Astra Automatyka > Produkty > Siłowniki > Siłowniki do zaworów > Siłowniki do zaworów MG350-24F Schneider Electric
Siłowniki do zaworów MG350-24F Schneider Electric

Siłownik MG350-24F Schneider Electric to kompaktowy siłownik elektromechaniczny do sterowania dwustawnego lub trójstawnego zaworami regulacyjnymi V211, V211T, V241, V311, V311T, V341. Przeznaczony do...

Siłownik MG350-24F Schneider Electric to kompaktowy siłownik elektromechaniczny do sterowania dwustawnego lub trójstawnego zaworami regulacyjnymi V211, V211T, V241, V311, V311T, V341. Przeznaczony do zastosowań nie wymagających wysokiej szybkości przesuwu i siły nacisku trzpienia.


Tabela doboru produktu
Model Opis
MG350-24F Siłownik

Właściwości siłownika MG350-24F Schneider Electric:

  • Wysoka funkcjonalność:
    • stabilne sterowanie siłą z zabezpieczeniem
    • sterowanie trójstawne i dwustawne
    • sterowanie typu dren lub źródło
  • Diody LED sygnalizacji stanu:
    • dwukolorowy wskaźnik LED informujący o kierunku ruchu siłownika

Siłowniki MG350-24GF oznaczają się kompaktową budową. Ich konstrukcja została zoptymalizowana dla zaworów Venta o skoku 20 mm.

Siłownik wyposażony jest w silnik krokowy do precyzyjnego ustawiania trzpienia za pomocą przekładni, zgodnie z sygnałem sterującym otrzymanym z regulatora. Sterowane są sygnałem trójstawnym lub dwustawnym. Sterowanie dwustawne powodujące wciągnięcie lub wysunięcie trzpienia i otwarcie lub zamknięcie zaworu realizowane jest poprzez odpowiednie podpięcie przewodów. W celu sterowania ręcznego siłownikiem należy użyć klucza imbusowego 3 mm.

Montaż i dalsza obsługa siłownika przebiega bardzo prosto. Urządzenie to nie wymaga konserwacji. Można go instalować w każdej pozycji za wyjątkiem pozycji odwrotnej. Aby zabezpieczyć siłownik przed dostaniem się do niego wody zalecamy aby nie był on montowany poniżej poziomu zaworu.

Zapytaj o produkt