. Prezentowany regulator pomieszczeniowy RDF302 SIEMENS przeznaczony jest do montażu podtynkowego.


Tabela doboru produktu
Model Symbol urządzenia Opis
RDF302 S55770-T238 Regulator pomieszczeniowy, 230 V AC, 5..40 °C, klimakonwektory 2- lub 4-rurowe, sprężarki, wyjścia sterujące do wyboru 2-stawne (maks. 2) lub 3-stawne (maks. 1), wyjście sterujące do wentylatora 1- lub 3-biegowego, 3 tryby pracy, przełączanie ogrzewanie / chłodzenie, 2 wejścia np. dla czujnika wyniesionego (QAA32, QAH11.1, QXA..), zewnętrzne przełączanie trybu pracy, wybierane parametry instalacji i regulacji, do montażu w kwadratowych puszkach przyłączeniowych standard UK BOX (zamawiana zewnętrznie), komunikacja Modbus
RDF302/VB S55770-T428 Jak RDF302 – kolor czarny
RDF302.B S55770-T416 Jak RDF302 – bez wejść uniwersalnych X1 i X2

Regulatory pomieszczeniowe RDF302 SIEMENS  zostały wyposażone w podświetlany wyświetlacz, wyjścia sterowania dwustawnego ON/OFF oraz trzy tryby pracy: komfortu, ekonomiczny oraz ochrony przed zamarzaniem. Może być stosowany w połączeniu z klimakonwektorami 2-rurowymi, 2-rurowymi z nagrzewnicą elektryczną jak również 4-rurowymi. Sprawdzi się także w aplikacjach ze sprężarką w urządzeniach z bezpośrednim odparowaniem (DX).

Regulatory pomieszczeniowe RDF302 SIEMENS zapewniają zdalną regulację temperatury (grzanie lub chłodzenie) w poszczególnych pomieszczeniach lub strefach za pomocą:

 • Klimakonwektorów 2-rurowych
 • Klimakonwektorów 2-rurowy z nagrzewnicą elektryczną
 • Klimakonwektorów 4-rurowych
 • Sprężarek w urządzeniach z bezpośrednim odparowaniem (DX)
 • Sprężarek w urządzeniach z bezpośrednim odparowaniem (DX) z nagrzewnicą elektryczną

Urządzenia te mogą być stosowane do regulowania:

 • Jednym wentylatorem 1- lub 3- biegowym
 • Jednym lub dwoma siłownikami zaworów ze sterowaniem dwustawnym ON/OFF
 • Jednym siłownikiem zaworu ze sterowaniem dwustawnym ON/OFF i jedną jednostopniową nagrzewnicą elektryczną
 • Jednym 3-stawnym siłownikiem zaworu
 • Jedną jednostopniową sprężarką w urządzeniu z bezpośrednim odparowaniem (DX) lub jedną jednostopniową sprężarką w urządzeniu z bezpośrednim odparowaniem z nagrzewnicą elektryczną

Regulator wykorzystywany jest w systemach:

 • Ogrzewania lub chłodzenia
 • Automatycznego przełączania ogrzewania / chłodzenia
 • Ręcznego przełączania ogrzewania / chłodzenia
 • Systemach z trybem ogrzewania i chłodzenia (np. systemach 4-rurowych)

Pomieszczeniowy regulator temperatury RDF302 SIEMENS jest dostarczany wraz z ustalonym zestawem aplikacji. Odpowiednia aplikacja jest wybierana i uaktywniana w trakcie uruchamiania, przy wykorzystaniu w tym celu następujących narzędzi:

 • Wbudowane przełączniki DIP oraz interfejs HMI regulatora
 • Oprogramowanie uruchomieniowe oparte na magistrali Modbus

Regulator pomieszczeniowy RDF302 Siemens złożony jest z dwóch części:

 • Przedniego panelu, w którym znajdują się układy elektroniczne, elementy obsługowe i wbudowany czujnik temperatury.
 • Podstawy montażowej z układem zasilania.
  Tył podstawy montażowej zawiera zaciski śrubowe. Podstawa jest mocowana w prostokątnej puszce przyłączeniowej za pomocą dwóch wkrętów o rozstawie 60,3 mm. Przedni panel należy wsunąć w podstawę i zatrzasnąć.

Właściwości:

 • Interfejs komunikacyjny RS485 Modbus RTU Slave
 • Podświetlany wyświetlacz
 • Regulacja 2P / PI / P
 • Wyjścia sterowania dwustawnego ON/OFF lub 3-stawnego
 • Wyjścia sterowania wentylatorem 3- lub 1-biegowym
 • 2 wielofunkcyjne wejścia dla styku karty magnetycznej, wyniesionego czujnika temperatury, itp…
 • Tryby pracy: Komfort, Ekonomiczny i Ochrona
 • Automatyczne lub ręczne sterowanie prędkością pracy wentylatora
 • Automatycznie lub ręcznie przełączane ogrzewanie / chłodzenie
 • Ograniczenie minimalnej i maksymalnej wartości zadanej temperatury w pomieszczeniu
 • Regulacja zależna od temperatury powietrza w pomieszczeniu lub powietrza powrotnego
 • Parametry uruchomienia i regulacji ustawiane poprzez lokalny interfejs HMI lub interfejs RS485 Modbus
 • Montaż w prostokątnej puszce przyłączeniowej o rozstawie otworów mocujących 60,3 mm
 • Napięcie zasilania 230 V AC

