Astra Automatyka > Produkty > Czujniki i przetworniki > Termostaty > Termostat pomieszczeniowy RCC10 SIEMENS
Termostat pomieszczeniowy RCC10 SIEMENS

Termostat pomieszczeniowy RCC10 SIEMENS przeznaczony jest do regulowania temperatury w pojedynczych pomieszczeniach ogrzewanych lub chłodzonych 2-rurowymi klimakonwektorami wentylatorowymi. Używane są...

Termostat pomieszczeniowy RCC10 SIEMENS przeznaczony jest do regulowania temperatury w pojedynczych pomieszczeniach ogrzewanych lub chłodzonych 2-rurowymi klimakonwektorami wentylatorowymi. Używane są również do otwierania i zamykania zaworu czy sterowania wentylatorami 3-biegowymi.
 


Tabela doboru produktu
Model Opis
RCC10 Z wejściem dla czujnika temperatury powietrza obiegowego
RCC10.1 Bez wejścia dla czujnika temperatury powietrza obiegowego, bez funkcji zabezpieczenia przed zamarzaniem

Termostat Siemens RCC10

Termostat pomieszczeniowy RCC10 Siemens, podobnie jak wszystkie inne urządzenia oferowane przez tą renomowaną, międzynarodową markę, odznacza się niezwykłą trwałością i prostą obsługą. Co więcej, urządzenie daje możliwość wyboru trybu pracy co pozwala na pełne dostosowanie do potrzeb użytkowników.

Regulatory RCC10 Siemens stosowane są przede wszystkim w instalacjach z:

 • automatycznym przełączaniem ogrzewanie / chłodzenie
 • działaniem ciągłym ogrzewanie lub chłodzenie.

Złożone są z dwóch części:

 • Obudowy wykonanej z tworzywa sztucznego, w której znajdują się układy elektroniczne, elementy obsługowe i wbudowany pomieszczeniowy czujnik temperatury
 • Podstawy montażowej
  Obudowę regulatora mocuje się na postawie montażowej. Zaciski podłączeniowe znajdują się w podstawie, a przełączniki DIP w tylnej części obudowy.

Właściwości termostatów pomieszczeniowych RCC10 Siemens:

 • Wyjście dla 2-stawnego siłownika zaworu
 • Wyjścia dla wentylatora 3-biegowego
 • Regulacja prowadzona zależnie od temperatury powietrza w pomieszczeniu lub powietrza obiegowego (RCC10)
 • Automatyczne przełączanie ogrzewanie / chłodzenie
 • Tryby pracy RCC10: normalny, energooszczędny i zabezpieczenie przed zamarzaniem lub WYŁ
 • Tryby pracy RCC10.1: normalny, energooszczędny lub WYŁ
 • Wejście do zdalnego przełączania trybu pracy
 • Funkcja zabezpieczająca przed uszkodzeniem na skutek wilgoci (RCC10.1)
 • Wybierane parametry regulacji (RCC10)
 • Napięcie zasilania 230 V AC

Termostat Siemens RCC10 – funkcje:

 • Regulator dokonuje pomiaru temperatury w pomieszczeniu za pomocą wbudowanego
  czujnika lub zewnętrznego czujnika temperatury w pomieszczeniu (QAA32) lub zewnętrznego
  czujnika temperatury powietrza obiegowego (QAH11.1), jeśli jest stosowany
  (opcjonalny, tylko do RCC10), i utrzymuje wartość zadaną temperatury poprzez
  wysyłanie sygnałów sterujących do 2-stawnego siłownika zaworu.
  Histereza przełączania:

  • w RCC10 nastawiana; może wynosić 1 lub 4 K w trybie ogrzewania i 0,5 lub 2 K w
   trybie chłodzenia
  • w RCC10.1 jest stała; wynosi 2 K w trybie ogrzewania i 1 K w trybie chłodzenia
 • Bieg wentylatora wybierany jest poprzez wyjście sterujące Q1, Q2 lub Q3.
  Jeśli aktywna jest funkcja „Sterowanie wentylatorem zależne od temperatury” (wybierana
  przełącznikiem DIP nr 1), to wentylator jest załączany i wyłączany w zależności od
  temperatury, tzn. wraz z zaworem.
  Wentylator jest wyłączany po:

