Astra Automatyka > Produkty > Komponenty chłodnicze > Regulatory prędkości wentylatorów skraplacza > Regulator jednofazowy ciśnieniowy P215 JOHNSON CONTROLS
Regulator jednofazowy ciśnieniowy P215 JOHNSON CONTROLS

Regulatory te są przeznaczone do zmiany prędkości silników jednofazowych, zwłaszcza do regulacji prędkości wentylatora w skraplaczach chłodzonych powietrzem.


Tabela doboru produktu
Model Zakres
(bar)
Zakres
propor.
(bar)
Wartość
zadana
(bar)
Przyłącze
ciśnień.
Napięcie
zasilania
50/60 Hz
Obciążenie
maksy-
malne
Cechy
dodatkowe
P215DP-9100 14 …24 4 16 90 cm kap.50 230 VAC 8 A wejście pojedyncze/podwójne,
dla wejścia podwójnego konieczne
jest zamówienie drugiego,
oddzielnego przetwornika
P215DP-9101 8 …14 2.5 10
P215DP-9600 14 …24 4 16 90 cm kap.51
P215DP-9601 8 …14 2.5 10
P215DP-9800 14 …24 4 16 przyłącze
lutowane 28
P215DP-9102 22 …42 6 30 90 cm kap.50 do stosowania w aplikacjach R410A
P215SH-9100 14 …24  4  16  90 cm kap.50   4 A pojedyncze wejście
P215SH-9101 8 …14  2.5  10 do stosowania w aplikacjach R410A
P215SH-9102 22 …42  6  30
P215SH-9800 14 …24  4  16 przyłącze
lutowane 28
pojedyncze wejście
P215ST-9100 14 …24  4  16 90 cm kap.50  6 A pojedyncze wejście
P215ST-9101 8 …14  2.5  10
P215ST-9600 14 …24  4  16 90 cm kap.51
P215ST-9102 22 …42  6  30 90 cm kap.50 do stosowania w aplikacjach R410A
P215LR -9110 14 …24  4  16  90 cm cap./50  3 A Nastawiana prędkość minimalna
pojedyncze wejście ciśnieniowe
P215LR -9111 8 …14  2.5  10
P215LR -9130* Wersja pakietu hurtowego dla typu 215LR-9110 (15 szt.)
P215LR -9210 14 …24  4  16 montaż
bezpośredni /47
P215LR -9610 montaż
bezpośredni/ 51
P215LR -9611 8 …14  2.5  10
P215LR -9114 22 …42  6  30   kapil.90 cm/50 do aplikacji R410A
P215LR -9140 14 …24  4  16 wejście pompy ciepła 230 V
P215LR -9120 wersja 400 V
Regulator jednofazowy ciśnieniowy P215 JOHNSON CONTROLS
  • Regulacja ciśnienia w skraplaczu poprzez zmianę prędkości wentylatora
  • Sygnał wejściowy ciśnieniowy
  • Dostępny jest model z wejściem pompy ciepła
  • Przetworniki o potwierdzonej niezawodności
  • Łatwo dostępna śruba nastawiania wartości zadanej
  • Nastawiany wybór minimalnej prędkości lub odcięcia (tylko w LR)
  • Niewielkie wymiary
  • Możliwość wykorzystania podwójnego sygnału wejściowego (tylko P215DP)
  • Dostępne jest wejście pompy ciepła (P215SH)
  • Obudowa IP 54

Regulacja ciśnienia w systemie chłodniczym, poprzez zmianę prędkości wentylatora skraplacza chłodzonego powietrzem, daje w efekcie optymalną sprawność całoroczną. Wykorzystywanie przetwornika ciśnienia jako urządzenia wejściowego dla regulatora prędkości wentylatora pozwala uzyskać najbardziej bezpośrednią i najszybszą reakcję na zmiany ciśnienia w układzie chłodniczym.
Regulator ten zmienia napięcie zasilające silnika od 45% do co najmniej 95% w zakresie proporcjonalności, wykorzystując zasadę odcinania fazowego. Zalecane jest uzyskanie potwierdzenia od producenta silnika elektrycznego, czy można zastosować do zmiany jego prędkości regulator wykorzystujący zasadę odcinania fazowego. Regulator ten, wykorzystywany dla podwójnego wejścia ciśnieniowego, zmienia prędkość wentylatora przez bezpośrednie wykrywanie zmian ciśnienia dwóch oddzielnych obwodów czynnika chłodniczego.
Wartość zadana każdego przetwornika ciśnienia może być oddzielnie regulowana.
Regulator wybiera wejście o największym żądaniu chłodzenia w celu regulowania prędkości wentylatora. Przetworniki te mogą być stosowane w układach niekorozyjnych czynników chłodniczych.