Astra Automatyka > Produkty > Czujniki i przetworniki > Termostaty > Termostat przeciwzamrożeniowy QAF81 SIEMENS
Termostat przeciwzamrożeniowy QAF81 SIEMENS

Termostat przeciwzamarzaniowy QAF81 marki Siemens przeznaczony jest do monitorowania temperatury nagrzewnic po stronie powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Stosowany jest do zap...

Termostat przeciwzamarzaniowy QAF81 marki Siemens przeznaczony jest do monitorowania temperatury nagrzewnic po stronie powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Stosowany jest do zapobiegania uszkodzeniom wskutek zamarzania. Ma małą histerezę i dobrą powtarzalność. Kasowanie następuje automatycznie.
Termostaty przeciwzamarzaniowe QAF81 używane są na ogół do inicjowania następujących działań chroniących przed zamarzaniem:

Zatrzymanie wentylatora
Zamknięcie przepustnic powietrza zewnętrznego
Otwarcie zaworu nagrzewnicy na 100%
Uruchomienie pompy nagrzewnicy
Wyłączenie agregatu chłodniczego (skraplacza) i nawilżacza
Włączenie alarmu wizualnego i/lub dźwiękowegoTermostat przeciwzamarzaniowy QAF81 marki Siemens składa się z następujących części:

Obudowa odlewana z aluminium ze zdejmowaną pokrywą
Mechaniczny nastawnik wartości zadanej ze skalą w °C i °F (wkręt nastawczy można zablokować mechanicznie)
Mikroprzełącznik ze stykami przełączającymi
Czujnik z membraną i miedzianą kapilarą
Kapilara wypełniona gazem R134a
Czujnik QAF81.6M wyposażony w przycisk do ręcznego kasowania


Tabela doboru produktu
ModelKasowanie (reset)Długość kapilary
QAF81.3automatyczny reset3 metry
QAF81.66 metrów
QAF81.6Mz blokadą i ręcznym resetem

Do termostatów Siemens oferuje zaczepy montażowe kapilary (zestaw 6 sztuk) – FK-TZ1.

Właściwości:

  • Odporna obudowa odlewana z aluminium
  • Reaguje na zmiany temperatury na dowolnym 30 cm odcinku kapilary
  • Mała histereza
  • Dobra powtarzalność
  • Nastawiana wartość zadana (−5…+15 °C)
  • Stopień ochrony IP54 (IP65)

Termostat przeciwzamarzaniowy QAF81 Siemens uruchamia się, gdy temperatura na 30 cm długości kapilary spadnie poniżej wartości zadanej. Gdy temperatura ponownie wzrośnie wartości zadanej, następuje automatyczne kasowanie (model QAF81.6M wymaga ręcznego kasowania). Element pomiarowy, w postaci kapilary wypełnionej gazem (R134a) oraz membrany, jest mechanicznie połączony z mikrowyłącznikiem. Temperatura mierzona jest na całej długości kapilary.

Termostat QAF81.. jest urządzeniem bezobsługowym. Poprawność działania można sprawdzić zanurzając pętlę testową w naczyniu z wodą z lodem.

Zapytaj o produkt

Potrzebujesz dodatkowych informacji na temat naszych produktów?X