Astra Automatyka > Produkty > Komponenty chłodnicze > Regulatory prędkości wentylatorów skraplacza > Regulator jednofazowy bezpośredniego montażu P215PR PENN®
Regulator jednofazowy bezpośredniego montażu P215PR PENN®

Montowane bezpośrednio ciśnieniowe regulatory prędkości wentylatora skraplacza P215PR PENN® przeznaczone są do zmiany prędkości obrotowej silników jednofazowych. Regulacja ciśnienia w systemie chłodni...

Montowane bezpośrednio ciśnieniowe regulatory prędkości wentylatora skraplacza P215PR PENN® przeznaczone są do zmiany prędkości obrotowej silników jednofazowych. Regulacja ciśnienia w systemie chłodniczym, poprzez zmianę prędkości wentylatora skraplacza chłodzonego powietrzem, daje w efekcie optymalną sprawność całoroczną.


Tabela doboru produktu
Model Zakres
(bar)
Wersja Wartość
zadana
(bar)
Zakres propor-
cjonalności
(bary)
Napięcie
50/60 Hz
Obciążenie

maks.

Tryb
regulatora
Właściwości
dodatkowe
P215PR-9200 10 to 25 47 19 4.5 230 VAC 4 Amp odcięcie
P215PR-9202 22 to 42 26 5.5
P215PR-9203 5 to 15 9 2.5
P215PR-9800 10 to 25 28 19 4.5
P215PR-9230 47 pakiet hurtowy
P215PR-9232 22 to 42 26 5.5
P215PR-9233 5 to 15 9 2.5
P215PR-9250 10 to 25 19 4.5 pakiet hurtowy,
dołączony łącznik
kablowy 2 m
Uwaga:
W sprawie regulatorów o obciążeniu maksymalnym 4 A posiadających aprobatę UL należy kontaktować się ze swoim przedstawicielem handlowym.
Regulator jednofazowy bezpośredniego montażu P215PR PENN®

Właściwości regulatora jednofazowego bezpośredniego montażu P215PR PENN®:

  • Regulacja ciśnienia w skraplaczu poprzez zmianę prędkości wentylatora
  • Sygnał wejściowy ciśnienia
  • Bezpośredni montaż
  • Śruba wartości zadanej na górze
  • Wbudowany filtr tłumiący
  • Klasa obudowy: IP65
  • Zwarta budowa
  • Szybkozłączka w zestawie

Regulator P215PR PENN sterowany w funkcji ciśnienia zapewnia najbardziej bezpośrednią i szybką odpowiedź na zmiany ciśnienia w układzie chłodniczym. Regulator ten zmienia napięcie zasilające silnik od 30% do co najmniej 95% w zakresie proporcjonalności, wykorzystując zasadę odcinania fazowego.
Zapewnia to zmianę prędkości silników z kondensatorem rozruchowym lub silników zwartobiegunowych, które nie pobierają prądu znamionowego większego od 4 A przy pełnym obciążeniu. Dostępne są modele odcinające (wentylator zatrzymuje się przy niskim ciśnieniu), jak i modele minimalnej prędkości (wentylator pracuje przy 30%).
Regulatory te mogą być stosowane w układach niekorozyjnych czynników chłodniczych.