Astra Automatyka > Produkty > Presostat P232 PENN®
Presostat P232 PENN®
Presostat typu P232 produkcji PENN® by Johnson Controls wykrywa zmianę różnicy ciśnień (ciśnienia dynamicznego albo spadku ciśnienia na przewężeniu) jako zmianę przepływu powietrza. Ciśnienie o wielkości wykrywanej przez dwa króćce czujnikowe doprowadzane jest do dwóch stron przepony w sterowniku. Przepona napinana sprężyną porusza się uruchamiając przełącznik.

 

Tabela doboru produktu
ModelZakres punktu przełączania
(słup wody)
Przełączająca różnica ciśnień
(słup wody)
Opakowanie
P232A-B-AAC0,2…1,6<0,1indywidualne
Szczegóły produktu

  • Łatwa do odczytu skala wartości zadanych
  • Szeroki zakres (1 do 125 mm słupa wody)
  • Mała różnica ciśnień w dolnej części zakresu (1 mm słupa wody)
  • Duża przestrzeń na połączenia
  • Różne możliwości montażu

Presostaty PENN® serii P232 mogą być również stosowane do wykrywania małego nadciśnienia. W tym celu wykorzystywane jest tylko przyłącze wysokiego ciśnienia, a przyłącze niskiego ciśnienia pozostaje otwarte. Ponadto presostaty te używane są do wykrywania podciśnienia przez zastosowanie tylko przyłącza niskiego ciśnienia z pozostawieniem przyłącza wysokiego ciśnienia otwartego na działanie ciśnienia otaczającego.

Przełącznik (różnicy) ciśnienia jest wykorzystywany do wykrywania przepływu powietrza, pojedynczego ciśnienia lub różnicy ciśnień powietrza.

Typowe aplikacje obejmują:
  • Wykrywanie zabrudzenia filtra
  • Potwierdzanie przepływu powietrza w kanałach wentylacyjnych
  • Wykrywanie oszronienia na chłodnicach oraz rekuperatorach i uruchamianie cyklu odszraniania
  • Sterownik maksymalnego przepływu powietrza w układzie zmiennego strumienia powietrza
Parametr Wartość
Przełączająca różnica ciśnienia (słup wody) < 0.1
Zakres punktu przełączania (słup wody) 0,2 do 1,6
Pliki do pobrania

 

Dodatkowe zdjęcia

Presostat P232 PENN®
Zapytaj o produkt