Astra Automatyka > Produkty > Siłowniki do zaworów > Siłowniki do zaworów regulacyjnych M1500 Schneider Electric
Siłowniki do zaworów regulacyjnych M1500 Schneider Electric

Siłwoniki M1500 Schneider Electric to elektromechaniczne urządzenia przeznaczone do współpracy z jedno- i dwudrogowymi zaworami regulacyjnymi. Mogą być stosowane w systemach przygotowania ciepłej wody...

Siłwoniki M1500 Schneider Electric to elektromechaniczne urządzenia przeznaczone do współpracy z jedno- i dwudrogowymi zaworami regulacyjnymi. Mogą być stosowane w systemach przygotowania ciepłej wody użytkowej, ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji.


Tabela doboru produktu
Model Opis
M1500 Sygnał sterujący analogowy lub trójstawny
M1500-S2 Sygnał sterujący analogowy lub trójstawny, przekaźniki położeń krańcowych

Siłowniki M1500 Schneider Electric mogą być sterowane sygnałem trójstawnym lub analogowym 0-10 V. Sygnał analogowy pozwala na szybsze przestawianie siłownika. Układ elektroniczny siłownika zapewnia niezmienny czas zamykania niezależnie od skoku zaworu. Połączenie siłownika z zaworem jest bardzo łatwe. W przypadku zaworów TAC nie są wymagane żadne dodatkowe elementy połączeniowe. Skok siłownika automatycznie dostosowuje się do skoku zaworu. Układ elektroniczny siłownika kontroluje krańcowe położenia zaworu .M1500 zasilany jest napięciem zmiennym 24 V. Z wyjścia napięciowego 16 V DC mogą być zasilane starsze typy regulatorów TAC. Dla zaworów Satchwell należy stosować zespół połączeniowy L2SV.

M1500 może być sterowany zarówno sygnałem trójstawnym jak i sygnałem analogowym napięciowym. W przypadku sygnału analogowego każdej wartości napięcia odpowiada określone położenie trzpienia siłownika. Przy sterowaniu trójstawnym, kierunek ruchu trzpienia zależy od polaryzacji sygnału sterującego. Siłownik wyposażony jest w pokrętło do ręcznego ustawiania położenia.

Zapytaj o produkt