Astra Automatyka > Wycofane produkty > FEMA > Presostat PSHDB0012 FEMA / Honeywell PSHDM3002
Presostat różnicowy z wyświetlaczem do cieczy i gazów Smart DCM DIFF HONEYWELL
Tabela doboru produktu
Model Zakres pomiaru
różnicy ciśnień
Ciśnienie
maksymalne różnicowe
Maksymalne dopuszczalne
ciśnienie systemowe
PSHDM1002 0…100 mbar 900 mbar 70 bar
PSHDM3002 0…300 mbar 900 mbar 70 bar
PSHDB0012 0…1 bar 3 bar 70 bar
PSHDB0032 0…3 bar 9 bar 70 bar
PSHDB0062 0…6 bar 21 bar 70 bar
PSHDB0202 0…20 bar 60 bar 70 bar