  • opuszczeniu sekwencji ogrzewania lub chłodzenia, pod warunkiem, że aktywna jest
   funkcja „Sterowanie wentylatorem zależne od temperatury”, lub
  • ręcznym przełączeniu w stan czuwania , pod warunkiem, że instalacja nie wymaga
   uruchomienia trybu zabezpieczenia przed zamarzaniem (tylko RCC10), lub
  • załączeniu styku zewnętrznego przełącznika do przełączania trybu pracy, pod warunkiem,
   że instalacja nie wymaga uruchomienia trybu energooszczędnego lub zabezpieczenia
   przed zamarzaniem (tylko RCC10), lub
  • wyłączeniu zasilania regulatora.
 • TRYB OGRZEWANIA I TRYB CHŁODZENIA:
  • ZAŁ: Sygnał OTWÓRZ wysyłany jest do zaworu ogrzewania lub chłodzenia z wyjścia sterującego Y11 regulatora, gdy:
   1. Zmierzona temperatura w pomieszczeniu jest mniejsza (ogrzewanie) lub większa
   (chłodzenie) od wartości zadanej powiększonej o połowę histerezy przełączania,
   oraz
   2. Zawór był całkowicie zamknięty dłużej niż przez 1 minutę.
  • WYŁ: Sygnał ZAMKNIJ wysyłany jest do zaworu ogrzewania lub chłodzenia z wyjścia sterującego Y11 regulatora, gdy:
   1. Zmierzona temperatura w pomieszczeniu jest większa (ogrzewanie) lub mniejsza
   (chłodzenie) od wartości zadanej pomniejszonej o połowę histerezy przełączania,
   oraz
   2. Zawór był całkowicie otwarty dłużej niż przez 1 minutę.
   Uwaga: Na wyjściu sterującym Y12 dostępny jest sygnał odwrotny względem sygnału
   na wyjściu Y11, można go użyć do sterowania zaworów normalnie otwartych.
 • TEMPERATURA POWIETRZA OBIEGOWEGO: termostat RCC10 Siemens może prowadzić regulację zależnie od zmierzonej temperatury w pomieszczeniu lub zależnie od temperatury powietrza obiegowego klimakonwektora. Przełączanie jest automatyczne, jeżeli podłączony jest czujnik temperatury QAH11.1.
 • AUTOMATYCZNE PRZEŁĄCZANIE: Temperatura wody, mierzona czujnikiem przełączającym (QAH11.1 + ARG86.3), wykorzystywana jest przez regulator do przełączania z ogrzewania na chłodzenie lub na odwrót. Gdy temperatura wody wynosi powyżej 28 °C, regulator przełącza się w tryb ogrzewania, a gdy poniżej 16 °C w tryb chłodzenia. Jeśli po włączeniu regulatora temperatura
  wody mieści się w zakresie pomiędzy dwoma punktami przełączania, to regulator rozpoczyna pracę w trybie ogrzewania. Odczyt pomiaru temperatury wody odbywa się z częstotliwością co 1 minutę.
 • OKRESOWE PRZESTEROWANIE ZAWORÓW: Zadaniem czujnika przełączającego jest zapoczątkowanie zmiany z trybu ogrzewania na tryb chłodzenie nawet, gdy zawory 2-drogowe są zamknięte przez dłuższy okres czasu. Działanie tej funkcji polega na otwieraniu zamkniętych zaworów na 1 minutę z częstotliwością co 2 godziny w okresach wyłączenia. (Uwaga: funkcja ta jest nieskuteczna, jeśli stosowane są siłowniki termiczne)
 • OSZCZĘDZANIE ENERGII: Wartość zadana temperatury w pomieszczeniu może być ograniczona ze skokiem co 1 K za pomocą ograniczników minimum i maksimum. W ten sposób można ograniczyć zakres nastaw wartości zadanej.

Termostat Siemens RCC10 – współpracuje z:

 • Czujnikami temperatury QAH11.1
 • Czujnikami pomieszczeniowymi QAA32
 • Zestawem montażowym czujnika QAH11.1 – ARG86.3
 • Siłownikami elektrycznymi 2-stawnymi SFA21…
 • Siłownikami termicznymi (do zaworów grzejnikowych) STA21
 • Siłownikami termicznymi (do zaworów o skoku 2,5 mm) STP21

Termostat pomieszczeniowy RCC10 SIEMENS z funkcją ochrony przed wilgocią

Termostat pomieszczeniowy RCC10 SIEMENS szybko i skutecznie radzi sobie zarówno z ogrzewaniem, jak i chłodzeniem powietrza. Urządzenie pracuje całkowicie automatycznie – ingerencja człowieka w jego działanie jest zupełnie niepotrzebna, jak to niejednokrotnie było w przypadku produktów starszej generacji o podobnym zastosowaniu. Warto podkreślić, że termostat pomieszczeniowy RCC10 SIEMENS został wyposażony w funkcję chroniącą go przed uszkodzeniami, jakie mogą nastąpić z powodu wilgoci. Dzięki temu urządzenie jest zdolne do efektywnego działania przez wyjątkowo długi czas co powoduje, że wielu naszych klientów decyduje się właśnie na wybór tego modelu.

Zapytaj o produkt