Funkcje pomieszczeniowego regulatora RDF302 SIEMENS:

 • Regulacja temperatury w pomieszczeniu, przy wykorzystaniu wbudowanego lub wyniesionego czujnika temperatury lub też czujnika temperatury powietrza powrotnego
 • Przełączanie pomiędzy trybem ogrzewania i chłodzenia (automatyczne, przy wykorzystaniu wbudowanego czujnika lub magistrali danych lub też przełączania ręcznego)
 • Wybór aplikacji za pomocą przełączników DIP lub też przy wykorzystaniu oprogramowania uruchomieniowego
 • Wybór trybu pracy za pomocą przycisku wyboru trybu pracy regulatora
 • Sygnał sterujący dla wentylatora 1- lub 3-biegowego (sterowanie automatyczne lub ręczne)
 • Wyświetlenie bieżącej temperatury w pomieszczeniu lub wartości zadanej w °C i/lub °F
 • Ograniczenie minimalnej i maksymalnej wartości zadanej temperatury w pomieszczeniu
 • Blokada klawiatury (automatyczna, ręczna lub poprzez magistralę)
 • 2 wielofunkcyjne wejścia do wyboru dla:
  • styku przełączania trybu pracy (karta magnetyczna)
  • automatycznego lub ręcznego przełączania ogrzewania / chłodzenia
  • czujnika wyniesionego temperatury w pomieszczeniu lub czujnika temperatury powietrza powrotnego
  • czujnika temperatury punktu rosy
  • załączenia / wyłączenia nagrzewnicy elektrycznej
  • sygnałów błędów
  • wejścia monitorującego czujnik temperatury lub status przełącznika
 • załączanie, opóźnienie uruchomienia, wybór rodzaju pracy wentylatora (załączenie, wyłączenie lub w zależności od trybu ogrzewania lub chłodzenia)
 • Funkcja obiegu czynnika i kontroli jego temperatury w aplikacji z 2-drogowym zaworem i automatycznym przełączaniem ogrzewanie / chłodzenie
 • Przypomnienie o czyszczeniu filtrów wentylatora
 • Granica temperatury dla ogrzewania podłogowego
 • Powtórne załadowanie ustawień fabrycznych i parametrów sterujących w trakcie uruchomienia
 • Magistrala RS 485 Modbus (zaciski +, – i REF) do komunikacji z urządzeniami kompatybilnymi Modbus
 • Wyświetlanie wartości temperatury zewnętrznej lub też godziny poprzez magistralę Modbus

Najważniejsze funkcje regulatora pomieszczeniowego RDF302 SIEMENS

Regulator pomieszczeniowy RDF302 SIEMENS steruje temperaturą w pomieszczeniach przy wykorzystaniu wbudowanego lub wyniesionego czujnika temperatury lub też czujnika temperatury powietrza powrotnego. Model ten daje możliwość ograniczenia zarówno minimalnej, jak i maksymalnej wartości zadanej temperatury oraz blokady klawiatury wykorzystywanej jako zabezpieczenie przed ingerowaniem w pracę urządzenia przez osoby ku temu niepowołane. W celu zapewnienia jak najbardziej wiarygodnych wyników regulator pomieszczeniowy RDF302 SIEMENS powinien być zamontowany w czystym i suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła czy urządzeń chłodzących. Nie powinien być narażony na oddziaływanie promieniowania słonecznego.

Regulator współpracuje z następującymi urządzeniami dostępnymi w ofercie Siemens:

 • Kablowy czujnik temperatury – QAH11.1
 • Czujnik temperatury w pomieszczeniu – QAA32
 • Sygnalizator kondensacji / moduł zasilający – QXA2000, QXA2001, AQX2000
 • Siłownik elektromechaniczny ze sterowaniem dwustawnym ON/OFF – SFA21
 • Siłownik termiczny (do zaworów grzejnikowych) – STA21
 • Siłownik termiczny (do małych zaworów o skoku 2,5 mm) – STP21
 • Siłownik zaworu strefowego – SUA21/1
 • Siłownik elektryczny, 3-stawny (do zaworów grzejnikowych) – SSA31
 • Siłownik elektryczny, 3-stawny (do małych zaworów o skoku 2,5 mm) – SSP31
 • Siłownik elektryczny, 3-stawny (do małych zaworów o skoku 5,5 mm) – SSB31
 • Siłownik elektryczny, 3-stawny (do małych zaworów o skoku 5,5 mm) – SSD31
 • Siłownik elektromechaniczny, 3-stawny (do zaworów o skoku 5,5 mm) – SQS35

W naszej ofercie dostępne są następujące akcesoria do regulatora RDF302:

 • Zestaw do montażu czujnika przełączającego (50 szt. / paczka) – ARG86.3
 • Plastikowa ramka montażowa do podtynkowego montażu regulatora w puszce przyłączeniowej, w celu zwiększenia prześwitu w puszcze o 10 mm – ARG70.3
 • Puszka przyłączeniowa do podtynkowego montażu regulatora – ARG71/S55770-T137

Regulator dostępny jest tylko w kolorze białym (RAL 9003).