Astra Automatyka > Produkty > Sieciowy zadajnik pomieszczeniowy NS Room JOHNSON CONTROLS
Sieciowy zadajnik pomieszczeniowy NS Room JOHNSON CONTROLS

Zadajnik sieciowy serii NS jest zaprojektowany do bezpośredniej współpracy ze sterownikami polowymi FEC (Field Equipment Controllers), zaawansowanymi sterownikami FAC (Advanced Application Field Controler), sterownikami przepustnic VAV VMA16 systemu Metasys®.

 

 

Tabela doboru produktu

Montaż natynkowy – modele tylko z pomiarem temperatury

Modele Wyświe-
tlacz LCD
Pokrętło
nastawy
temp.(set)
Pokrętło
korekcji
ciepłej/
zimnej
(W/C)
Przycisk
zajętości
pomie-
szczenia
Czujnik
zajętości
pomie-
szczenia
PIR
Przełą-
cznik
stopni
F/C
Przycisk
kontroli
prędkości
wentylatora
Przyłącze
śrubowe
(ST)
Wtyczka
RJ (MJ)
Modele
adreso-
walne
Funkcja
balanso-
wania
instalacji
VAV
Rozmiar-Wysokość x Szerokość (mm): 80 x 80
NS-ATA7001-0 set MJ
NS-ATA7002-0 set ST
NS-ATA7003-0 set ST
NS-ATB7001-0 set MJ
NS-ATB7002-0 set ST
NS-ATB7003-0 set ST
NS-ATC7001-0 set MJ
NS-ATC7002-0 set ST
NS-ATD7001-0 set MJ
NS-ATD7002-0 set ST
NS-ATF7001-0 w/c MJ
NS-ATF7002-0 w/c ST
NS-ATN7001-0 MJ
NS-ATN7001-2 MJ
NS-ATN7003-0 ST
NS-ATN7003-2 ST
NS-ATP7001-0 w/c MJ
NS-ATP7001-2 w/c MJ
NS-ATP7002-0 w/c ST
NS-ATP7003-0 w/c ST
NS-ATP7003-2 w/c ST
NS-ATV7001-0 set MJ
NS-ATV7002-0 set ST
Rozmiar-Wysokość x Szerokość (mm): 120 x 80
 NS-MTB7001-0 set MJ
NS-MTB7002-0 set ST
NS-MTL7001-0 MJ
NS-MTL7002-0 ST

Montaż natynkowy – modele z pomiarem temperatury i wilgotności bez wyświetlania wilgotności i pom.

Modele Wyświe-
tlacz LCD
Wyświetlanie
wilgotności
pomieszczenia
Dokładność
elementu
pomiaro-
wego
Pokrętło
nastawy
temp.(set)
Pokrętło
korekcji
ciepłej/
zimnej
(W/C)
Przycisk
zajętości
pomie-
szczenia
Czujnik
zajętości
pomie-
szczenia
PIR
Przełą-
cznik
stopni
F/C
Przyłącze
śrubowe
(ST)
Wtyczka
RJ (MJ)
Modele
adreso-
walne
Rozmiar-Wysokość x Szerokość (mm): 80 x 80
NS-AHA7001-0 3% set MJ
NS-AHA7002-0 3% set ST
NS-AHB7001-0 3% set MJ
NS-AHB7002-0 3% set ST
NS-AHB7003-0 3% set ST
NS-AHN7001-0 3% MJ
NS-AHP7001-0 3% w/c MJ
NS-AHN7001-2 3% MJ
NS-APA70001-0 2% set MJ
NS-APA70002-0 2% set ST
NS-APB70001-0 2% set MJ
NS-APB70002-0 2% set ST
NS-APB70003-0 2% set ST

Montaż natynkowy – modele z pomiarem temperatury i wilgotności z wyświetlaniem wilgotności i pom.
(konfigurowalna domyślnie wyświetlana wartość)

