Astra Automatyka > Wycofane produkty > FEMA > Presostat PTHDB0012V3 FEMA / Honeywell FHBN05+ED1
Przetwornik ciśnienia różnicowego z wyświetlaczem do gazów i cieczy Smart SN DIFF FEMA
Tabela doboru produktu
Wersja dwuprzewodowa z HMI Wersja trójprzewodowa z HMI Wersja
trójprzewodowa, 0…10V, w/o HMI
Zakres Maksymalne ciśnienie różnicowe Maksymalne ciśnienie systemowe
PTHDM1002A2 PTHDM1002V3 PTSDM1002V3 0…100 mbar 900 mbar  70 bar
PTHDM3002A2 PTHDM3002V3 PTSDM3002V3 0..300 mbar 900 mbar 70 bar
PTHDB0012A2 PTHDB0012V3 PTSDB0012V3 0…1 bar 3.0 bar 70 bar
PTHDB3002A2 PTHDB3002V3 PTSDB0032V3 0…3 bar 9.0 bar 70 bar
PTHDB0062A2 PTHDB0062V3 PTSDB0062V3 0…6 bar 21 bar 70 bar
PTHDB0202A2 PTHDB0202V3 PTSDB0202V3 0…20 bar 60 bar  70 bar