Astra Automatyka > Produkty > Czujniki i przetworniki > Temperatura > Kanałowy czujnik wilgotności i temperatury QFM41 SIEMENS
Kanałowy czujnik wilgotności i temperatury QFM41 SIEMENS
 

QFM41 marki Siemens to seria kanałowych czujników do pomiaru wilgotności względnej i temperatury. Czujniki odznaczają się wyjątkowo wysokim stopniem dokładności. Posiadają certyfikat kalibracji.

CZYTAJ WIĘCEJ +

Tabela doboru produktu
ModelZakres pomiaru temperaturySygnał wyjściowy temperaturyZakres pomiaru wilgotnościSygnał wyjściowy wilgotnościNapięcie zasilające
QFM41010…100 %aktywny, 4…20 mA13,5…35 V DC
QFM41600…50 °C, −40…+70 °C lub −35…+35 °Caktywny, 0…10 V DCaktywny, 0…10 V DC24 V AC lub 13,5…35 V DC
QFM4171aktywny, 4…20 mAaktywny, 4…20 mA13,5…35 V DC

Właściwości:

 • Napięcie zasilające 24 V AC / 13,5…35 V DC
 • Sygnał wyjściowy wilgotności względnej i temperatury 0…10 V DC / 4…20 mA
 • Bardzo wysoka dokładność pomiaru w całym zakresie pomiarowym
 • Pojemnościowa metoda pomiaru wilgotności
 • Funkcja testowania do testowania pętli
 • Zakres zastosowania −40…+70 °C / 0…100 % r.h.

Kanałowy czujnik QFM41 Siemens złożony jest z:

 • obudowy,
 • obwodu drukowanego,
 • zacisków podłączeniowych,
 • trzpienia zanurzeniowego z końcówką pomiarową i okrągłego złącza podłączeniowego.

W skład dwuczęściowej obudowy wchodzi podstawa oraz zdejmowana pokrywa (mocowana wkrętami). Pomiędzy podstawą i pokrywą umieszczona jest gumowa uszczelka spełniająca wymagania dla stopnia ochrony IP65. Obwód pomiarowy i elementy nastawcze umieszczone są na obwodzie drukowanym wewnątrz pokrywy, a zaciski podłączeniowe znajdują się w podstawie. Końcówka pomiarowa przykręcona jest do trzpienia zanurzeniowego czujnika.
Element pomiarowy znajduje się na końcu końcówki pomiarowej i jest zabezpieczony nakręcaną osłoną ochronną z filtrem. Kabel doprowadzany jest przez okrągłe złącze, składające się gniazda podłączeniowego z gwintem M16 i wtyczki z gwintowanym łącznikiem. Gniazdo zamocowane jest na obudowie czujnika i jest z nim elektrycznie połączone.
Czujnik przeznaczony jest do montażu z kołnierzem montażowym dostarczonym z czujnikiem. Kołnierz należy nałożyć na trzpień pomiarowy czujnika, a następnie zamocować zgodnie z wymaganą głębokością zanurzenia.

Czujniki QFM41 mogą współpracować ze wszystkimi systemami i urządzeniami do których można podłączyć sygnał wyjściowy czujnika 0…10 V DC lub 4…20 mA. Przy wykorzystywaniu czujników do wyboru maksimum lub minimum, uśredniania bądź obliczania entalpii, różnicy entalpii, wilgotności bezwzględnej lub punktu rosy, zalecamy stosowanie przekształtnika sygnałów SEZ220.

Czujnik dokonuje pomiaru wilgotności względnej w kanale powietrznym za pomocą pojemnościowego elementu pomiarowego, którego pojemność elektryczna zmienia się w funkcji wilgotności względnej. Elektroniczny obwód pomiarowy przetwarza sygnał czujnika na wyjściowy sygnał ciągły 0…10 V DC lub 4…20 mA, odpowiadający zakresowi wilgotności względnej 0…100 %. Czujnik dokonuje pomiaru temperatury w kanale powietrznym za pomocą elementu pomiarowego, którego rezystancja zmienia się w funkcji temperatury. Zmiana rezystancji przetwarzana jest na aktywny sygnał wyjściowy 0…10 V DC lub 4…20 mA, zależnie od typu czujnika. Sygnał wyjściowy odpowiada wybranemu zakresowi temperatury 0…50 °C, −35…+35 °C lub −40…+70 °C.

W naszej ofercie znajdują się akcesoria dodatkowe do czujników QFM41 oferowane przez Siemens:

 • Certyfikowana końcówka pomiarowa (wymienna) – AQF4150
 • Osłona ochronna z filtrem (część zamienna) – AQF3101
 • Zestaw serwisowy (do celów diagnostycznych) – AQF3153
 • Kabel 3 m do pomiaru wyniesionego – AQY2010
Zapytaj o produkt

*Podanie adresu e-mail jest obowiązkowe.