Model Wyświe-
tlacz LCD
Wyświetlanie
wilgotności
pomieszczenia
Dokładność
elementu
pomiaro-
wego
Pokrętło
nastawy
temp.(set)
Pokrętło
korekcji
ciepłej/
zimnej
(W/C)
Przycisk
zajętości
pomie-
szczenia
Czujnik
zajętości
pomie-
szczenia
PIR
Przełą-
cznik
stopni
F/C
Przyłącze
śrubowe
(ST)
Wtyczka
RJ (MJ)
Modele
adreso-
walne
Rozmiar-Wysokość x Szerokość (mm): 80 x 80
NS-AHR7101-0 3% set MJ
NS-AHR7102-0 3% set ST
NS-AHR7103-0 3% set ST
NS-APR7101-0 2% set MJ
NS-APR7102-0 2% set ST
Rozmiar-Wysokość x Szerokość (mm): 120 x 80
NS-MHL7001-0 3% MJ
NS-MHL7002-0 3% ST

Montaż natynkowy – modele z pomiarem temperatury i wilgotności bez wyświetlania wilgotności i pom.

Model Zakres pomiaru CO² Przyłącze śrubowe (ST)
Wtyczka RJ (MJ)
Adresacja czujnika
Rozmiar-Wysokość x Szerokość (mm): 120 x 80
NS-BCN7004-0 0 to 2000 ppm ST/MJ DIP switch(212 to 219)

Montaż natynkowy – modele z czujnikiem wykrywania ruchu (brak pomiaru wilgotności i temperatury)

Model Wyświetlacz
LCD
Czujnik zajętości
pomieszczenia PIR
Przyłącze śrubowe (ST)
Wtyczka RJ (MJ)
Adresacja czujnika
Rozmiar-Wysokość x Szerokość (mm): 120 x 80
NS-MNN7001-0 MJ
NS-MNN7003-0 ST

Sieciowy czujnik temperatury powietrza nawiewnego

Model Opis
NS-DTN7043-0 102 mm dł. elementu pomiarowego, zaciski śrubowe, adresowalny
NS-DTN7083-0 203 mm dł. elementu pomiarowego, zaciski śrubowe, adresowalny

Akcesoria

Model Opis
TM-1100-8931 akcesorium do czujników pomieszczeniowych; plastikowa podstawa do montażu powierzchniowego
TM-9100-8900 akcesorium do czujników pomieszczeniowych; narzedzie do otwierania obudów
TM-9100-8901 akcesorium do czujników pomieszczeniowych; 100 szt. wkrętów samogwintujących do ograniczenia pokrętła zadajnika
TM-9100-8902 akcesorium do czujnika pomieszczeniowego serii TE-7000; 10 szt. pokręteł z ząbkowaną krawędzią w kolorze białym
TM-9100-8902-W  akcesorium do czujnika pomieszczeniowego serii TE-7000; 10 szt. pokręteł z ząbkowaną krawędzią w kolorze szarym
Szczegóły produktu

  • Otwarty protokół komunikacyjny BACnet® Master-Slave/Token-Passing (MS/TP),  zapewniający wydajną komunikację ze sterownikami system Metasys®
  • Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) dostępny w niektórych modelach, wyświetlający parametry pomieszczenia oraz podświetlający wyświetlacz w czasie interakcji użytkownika
  • Niektóre modele wyposażone są w pokrętło umożliwiające w prosty sposób skorygowanie nastaw
  • Funkcja chwilowej zajętości dostępna w niektórych modelach:
    umożliwiająca chwilową zmianę parametru, wprowadzającego sterownik w alternatywny tryb pracy
  • Możliwość zmiany domyślnych parametrów wyświetlanych na wyświetlaczu, w niektórych modelach, umożliwia to przełączanie się pomiędzy temperaturą a wilgotnością pomieszczenia i ustawienia odpowiedniego odczytu dla ciągłego wyświetlania
  • Niektóre modele wyposażone są w przełącznik wybierający sposób wyświetlanie temperatury:
    w stopniach Fahrenheita lub Celsjusza

Większość zadajników rodziny NS monitoruje temperaturę pomieszczenia, jednakże opcjonalnie są dostępne urządzenia monitorujące: wilgotność pomieszczenia, stężenie dwutlenku węgla, lokalnie wprowadzoną nastawę temperatury, oraz inne zmienne. Dane te są przesyłane do sterownika z wykorzystaniem magistrali SA (sensor actuator bus).

Pliki do pobrania

 

Dodatkowe zdjęcia

Sieciowy zadajnik pomieszczeniowy NS Room JOHNSON CONTROLS
Zapytaj o produkt