Astra Automatyka > Produkty > Czujniki i przetworniki > Czujniki temperatury > Regulator programowalny bezprzewodowy RF CMT927 HONEYWELL
Regulator programowalny bezprzewodowy RF CMT927 HONEYWELL

Regulator CMT927 firmy HONEYWELL przeznaczony jest do czasowej regulacji temperatury w systemach grzewczych i klimatyzacyjnych w domach i małych budynkach. Zestaw złożony jest z termostatu pomieszczen...

Regulator CMT927 firmy HONEYWELL przeznaczony jest do czasowej regulacji temperatury w systemach grzewczych i klimatyzacyjnych w domach i małych budynkach. Zestaw złożony jest z termostatu pomieszczeniowego CMT927A i modułu przekaźnikowego R6660D (HC60NG).


Tabela doboru produktu
Model Opis
CMT927A1072 termostat tygodniowy+ moduł przekaźnikowy

Akcesoria

Model Opis
CMS927B1072 termostat tygodniowy
R6660D1009 moduł przekaźnikowy
Regulator programowalny bezprzewodowy RF CMT927 HONEYWELL
 • Regulator programowalny bezprzewodowy RF CMT927 HONEYWELL nie wymaga połączeń elektrycznych pomiędzy termostatem pomieszczeniowym a kotłem
 • Atrakcyjny, nowoczesny wygląd
 • 7-dniowy program
 • Dynamiczny tekst ułatwiający obsługę
 • Podświetlany wyświetlacz LCD ułatwiający odczyt w jasnym pomieszczeniu
 • Niezawodna komunikacja sygnałem radiowym w pasmie 868 MHz trwająca 1 % całkowitego cyklu pracy w celu ograniczenia zakłóceń sygnału
 • Każdy termostat pokojowy może sterować kilkoma modułami przekaźnikowymi (np. kilkoma grzejnikami elektrycznymi)
 • Programowanie “w fotelu”
 • Przycisk okresowej zmiany temperatury (w zakresie 1-23 godzin) – następnie powrót do normalnej pracy
 • Przycisk Off – dnia świątecznego kopiujący program niedzieli na dni następne (do 99 dni) lub resztę dnia bieżącego bez konieczności przeprogramowania
 • Przycisk programu wakacyjnego umożliwia oszczędność energii przez obniżenie temperatury na 1 – 99 dni np. na czas urlopu – umożliwiając powrót do normalnego działania w trybie AUTO lub RĘCZNY w dniu powrotu
 • Pamięć EEPROM umożliwia stałe podtrzymanie programu
 • Zabezpieczenie przeciwmrozowe działające w trybie WYŁ przy poziomie min. 5°C (wg nastawy instalatora)
 • Możliwość komunikacji z HR80, HM80 i HCE80
 • CM927 może sterować systemami wielostrefowymi do 4 stref
 • Maksymalna wydajność instalacji i wydłużona żywotność kotła z powodu unikalnego systemu synchronizacji stref
 • Automatyczna zmiana czasu lato / zima
 • Standardowy regulator i moduł przekaźnikowy są wykorzystywane w algorytmie sterowania strefowego
 • Dowolne usytuowanie termostatu pokojowego przy zastosowaniu stojaka
 • Sterowanie z domowymi urządzeniami zasilanymi napięciem 24…230V oraz ze stykami przekaźnika SPDT z obciążeniem rezystancyjnym 10A i indukcyjnym 3A
 • Montaż naścienny lub w puszce modułu przekaźnika HC60NG
 • Tryb nastaw Instalatora umożliwia ustawienie dodatkowych funkcji:
  – Optymalizacji
  – Kontrolnego załączenia pompy
  – Górnego / dolnego ograniczenia temperatury
  – Przesunięcia temperatury
  – Określenie minimalnego czasu załączenia
  – Wyboru cyklu pracy
  – Wyboru trybu: Ogrzewanie / Chłodzenie
  – Określenia zakresu proporcjonalności
  – Trybu bezpieczeństwa w przypadku zaniku sygnału radiowego

Może być stosowany jako część instalacji składającej się z kotłów Kombi, palników olejowych, kotłów gazowych, pomp cyrkulacyjnych, siłowników termicznych,zaworów strefowych i elektrycznych instalacji grzewczych (<10A). Razem z innym regulatorem CMT927 i modułem przekaźnikowym HC60NG może obsługiwać instalacje wielostrefowe (do 4 stref).
Regulator bezprzewodowy CMT927 Honeywell składa się z termostatu pomieszczeniowego CMT927A i modułu przekaźnikowego R6660D (HC60NG). Moduł przekaźnikowy połączony jest kablem z elementem sterującym (np. palnikiem kotła).
Regulator powinien być zamontowany w miejscu odpowiednim zarówno dla pomiaru temperatury jak i pozbawionym zakłóceń radiowych. Sygnał radiowy regulatora nadawany jest w pasmie 868MHz.
Model ten został wyposażony w duży i przejrzysty wyświetlacz LCD, jest taki sam jak w przewodowej wersji CMT907 Honeywell.
Parametr Wartość
Zasilanie termostatu 2 x 1.5 V IEC LR6 (AA) baterie alkaliczne
Żywotność minimum 2 lata
Wymiana baterii program pamiętany w EEPROM
Klasa ochrony IP30 (odbiornik i nadajnik)
Zakres częstotliwości 868 ... 868,6 MHz
Zakres nastawy temperatury 5 ... 35°C
Zasilanie modułu 230V AC +10% - 15%, 50Hz
Typ zestyku SPDT bezpotencjałowy
Wartości znamionowe 24-230 V AC,
10 A rezystancyjne,
3 A indukcyjne 0.6 p.f.
Przewody zasilające (tylko dla modułu) przewody o przekroju maks. 2.5 mm²
Podłączenie przewodu od tyłu (montaż w puszce), z prawej lub dolnej strony
Zapytaj o produkt