Astra Automatyka > Produkty > Czujniki i przetworniki > Czujniki wilgotności > Czujniki wilgotności HT-9000 JOHNSON CONTROLS
Czujniki wilgotności HT-9000 JOHNSON CONTROLS

Czujniki serii HT-9000 Johnson Controls mierzą wilgotność w całym zakresie od 0 do 100% wilgotności względnej (bez kondensacji) i mają szeroki zakres temperatury roboczej. Szybki czas odpowiedzi oraz...

Czujniki serii HT-9000 Johnson Controls mierzą wilgotność w całym zakresie od 0 do 100% wilgotności względnej (bez kondensacji) i mają szeroki zakres temperatury roboczej. Szybki czas odpowiedzi oraz długi, niezawodny czas pracy powodują, że przetworniki te doskonale sprawdzają się w chłodnictwie i instalacjach HVAC. Ten typoszereg obejmuje również modele z wbudowanym czujnikiem temperatury.


Tabela doboru produktu
Model Zakres
wilgotności
Sygnał
wyjściowy
wilgotności
Temperatura Temperatura
wyjścia
Napięcie
zasilania
HT-9000-URW 0…100% RH 0…10VDC 0…40°C  

12 …30VDC

24VAC±15%

HT-9001-URW 0…10VDC
HT-9002-URW 0…10VDC
HT-9003-URW NTC K2
HT-9005-URW 0…60°C Pt100
HT-9006-URW Pt1000
HT-9009-URW A99
Czujniki wilgotności HT-9000 JOHNSON CONTROLS

Właściwości czujników wilgotności HT-9000 JOHNSON CONTROLS:

  • Modele pokojowe przystosowane do zasilania typowym zakresem napięcia
  • Modele kanałowe wyposażone w dłuższy pręt oraz kołnierz umożliwiający regulacje zanurzenia czujnika w kanale
  • Mierzy w całym zakresie 0…100%Rh
  • Może współpracować z wieloma typowymi urządzeniami
  • Opcjonalny sensor lub przetwornik temperatury
  • Element pomiarowy zintegrowany w układzie scalonym
  • Obudowy pomieszczeniowe lub kanałowe
Parametr Wartość
Zasilanie elektryczne 12...30VDC / 24VAC
Zakres wilgotności 0...100% (bez kondensacji)
Sygnał wyjściowy wilgotności 0...10VDC
Dokładność pomiaru wilgotności 4% wilgotności względnej w zakresie od 10 do 90% wilgotności względnej
Wyjścia temperaturowe Pt 100 i A99
Obudowa pokojowa 80 x 80 mm
Klasa ochrony IP30
Zapytaj o produkt