Astra Automatyka > Produkty > Siłowniki do zaworów > Siłowniki do zaworów regulacyjnych M700 Schneider Electric
Siłowniki do zaworów regulacyjnych M700 Schneider Electric

M700 Schneider Electric 700 jest elektromechanicznym siłownikiem wyposażonym w sprężynę powrotną, przeznaczonym do współpracy z zaworami regulacyjnym seri Vxxx i VGxxx. Produkt ten może być sterowany...

M700 Schneider Electric 700 jest elektromechanicznym siłownikiem wyposażonym w sprężynę powrotną, przeznaczonym do współpracy z zaworami regulacyjnym seri Vxxx i VGxxx. Produkt ten może być sterowany sygnałem trójstawnym lub analogowym 0 ÷ 10 V. Sygnał analogowy pozwala na szybsze przestawianie siłownika.


Tabela doboru produktu
Model Opis
M700-SRSU Sygnał sterujący analogowy lub trójstawny, trzpień wciągany przy zaniku napięcia (do góry)
M700-S2-SRSU Sygnał sterujący analogowy lub trójstawny, trzpień wciągany przy zaniku napięcia (do góry), przekaźniki położeń krańcowych.
M700-SRSD Sygnał sterujący analogowy lub trójstawny, trzpień wysuwany przy zaniku napięcia (w dół).
M700-S2-SRSD Sygnał sterujący analogowy lub trójstawny, trzpieñ wysuwany przy zaniku napięcia (w dół), przekaźniki położeń krańcowych
M700-SRSU+L7SV Sygnał sterujący analogowy lub trójstawny, trzpień wciągany przy zaniku napięcia (do góry) w zestawie zespół połączeniowy do zaworów Satchwell
M700-S2-SRSU+L7SV Sygnał sterujący analogowy lub trójstawny, trzpień wciągany przy zaniku napięcia (do góry), przekaźniki położeń krańcowych w zestawie zespół połączeniowy do zaworów Satchwel
M700-SRSD+L7SV Sygnał sterujący analogowy lub trójstawny, trzpień wciągany przy zaniku napięcia (do góry) w zestawie zespół połączeniowy do zaworów Satchwell.
M700-S2-SRSD+L7SV Sygnał sterujący analogowy lub trójstawny, trzpień wciągany przy zaniku napięcia (do góry), przekaźniki położeń krańcowych w zestawie zespół połączeniowy do zaworów Satchwell.

Układ elektroniczny siłownika M700 Schneider Electric zapewnia niezmienny czas zamykania niezależnie od skoku zaworu. Skok siłownika automatycznie dostosowuje się do skoku zaworu, a układ elektroniczny kontroluje krańcowe położenia zaworu.

Bezszczotkowy silnik DC w siłownikach serii M700 Schneider Electric otrzymuje sygnał sterujący z regulatora. Ruch obrotowy wirnika przekazywany jest do przekładni zębatej a następnie zamieniany jest w układzie nakrętka-śruba na ruch liniowy trzpienia. Przy zaniku napięcia sprężyna powoduje całkowite wciągnięcie trzpienia (wersja “SRSU”) lub jego wysunięcie (wersja “SRSD”).

Siłownik M700 może być sterowany zarówno sygnałem trójstawnym jak i sygnałem analogowym napięciowym. Jeżeli stosowany jest sygnał trójstawny, trzpień siłownika jest wciągany dla sygnału “otwieranie” i wysuwany dla sygnału “zamykanie”. Ze względu na funkcję bezpieczeństwa, ręczne przestawienie siłownika może się odbywać tylko przy wyłączonym zasilaniu, za pomocą klucza 10 mm.

Wyłączniki krańcowe mogą być wykorzystane przy pracy sekwencyjnej siłowników sterowanych sygnałem trójstawnym lub do sygnalizowania krańcowych położeń. Przełączanie styków następuje odpowiednio w pozycji pełnego otwarcia lub pełnego zamknięci

Siłownik może być montowany poziomo, pionowo oraz w położeniach pośrednich, ale nie powinien być skierowany do dołu. Montaż siłownika na zaworze odbywa się poprzez nasunięcie obejmy siłownika na dławnicę zaworu i dokręcenie dwóch nakrętek. Sprzęgnięcie trzpieni zaworu i siłownika dokonuje się przez włożenie kwadratowej nakrętki znajdującej się na trzpieniu zaworu do prowadnicy trzpienia siłownika i dokręceniu przeciw nakrętki.

Zapytaj o produkt