Astra Automatyka > Produkty > Czujniki i przetworniki > Termostaty > Termostaty przeciwzamrożeniowe > Termostat chroniący przed zamarzaniem TFRe Thermokon
Termostat chroniący przed zamarzaniem TFRe Thermokon

Termostat TFRe Thermokon zapewnia elektroniczne zabezpieczenie przed zamarzaniem. Termostat monitoruje temperaturę np. w wymiennikach ciepła w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Pomiar tempe...

Termostat TFRe Thermokon zapewnia elektroniczne zabezpieczenie przed zamarzaniem. Termostat monitoruje temperaturę np. w wymiennikach ciepła w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Pomiar temperatury prowadzi się zazwyczaj za pomocą czujnika z szybkim czasem odpowiedzi na wylocie wymiennika ciepła.


Tabela doboru produktu
Model Numer katalogowy Rodzaj czujnika
TFRe 667203 Termostat chroniący przed zamarazaniem – Aktywny, 0..10 V, Switch contact

Gdy zadana wartość graniczna zostanie przekroczona, TFRe podaje sygnał sterujący do zaworu grzewczego, aby ten zwiększył otwarcie w celu uniknięcia zamarznięcia. Jeżeli temperatura spada dalej, zostaje zatrzymany wentylator, aby dalej chronić system, a jednostka sterująca otrzymuje sygnał ostrzegawczy. Do detekcji temperatury wody na powrocie z wymiennika ciepła powinien być zastosowany czujnik z krótkim czasem odpowiedzi np. TF14 z KL4VA (nie ujęty w zestawie).

Właściwości termostatu chroniącego przed zamarzaniem TFRe Thermokon:

 • Mierzone wielkości: temperatura
 • Interfejs: Aktywny, 0..10 V, Styk przełączający
 • Funkcje napędy zaworów regulacyjnych, zintegrowany sterownik, wbudowanym regulatorem P, ochrona przed zamarzaniem, alarm w przypadku przerwania obwodu lub zwarcia czujnika, wartość zadana alarmu 0..+16 °C (histereza przełączania 0..+3 °K regulowana)
 • Elementy sterujące 2 pokrętła obrotowe (Talarm i Xp)
 • Konfiguracja DIP-switch
 • Wyjściowe napięciowe 0..10 V (mierzona wartość temperatury 0..+100 °C), 0..10 V (wartość sterująca dla siłownika zaworu 0..+100%), maks. obciążenie 10 mA
 • Wyjście styk ze stykiem przełączającym styk NO wentylator, bezpotencjałowy, na 250 V ~, obciążenie maks. 6 A, styk NO alarm, bezpotencjałowy, na 30 V ~, obciążenie maks. 1 A
 • Wejście 1x wejście na czujnik PT1000 (standard), NTC10K, Ni1000, Ni1000TK5000, 1x wejście dla zewnętrznego sterownika do definiowania wartości zadanej, 1x wejście na styk bezpotencjałowy
 • Zakres roboczy temperatury (°C) -40..+70
 • Zakresy roboczy temperatura (°C) -40..+70
 • Sygnał wyjściowy temperatury 0..+100 °C
 • Zakres roboczy wilgotność maks. 85% rH bez kondensacji
 • Zasilanie 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV
 • Pobór prądu maks. 2 VA (24 V ~)
 • Obudowy ABS
 • Kolor biały
 • Stopień ochrony IP20