Astra Automatyka > Produkty > Siłowniki do zaworów > Siłowniki do zaworów M310 Schneider Electric
Siłowniki do zaworów M310 Schneider Electric

Siłownik do zaworów regulacyjnych M310 Schneider Electric jest elektromechanicznym siłownikiem przeznaczonym do współpracy z jedno i dwudrogowymi zaworami regulacyjnymi w systemach przygotowania ciepł...

Siłownik do zaworów regulacyjnych M310 Schneider Electric jest elektromechanicznym siłownikiem przeznaczonym do współpracy z jedno i dwudrogowymi zaworami regulacyjnymi w systemach przygotowania ciepłej wody użytkowej, ogrzewania oraz klimatyzacji i wentylacji. Może być sterowany zarówno sygnałem trójstawnym, jak i sygnałem analogowym napięciowym.


Tabela doboru produktu
Model Opis
M310 Sygnał sterujący analogowy lub trójstawny.
M310-S2 Sygnał sterujący analogowy lub trójstawny, przekaźniki położeń krańcowych.
M310-STS Sygnał sterujący analogowy lub trójstawny, funkcja zamykania przy zaniku napięcia.
M310-S2-STS Sygnał sterujący analogowy lub trójstawny, przekaźniki położeń krańcowych i funkcja zamykania przy zaniku napięcia.

Siłownik do zaworów regulacyjnych M310 Schneider Electric może być sterowany sygnałem trójstawnym lub analogowym 2 ÷ 10 V. Sygnał analogowy pozwala na szybsze przestawianie siłownika. Układ elektroniczny siłownika zapewnia niezmienny czas zamykania niezależnie od skoku zaworu. Połączenie siłownika z zaworem jest bardzo łatwe. W przypadku zaworów TAC, za wyjątkiem zaworów DN15 niektórych typów, nie są wymagane żadne dodatkowe elementy połączeniowe. Skok siłownika automatycznie dostosowuje się do skoku zaworu. Układ elektroniczny siłownika kontroluje krańcowe położenia zaworu.M310 zasilany jest napięciem zmiennym 24 V. Z wyjścia napięciowego 16 V DC mogą być zasilane starsze typy regulatorów TAC.

Siłownik M310 Schneider Electric może być sterowany zarówno sygnałem trójstawnym, jak i sygnałem analogowym napięciowym. W przypadku sygnału analogowego każdej wartości napięcia odpowiada określone położenie trzpienia siłownika. Przy sterowaniu trójstawnym, kierunek ruchu trzpienia zależy od polaryzacji sygnału sterującego.

Siłownik wyposażony jest w pokrętło do ręcznego ustawiania położenia. Odchylenie pokrętła w dół powoduje wyłączenie silnika i przejście siłownika w tryb pracy ręcznej. Obracając pokrętło można ustawiać dowolne położenie trzpienia siłownika

Siłownik M310 Schneider Electric może być montowany poziomo, pionowo oraz w położeniach pośrednich, ale nie powinien być skierowany do dołu. Montaż siłownika na zaworze odbywa się poprzez nasunięcie obejmy siłownika na dławnicę zaworu i dokręcenie dwóch nakrętek. Sprzęgnięcie trzpieni zaworu i siłownika dokonuje się przez włożenie kwadratowej nakrętki znajdującej się na trzpieniu zaworu do prowadnicy trzpienia siłownika i dokręceniu przeciwnakrętki.

Zapytaj o produkt