Astra Automatyka > Produkty > Czujniki i przetworniki > Czujniki temperatury > Termostat przeciwzamrożeniowy QAF81 SIEMENS
Termostat przeciwzamrożeniowy QAF81 SIEMENS

Termostat przeciwzamarzaniowy QAF81 marki Siemens przeznaczony jest do monitorowania temperatury nagrzewnic po stronie powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Stosowany jest do zap...

Termostat przeciwzamarzaniowy QAF81 marki Siemens przeznaczony jest do monitorowania temperatury nagrzewnic po stronie powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Stosowany jest do zapobiegania uszkodzeniom wskutek zamarzania. Ma małą histerezę i dobrą powtarzalność. Kasowanie następuje automatycznie.


Tabela doboru produktu
Model Kasowanie (reset) Długość kapilary
QAF81.3 automatyczny reset 3 metry
QAF81.6 6 metrów
QAF81.6M z blokadą i ręcznym resetem

Do termostatów Siemens oferuje zaczepy montażowe kapilary (zestaw 6 sztuk) – FK-TZ1.

Termostat przeciwzamarzaniowy QAF81 SIEMENS ma za zadanie monitorować temperaturę powietrza w nagrzewnicach. Przeznaczony jest do instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, gdzie montowany jest w celu zapobiegania ich uszkodzeniu wskutek zamarzania. Odporna, wytrzymała obudowa z wysokiej jakości aluminium o klasie ochrony IP54 gwarantuje niezawodną pracę urządzenia w każdych warunkach. Termostat posiada dobrą powtarzalność i małą histerezą. Uruchamia się, gdy temperatura na 30 cm odcinku kapilary spadnie poniżej wartości zadanej. Co istotne, reaguje na zmiany temperatury na dowolnym odcinku kapilary, co znacząco wpływa na potencjał urządzenia i gwarantuje jego uniwersalność.

Seria QAF81 Siemens złożona jest z 3 modeli termostatów. Modele QAF81.3 i QAF81.6 odznaczają się automatycznym resetem, z kolei wersja QAF81.3M posiada blokadę i wymaga resetu ręcznego. Poszczególne typy termostatów różnią się długością kapilary. Model QAF81.3 posiada kapilarę o długości 3 metrów, z kolei modele QAF81.6 i QAF81.6M zostały wyposażone w kapilarę o długości 6 metrów.

Co wchodzi w skład termostatu QAF81 SIEMENS?

Termostat QAF81 SIEMENS to proste urządzenie, które świetnie się sprawdza jako element wyposażenia instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Złożone jest z aluminiowej obudowy ze zdejmowaną pokrywą, mechanicznego nastawnika wartości zadanej, mikroprzełącznika ze stykami przełączającymi oraz czujnika z membraną i miedzianą kapilarą. Kapilara termostatu wypełniona została gazem R134a. Model QAF81.6M dodatkowo wyposażony jest w przycisk do ręcznego kasowania. Konstrukcja urządzenia zaplanowana została w taki sposób, aby zapewnić jak największą wygodę w podczas montażu i finalnego użytkowania.

W celu osiągnięcia jak najbardziej dokładnych wyników pomiarów zalecamy montaż termostatów QAF81 SIEMENS na wysuwanych blokach nagrzewnicy, bezpośrednio w strumieniu powietrza za nagrzewnicą. Należy przy tym pamiętać, aby przewód podłączeniowy był na tyle długi, aby blok można było swobodnie wkładać i wyjmować. W przypadku nagrzewnic o bardzo dużym polu przekroju możliwy jest montaż kilku termostatów połączonych szeregowo, co zapewni lepsze warunki pomiaru.

Właściwości:

 • Odporna obudowa odlewana z aluminium
 • Reaguje na zmiany temperatury na dowolnym 30 cm odcinku kapilary
 • Mała histereza
 • Dobra powtarzalność
 • Nastawiana wartość zadana (−5…+15 °C)
 • Stopień ochrony IP54 (IP65)

Termostat przeciwzamarzaniowy QAF81 Siemens uruchamia się, gdy temperatura na 30 cm długości kapilary spadnie poniżej wartości zadanej. Gdy temperatura ponownie wzrośnie wartości zadanej, następuje automatyczne kasowanie (model QAF81.6M wymaga ręcznego kasowania). Element pomiarowy, w postaci kapilary wypełnionej gazem (R134a) oraz membrany, jest mechanicznie połączony z mikrowyłącznikiem. Temperatura mierzona jest na całej długości kapilary.

Termostat QAF81.. jest urządzeniem bezobsługowym. Poprawność działania można sprawdzić zanurzając pętlę testową w naczyniu z wodą z lodem.

Termostat przeciwzamarzaniowy QAF81 marki Siemens składa się z następujących części:

 • Obudowa odlewana z aluminium ze zdejmowaną pokrywą
 • Mechaniczny nastawnik wartości zadanej ze skalą w °C i °F (wkręt nastawczy można zablokować mechanicznie)
 • Mikroprzełącznik ze stykami przełączającymi
 • Czujnik z membraną i miedzianą kapilarą
 • Kapilara wypełniona gazem R134a
 • Czujnik QAF81.6M wyposażony w przycisk do ręcznego kasowania

Termostaty przeciwzamarzaniowe QAF81 używane są na ogół do inicjowania następujących działań chroniących przed zamarzaniem:

 • Zatrzymanie wentylatora
 • Zamknięcie przepustnic powietrza zewnętrznego
 • Otwarcie zaworu nagrzewnicy na 100%
 • Uruchomienie pompy nagrzewnicy
 • Wyłączenie agregatu chłodniczego (skraplacza) i nawilżacza
 • Włączenie alarmu wizualnego i/lub dźwiękowego