Warning: "continue 2" targeting switch is equivalent to "break 2". Did you mean to use "continue 3"? in /home/astra/domains/astra-automatyka.pl/public_html/wp-content/plugins/seo-ultimate/modules/class.su-module.php on line 1195
Higrostat kanałowy QFM81 SIEMENS
Astra Automatyka > Produkty > Czujniki i przetworniki > Wilgotność > Higrostat kanałowy QFM81.2 SIEMENS
Higrostat kanałowy QFM81.2 SIEMENS

Higrostaty kanałowe stosowane są w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych do sterowania i nadzorowania wilgotności względnej. Regulacja wilgotności względnej powietrza z wartością zadaną nasta...

Higrostaty kanałowe stosowane są w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych do sterowania i nadzorowania wilgotności względnej. Regulacja wilgotności względnej powietrza z wartością zadaną nastawianą w zakresie od 15 do 95 % r.h. Higrostaty kanałowe mogą być stosowane w instalacjach klimatyzacji z nawilżaniem do ograniczania maksymalnej wilgotności powietrza w kanale nawiewnym, a w laboratoriach lub pomieszczeniach produkcyjnych do ograniczania minimalnej wilgotności powietrza w kanale nawiewnym.Budowa:

QFM81.2: Higrostat składa się z podstawy z zanurzeniowym trzpieniem pomiarowym i pokrywy. Pokrywa mocowana jest do pokrywy wkrętem. W trzpieniu pomiarowym znajduje się stabilizowany element pomiarowy (pasek z two-rzywa sztucznego). Pasek pomiarowy połączony jest mechanicznie z mikroprzełączni-kiem za pośrednictwem dźwigni. Dźwignia, mikroprzełącznik, element ustawiania war-tości zadanej oraz zaciski podłączeniowe do podłączenia urządzeń nawilżających lub osuszających znajdują się na obwodzie drukowanym zamocowanym w podstawie. Zaciski podłączeniowe zakryte są pokrywą chroniącą przed przypadkowym dotknię-ciem, gdy pokrywa higrostatu jest zdjęta. W pokrywie znajduje się otwór do pokrętła nastawczego. Higrostat przeznaczony jest do montażu na kanale powietrznym, ale może być też montowany na ścianie. W obu przypadkach wymagany jest kołnierz montażowy, dostarczany razem z higrostatem.
QFM81.21 – Budowa taka sama jak QFM81.2, lecz z dodatkową przeźroczystą pokrywą otworu do pokrętła nastawczego, z dławikiem kablowym Pg11 oraz uszczelnieniem pod pokrywą.

W obydwu typach higrostatów wartość zadaną ustawia się pokrętłem nastawczym. Podziałka nastawy znajduje się na pokrywie urządzenia. W przypadku QFM81.21 wartość zadaną można zmienić tylko po zdjęciu pokrywy.
Jeżeli higrostat stosowany jest do regulacji, to musi być on zamontowany na kanale powietrza wywiewnego z regulowanego pomieszczenia. Jeżeli higrostat stosowany jest do nadzorowania minimalnego lub maksymalnego poziomu wilgotności, to musi być on zamontowany na kanale powietrza nawiewnego.
Zanurzeniowy trzpień pomiarowy może być zamontowany poziomo lub pionowo trzpieniem skierowanym w dół, trzpień nie może być skierowany ku górze. Aby zapewnić dokładność pomiaru, powietrze w miejscu zamocowania higrostatu po-winno być dostatecznie zmieszane.


Tabela doboru produktu
Model Zakres wartości zadanej (Wh) Różnica przełączania (Xd) Stopień ochrony Zmiana wartości zadanej
QFM81.2 15…95 % r. h. ok. 4 % r. h. IP 30 zewnętrznie
QFM81.21 wewnętrznie

Higrostaty kanałowe QFM81 SIEMENS to dwustawne urządzenia wyposażone w mikroprzełącznik. Przeznaczone są do instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, gdzie odpowiadają za sterowanie i nadzór nad wilgotnością względną. Mogą być montowane zarówno w kanałach wentylacyjnych, jak i w pomieszczeniach. Wykorzystywane są przede wszystkim do sterowania systemami odpowiedzialnymi za proces nawilżania bądź osuszania powietrza.

Seria złożona jest z dwóch modeli: QFM81.2 oraz QFM81.21 różniących się klasą ochrony obudowy oraz sposobem zmiany wartości zadanej. Model QFM81.2 posiada obudowę o klasie IP30. Z kolei model QFM81.2 wyposażony został w dodatkową przeźroczystą pokrywę otworu do pokrętła nastawczego, dławik kablowy Pg11 oraz uszczelnienie pod pokrywą, dzięki czemu jego szczelność wynosi IP55. W przypadku obu modeli podziałka nastawy została umieszczona na pokrywie urządzenia, a wartość zadaną ustawia się za pomocą pokrętła nastawczego.

Higrostaty kanałowe QFM81 SIEMENS zostały wyposażone w czujniki pomiarowe oraz stabilizowany element pomiarowy, dzięki czemu pracują właściwie nawet przy dużej wilgotności. Doskonale radzą sobie nawet w trudnych warunkach użytkowych, gdzie narażone są na kurz i inne zanieczyszczenia. W przypadku innych higrostatów oferowanych przez konkurencyjne marki czynniki takie mogłyby zaburzać wartość monitorowanych wskaźników.

Montaż higrostatu kanałowego QFM81 SIEMENS

Higrostaty QFM81 SIEMENS mogą być montowane w pomieszczeniach oraz w kanałach wentylacyjnych. Miejsce instalacji zależy od tego, w jakim celu chcemy używać higrostatu. Jeśli urządzenie ma służyć do regulacji, to należy je zamontować na kanale powietrza wywiewnego z regulowanego pomieszczenia. Z kolei jeśli ma nadzorować minimalny lub maksymalny poziomu wilgotności, to powinno być zamontowane na kanale powietrza nawiewnego.

W przypadku montażu higrostatu w pomieszczeniu należy pamiętać, że powinien on być zainstalowany na wewnętrznej ścianie, na wysokości około 1,5 metra nad podłogą. Odległość od sąsiedniej ściany powinna wynosić co najmniej 0,5 metra, a w miejscu montażu powinien występować naturalny obieg powietrza.

Właściwości:

  • Dwustawne higrostaty z mikroprzełącznikiem
  • Czujniki pomiarowym wilgotności kompensowany od wpływu temperatury
  • Stabilizowany element pomiarowy (dobra liniowość, wysoka stabilność nawet przy dużej wilgotności, nieczuły na kurz i zanieczyszczenia powietrza)
  • Do sterowania urządzeniami nawilżającymi lub osuszającymi
  • Do montażu w kanałach wentylacyjnych lub w pomieszczeniach

Higrostat dokonuje pomiaru wilgotności względnej powietrza za pomocą elementu pomiarowego w formie paska z tworzywa sztucznego. W zależności od wilgotności względnej powietrza, pasek pomiarowy oddziaływuje na mikroprzełącznik o stałej róż-nicy przełączania Xd i bezpotencjałowym stykiem wyjściowym (S.P.D.T.). Gdy bieżąca wartość zadana odbiegnie od nastawionej wartości zadanej, to higrostat załączy lub wyłączy podłączone urządzenie nawilżające lub osuszające, zgodnie z poniższym wy-kresem.

Zapytaj o produkt