Astra Automatyka > Produkty > Czujniki i przetworniki > Temperatura > Zadajnik pomieszczeniowy do magistrali KNX SIEMENS QAW740
Zadajnik pomieszczeniowy do magistrali KNX SIEMENS QAW740

Zadajnik pomieszczeniowy QAW740 SIEMENS to wielofunkcyjne urządzenie przeznaczone do zdalnego sterowania regulatorami Synco™ 700 w instalacjach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (HVAC).
Pr...

Zadajnik pomieszczeniowy QAW740 SIEMENS to wielofunkcyjne urządzenie przeznaczone do zdalnego sterowania regulatorami Synco™ 700 w instalacjach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (HVAC).
Przeznaczony jest do systemów z komunikacją KNX.
Na ogół stosowany jest w:

Budynkach biurowych i administracyjnych
Lokalach usługowych i handlowych
Szkołach
Szpitalach
Zakładach i warsztatach produkcyjnych
Budynkach mieszkalnych

 Za pomocą pokrętła zadajnika można ustawić korekcję wartości zadanej Komfort i Pre-Komfort w zakresie ± 3°C (± 6°F), która przesyłana jest do regulatora. Podstawową nastawę wartości zadanej Komfort wykonuje się w samym regulatorze. Podczas przestawiania pokrętła, na wyświetlaczu wyświetlana jest ustawiana wartość korekcji. Po zakończeniu, zatwierdzenie ustawionej wartości następuje po 4 sekundach od powrotu do podstawowego wskazania aktualnej temperatury w pomieszczeniu.
Przycisk trybu pracy służy do przełączania między trybem automatycznym i ręcznym. Dzięki temu można skutecznie dostosować temperaturę w pomieszczeniu zależnie od wykorzystania danego pomieszczenia.
Funkcja wybiegu komfortu uruchamia odliczanie ustawianego okresu czasu, podczas którego utrzymywany jest tryb komfortu. Funkcja ta uruchamiana jest po naciśnięciu przycisku zegara i ustawieniu pokrętłem wymaganego okresu czasu, z dokładnością do 15 minut.
W razie występowania odchyłki od wyświetlanej wartości, rzeczywistą zmierzoną wartość temperatury w pomieszczeniu można korygować w zakresie –4,5…4,5 °C. Zadajnik wysyła na magistralę wynikową wartość temperatury i wyświetla ją na wyświetlaczu.


Tabela doboru produktu
ModelOpisKompatybilny z:
QAW740Zadajnik pomieszczeniowyRegulator Synco™ 700
  • Zdalne sterowanie regulatorem Synco™ 700
  • Pomiar temperatury w pomieszczeniu
  • Komunikacja przez magistralę KNX
  • Ustawianie względnej wartości zadanej temperatury
  • Wybór trybu pracy przyciskiem trybu pracy
  • Ustawianie przedziału czasu przyciskiem zegara
  • Wyświetlanie trybu pracy, temperatur, wybiegu komfortu i alarmów

Zadajnik złożony jest z następujących elementów:

  • Obudowa z układami elektronicznymi i elementami obsługowymi
  • Podstawy montażowej z zaciskami, przeznaczonej do montażu naściennego

Zadajnik należy montować w głównym pomieszczeniu mieszkalnym lub pomieszczeniu referencyjnym. Miejsce montażu zadajnika należy tak wybrać, aby czujnik mierzył temperaturę w pomieszczeniu możliwie najdokładniej. Zadajnik nie może być narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych czy innych źródeł ciepła lub chłodu. Wysokość montażu – około 1,5 metra nad podłogą.

Montaż na ścianie z podstawą montażową. Zadajnik nie może być narażony na kapiącą wodę.

Zapytaj o produkt

Potrzebujesz dodatkowych informacji na temat naszych produktów?X