Astra Automatyka > Produkty > Komponenty chłodnicze > Regulatory prędkości wentylatorów skraplacza > Regulator jednofazowy bezpośredniego montażu P215PR JOHNSON CONTROLS
Regulator jednofazowy bezpośredniego montażu P215PR JOHNSON CONTROLS

Sterowniki prędkości wentylatorów skraplaczy P215PR JOHNSON CONTROLS to modele do bezpośredniego montażu. Urządzenia te posiadają wejście ciśnieniowe przystosowane do sterowania pracą silników jednofa...

Sterowniki prędkości wentylatorów skraplaczy P215PR JOHNSON CONTROLS to modele do bezpośredniego montażu. Urządzenia te posiadają wejście ciśnieniowe przystosowane do sterowania pracą silników jednofazowych. Regulacja ciśnienia w systemie chłodniczym, poprzez zmianę prędkości wentylatora skraplacza chłodzonego powietrzem, daje w efekcie optymalną sprawność całoroczną.


Tabela doboru produktu
Model Zakres
(bar)
Wersja Wartość
zadana
(bar)
Zakres propor-
cjonalności
(bary)
Napięcie
50/60 Hz
Obciążenie
maks.
Tryb
regulatora
Właściwości
dodatkowe
P215PR-9200 10 to 25 47 19 4.5 230 VAC 4 Amp odcięcie
P215PR-9202 22 to 42 26 5.5
P215PR-9203 5 to 15 9 2.5
P215PR-9800 10 to 25 28 19 4.5
P215PR-9230 47 pakiet hurtowy
P215PR-9232 22 to 42 26 5.5
P215PR-9233 5 to 15 9 2.5
P215PR-9250 10 to 25 19 4.5 pakiet hurtowy,
dołączony łącznik
kablowy 2 m
Uwaga:
W sprawie regulatorów o obciążeniu maksymalnym 4 A posiadających aprobatę UL należy kontaktować się ze swoim przedstawicielem handlowym.
Regulator jednofazowy bezpośredniego montażu P215PR JOHNSON CONTROLS

Właściwości regulatorów jednofazowych bezpośredniego montażu P215PR JOHNSON CONTROLS:

  • Regulacja ciśnienia w skraplaczu poprzez zmianę prędkości wentylatora
  • Sygnał wejściowy ciśnienia
  • Bezpośredni montaż
  • Śruba wartości zadanej na górze
  • Wbudowany filtr tłumiący
  • IP65
  • Zwarta budowa
  • Szybkozłączka w zestawie
  • CE

Urządzenie sterowane w funkcji ciśnienia zapewnia najbardziej bezpośrednią i szybką odpowiedź na zmiany ciśnienia w układzie chłodniczym. Regulator ten zmienia napięcie zasilające silnik od 30% do co najmniej 95% w zakresie proporcjonalności, wykorzystując zasadę odcinania fazowego.
Zapewnia to zmianę prędkości silników z kondensatorem rozruchowym lub silników zwartobiegunowych, które nie pobierają prądu znamionowego większego od 4 A przy pełnym obciążeniu. Dostępne są modele odcinające (wentylator zatrzymuje się przy niskim ciśnieniu), jak i modele minimalnej prędkości (wentylator pracuje przy 30%).
Regulatory te mogą być stosowane w układach niekorozyjnych czynników chłodniczych.