Astra Automatyka > Produkty > Regulator jednofazowy ciśnieniowy P215 JOHNSON CONTROLS
Regulator jednofazowy ciśnieniowy P215 JOHNSON CONTROLS

Regulatory te są przeznaczone do zmiany prędkości silników jednofazowych, zwłaszcza do regulacji prędkości wentylatora w skraplaczach chłodzonych powietrzem.

 

Tabela doboru produktu
ModelZakres
(bar)
Zakres
propor.
(bar)
Wartość
zadana
(bar)
Przyłącze
ciśnień.
Napięcie
zasilania
50/60 Hz
Obciążenie
maksy-
malne
Cechy
dodatkowe
P215DP-910014 …2441690 cm kap.50230 VAC8 Awejście pojedyncze/podwójne,
dla wejścia podwójnego konieczne
jest zamówienie drugiego,
oddzielnego przetwornika
P215DP-91018 …142.510
P215DP-960014 …2441690 cm kap.51
P215DP-96018 …142.510
P215DP-980014 …24416przyłącze
lutowane 28
P215DP-910222 …4263090 cm kap.50do stosowania w aplikacjach R410A
P215SH-910014 …24 4 16 90 cm kap.50  4 Apojedyncze wejście
P215SH-91018 …14 2.5 10do stosowania w aplikacjach R410A
P215SH-910222 …42 6 30
P215SH-980014 …24 4 16przyłącze
lutowane 28
pojedyncze wejście
P215ST-910014 …24 4 1690 cm kap.50 6 Apojedyncze wejście
P215ST-91018 …14 2.5 10
P215ST-960014 …24 4 1690 cm kap.51
P215ST-910222 …42 6 3090 cm kap.50do stosowania w aplikacjach R410A
P215LR -911014 …24 4 16 90 cm cap./50 3 ANastawiana prędkość minimalna
pojedyncze wejście ciśnieniowe
P215LR -91118 …14 2.5 10
P215LR -9130*Wersja pakietu hurtowego dla typu 215LR-9110 (15 szt.)
P215LR -921014 …24 4 16montaż
bezpośredni /47
P215LR -9610montaż
bezpośredni/ 51
P215LR -96118 …14 2.5 10
P215LR -911422 …42 6 30  kapil.90 cm/50do aplikacji R410A
P215LR -914014 …24 4 16wejście pompy ciepła 230 V
P215LR -9120wersja 400 V
Szczegóły produktu

  • Regulacja ciśnienia w skraplaczu poprzez zmianę prędkości wentylatora
  • Sygnał wejściowy ciśnieniowy
  • Dostępny jest model z wejściem pompy ciepła
  • Przetworniki o potwierdzonej niezawodności
  • Łatwo dostępna śruba nastawiania wartości zadanej
  • Nastawiany wybór minimalnej prędkości lub odcięcia (tylko w LR)
  • Niewielkie wymiary
  • Możliwość wykorzystania podwójnego sygnału wejściowego (tylko P215DP)
  • Dostępne jest wejście pompy ciepła (P215SH)
  • Obudowa IP 54

Regulacja ciśnienia w systemie chłodniczym, poprzez zmianę prędkości wentylatora skraplacza chłodzonego powietrzem, daje w efekcie optymalną sprawność całoroczną. Wykorzystywanie przetwornika ciśnienia jako urządzenia wejściowego dla regulatora prędkości wentylatora pozwala uzyskać najbardziej bezpośrednią i najszybszą reakcję na zmiany ciśnienia w układzie chłodniczym.
Regulator ten zmienia napięcie zasilające silnika od 45% do co najmniej 95% w zakresie proporcjonalności, wykorzystując zasadę odcinania fazowego. Zalecane jest uzyskanie potwierdzenia od producenta silnika elektrycznego, czy można zastosować do zmiany jego prędkości regulator wykorzystujący zasadę odcinania fazowego. Regulator ten, wykorzystywany dla podwójnego wejścia ciśnieniowego, zmienia prędkość wentylatora przez bezpośrednie wykrywanie zmian ciśnienia dwóch oddzielnych obwodów czynnika chłodniczego.
Wartość zadana każdego przetwornika ciśnienia może być oddzielnie regulowana.
Regulator wybiera wejście o największym żądaniu chłodzenia w celu regulowania prędkości wentylatora. Przetworniki te mogą być stosowane w układach niekorozyjnych czynników chłodniczych.

Pliki do pobrania

 

Dodatkowe zdjęcia

Regulator jednofazowy ciśnieniowy P215 JOHNSON CONTROLS
Zapytaj o produkt