Astra Automatyka > Produkty > Termostat pomieszczeniowy RCC10 SIEMENS
Termostat pomieszczeniowy RCC10 SIEMENS

Pomieszczeniowe regulatory temperatury RCC10 marki SIEMENS  przeznaczone są do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych.

Regulatory używane są do regulacji temperatury w pojedynczych pomieszczeniach ogrzewanych lub chłodzonych 2-rurowymi klimakonwektorami wentylatorowymi. Stosowane są również do otwierania i zamykania zaworu czy sterowania wentylatorami 3-biegowymi.
Regulatory stosowane są w instalacjach z:

 • automatycznym przełączaniem ogrzewanie / chłodzenie
 • działaniem ciągłym ogrzewanie lub chłodzenie.

Złożone są z dwóch części:

 • Obudowy wykonanej z tworzywa sztucznego, w której znajdują się układy elektroniczne, elementy obsługowe i wbudowany pomieszczeniowy czujnik temperatury
 • Podstawy montażowej
  Obudowę regulatora mocuje się na postawie montażowej. Zaciski podłączeniowe znajdują się w podstawie, a przełączniki DIP w tylnej części obudowy.

 

Tabela doboru produktu
Model Opis
RCC10 Z wejściem dla czujnika temperatury powietrza obiegowego
RCC10.1 Bez wejścia dla czujnika temperatury powietrza obiegowego, bez funkcji zabezpieczenia przed zamarzaniem
Szczegóły produktu

Właściwości:

 • Wyjście dla 2-stawnego siłownika zaworu
 • Wyjścia dla wentylatora 3-biegowego
 • Regulacja prowadzona zależnie od temperatury powietrza w pomieszczeniu lub powietrza obiegowego (RCC10)
 • Automatyczne przełączanie ogrzewanie / chłodzenie
 • Tryby pracy RCC10: normalny, energooszczędny i zabezpieczenie przed zamarzaniem lub WYŁ
 • Tryby pracy RCC10.1: normalny, energooszczędny lub WYŁ
 • Wejście do zdalnego przełączania trybu pracy
 • Funkcja zabezpieczająca przed uszkodzeniem na skutek wilgoci (RCC10.1)
 • Wybierane parametry regulacji (RCC10)
 • Napięcie zasilania 230 V AC

Funkcje:

 • Regulator dokonuje pomiaru temperatury w pomieszczeniu za pomocą wbudowanego
  czujnika lub zewnętrznego czujnika temperatury w pomieszczeniu (QAA32) lub zewnętrznego
  czujnika temperatury powietrza obiegowego (QAH11.1), jeśli jest stosowany
  (opcjonalny, tylko do RCC10), i utrzymuje wartość zadaną temperatury poprzez
  wysyłanie sygnałów sterujących do 2-stawnego siłownika zaworu.
  Histereza przełączania:

  • w RCC10 nastawiana; może wynosić 1 lub 4 K w trybie ogrzewania i 0,5 lub 2 K w
   trybie chłodzenia
  • w RCC10.1 jest stała; wynosi 2 K w trybie ogrzewania i 1 K w trybie chłodzenia
 • Bieg wentylatora wybierany jest poprzez wyjście sterujące Q1, Q2 lub Q3.
  Jeśli aktywna jest funkcja „Sterowanie wentylatorem zależne od temperatury” (wybierana
  przełącznikiem DIP nr 1), to wentylator jest załączany i wyłączany w zależności od
  temperatury, tzn. wraz z zaworem.
  Wentylator jest wyłączany po:

  • opuszczeniu sekwencji ogrzewania lub chłodzenia, pod warunkiem, że aktywna jest
   funkcja „Sterowanie wentylatorem zależne od temperatury”, lub
  • ręcznym przełączeniu w stan czuwania , pod warunkiem, że instalacja nie wymaga
   uruchomienia trybu zabezpieczenia przed zamarzaniem (tylko RCC10), lub
  • załączeniu styku zewnętrznego przełącznika do przełączania trybu pracy, pod warunkiem,
   że instalacja nie wymaga uruchomienia trybu energooszczędnego lub zabezpieczenia
   przed zamarzaniem (tylko RCC10), lub
  • wyłączeniu zasilania regulatora.
 • TRYB OGRZEWANIA I TRYB CHŁODZENIA:
  • ZAŁ: Sygnał OTWÓRZ wysyłany jest do zaworu ogrzewania lub chłodzenia z wyjścia sterującego Y11 regulatora, gdy:
   1. Zmierzona temperatura w pomieszczeniu jest mniejsza (ogrzewanie) lub większa
   (chłodzenie) od wartości zadanej powiększonej o połowę histerezy przełączania,
   oraz
   2. Zawór był całkowicie zamknięty dłużej niż przez 1 minutę.
  • WYŁ: Sygnał ZAMKNIJ wysyłany jest do zaworu ogrzewania lub chłodzenia z wyjścia sterującego Y11 regulatora, gdy:
   1. Zmierzona temperatura w pomieszczeniu jest większa (ogrzewanie) lub mniejsza
   (chłodzenie) od wartości zadanej pomniejszonej o połowę histerezy przełączania,
   oraz
   2. Zawór był całkowicie otwarty dłużej niż przez 1 minutę.
   Uwaga: Na wyjściu sterującym Y12 dostępny jest sygnał odwrotny względem sygnału
   na wyjściu Y11, można go użyć do sterowania zaworów normalnie otwartych.
 • TEMPERATURA POWIETRZA OBIEGOWEGO: RCC10 może prowadzić regulację zależnie od zmierzonej temperatury w pomieszczeniu lub zależnie od temperatury powietrza obiegowego klimakonwektora. Przełączanie jest automatyczne, jeżeli podłączony jest czujnik temperatury QAH11.1.
 • AUTOMATYCZNE PRZEŁĄCZANIE: Temperatura wody, mierzona czujnikiem przełączającym (QAH11.1 + ARG86.3), wykorzystywana jest przez regulator do przełączania z ogrzewania na chłodzenie lub na odwrót. Gdy temperatura wody wynosi powyżej 28 °C, regulator przełącza się w tryb ogrzewania, a gdy poniżej 16 °C w tryb chłodzenia. Jeśli po włączeniu regulatora temperatura
  wody mieści się w zakresie pomiędzy dwoma punktami przełączania, to regulator rozpoczyna pracę w trybie ogrzewania. Odczyt pomiaru temperatury wody odbywa się z częstotliwością co 1 minutę.
 • OKRESOWE PRZESTEROWANIE ZAWORÓW: Zadaniem czujnika przełączającego jest zapoczątkowanie zmiany z trybu ogrzewania na tryb chłodzenie nawet, gdy zawory 2-drogowe są zamknięte przez dłuższy okres czasu. Działanie tej funkcji polega na otwieraniu zamkniętych zaworów na 1 minutę z częstotliwością co 2 godziny w okresach wyłączenia. (Uwaga: funkcja ta jest nieskuteczna, jeśli stosowane są siłowniki termiczne)
 • OSZCZĘDZANIE ENERGII: Wartość zadana temperatury w pomieszczeniu może być ograniczona ze skokiem co 1 K za pomocą ograniczników minimum i maksimum. W ten sposób można ograniczyć zakres nastaw wartości zadanej.

Regulatory współpracują z:

 • Czujnikami temperatury QAH11.1
 • Czujnikami pomieszczeniowymi QAA32
 • Zestawem montażowym czujnika QAH11.1 – ARG86.3
 • Siłownikami elektrycznymi 2-stawnymi SFA21…
 • Siłownikami termicznymi (do zaworów grzejnikowych) STA21
 • Siłownikami termicznymi (do zaworów o skoku 2,5 mm) STP21
Pliki do pobrania

 
Zapytaj o produkt