Astra Automatyka > Produkty > Czujniki i przetworniki > Temperatura > Regulator programowalny bezprzewodowy RF CMT727 HONEYWELL
Regulator programowalny bezprzewodowy RF CMT727 HONEYWELL

Regulator CMT727 HONEYWELL przeznaczony jest do czasowej regulacji temperatury w systemach grzewczych w domach  i małych budynkach.
Regulator ten może być stosowany jako część instalacji składającej s...

Regulator CMT727 HONEYWELL przeznaczony jest do czasowej regulacji temperatury w systemach grzewczych w domach  i małych budynkach.
Regulator ten może być stosowany jako część instalacji składającej się z kotłów Kombi, palników olejowych, kotłów gazowych, pomp cyrkulacyjnych, siłowników termicznych, zaworów strefowych i elektrycznych instalacji grzewczych(<10A).


Tabela doboru produktu
Model Opis
CMT727D1016 zestaw regulacyjny:
moduł pomieszczeniowy (z programem tygodniowym) +
moduł przekaźnikowy
CMT727D1120 zestaw regulacyjny:
moduł pomieszczeniowy (z programem tygodniowym) +
moduł przekaźnikowy

Akcesoria

Model Opis
CMS727C1002 moduł pomieszczeniowy
R6660D1009 moduł przekaźnikowy

 

Regulator programowalny bezprzewodowy RF CMT727 HONEYWELL
 • Regulator CMT727 nie wymaga połączeń elektrycznych pomiędzy modułem pokojowym a kotłem
 • Tygodniowy program sterowania temperaturą
 • Atrakcyjny, nowoczesny wygląd pasujący do różnych wystrojów pomieszczenia
 • Możliwość do 4 zmian temperatury i czasu w ciągu doby
 • Programowanie „w fotelu”
 • Niezawodna komunikacja sygnałem radiowym w paśmie 868 MHz trwająca 1% całkowitego cyklu pracy odporna na zakłócenia sygnału
 • Każdy moduł pokojowy może sterować kilkoma modułami przekaźnikowymi (np. kilkoma grzejnikami elektrycznymi)
 • Możliwość nadpisania temperatury określonej w programie (obowiązuje do następnej nastawy w programie)
 • Przycisk “Wakacje” umożliwia oszczędność energii przez obniżenie temperatury na 1 – 99 dni np. na czas urlopu – umożliwiając powrót do normalnego działania w trybie AUTO lub RĘCZNY w dniu powrotu
 • Pamięć EEPROM zapewnia stałe podtrzymanie programu
 • Zabezpieczenie przeciwmrozowe działające w trybie WYŁ przy poziomie min. 5°C (wg nastawy instalatora)
 • Sterowanie elementami większości systemów grzewczych zasilanymi napięciem 24…230V oraz zestykami przekaźnika SPDT z obciążeniem rezystancyjnym 10A i indukcyjnym 3A
 • Utrzymywanie temperatury nastawy wg zaprogramowanej wartości
 • Standardowy regulator i moduł przekaźnikowy są wykorzystywane w algorytmie sterowania strefowego
 • Dowolne usytuowanie modułu pokojowego przy zastosowaniu stojaka
 • Montaż naścienny lub w puszce modułu HC60NG
 • Zasilanie wyświetlacza bateriami alkalicznymi2 x AA (LR6)
 • Żywotność baterii minimum 2 lata sygnalizowana wskaźnikiem wymiany
 • Wbudowany program fabryczny. Tryb nastaw Instalatora umożliwia wybór użytkownikowi dodatkowych funkcji:
  -Odczyt czasu w trybie 12/24 godzinnym
  – Przywrócenie nastaw fabrycznych
 • Tryb nastaw Instalatora umożliwia wybór instalatorowi dodatkowych funkcji odpowiednich do typu instalacji oraz potrzeb użytkownika, np.:
  – Kontrolne załączenie pompy
  – Górne / dolne ograniczenie temperatury
  – Przesunięcie temperatury
  – Minimalny czas załączenia
  – Wybór cyklu pracy
  – Zmiana pasma proporcjonalności
 • Trybu bezpieczeństwa w przypadku zaniku sygnału radiowego
Regulator bezprzewodowy  CMT727 składa się z modułu pokojowego CMT927A oraz modułu przekaźnikowego R6660D (HC60NG). Moduł pokojowy nie wymaga żadnego okablowania. Jedynym okablowaniem jest połączenie modułu przekaźnikowego z elementem sterującym (np. palnikiem kotła). Moduł pokojowy należy zamontować w miejscu odpowiednim zarówno dla pomiaru temperatury jak i pozbawionym zakłóceń radiowych. Sygnał radiowy regulatora nadawany jest w pasmie 868MHz.
Regulator CMT727 posiada duży wyświetlacz ciekłokrystaliczny oraz ten sam tryb obsługi jaki zastosowano
w regulatorach z rodziny CM z wykorzystaniem przycisku“OK” w procesie programowania.
Prosty i przyjazny sposób obsługi oraz własności regulatora sprawiają, że użytkownik osiąga dokładną regulację temperatury w pomieszczeniu.
Parametr Wartość
Zasilanie modułu pokojowego 2 x 1.5 V IEC LR6 (AA) baterie alkaliczne
Żywotność minimum 2 lata
Wymiana baterii program zachowany w EEPROM
Zasilanie modułu odbiorczego 230V AC +10% - 15%, 50Hz
Typ zestyku SPDT bezpotencjałowy
Wartości znamionowe 24-230 V AC, 10 A rezystancyjne, 3 A indukcyjne 0.6p.f.
Okablowanie (tylko moduł odbiorczy) przewody maks. 2.5 mm²
Podłączenie przewodu od tyłu (montaż w puszce), z prawej lub dolnej strony
Temperatura pracy 0 do 30°C przy obciążeniu > 8 A
Temperatura składowania i transportu -20 do 50°C
Wilgotność 10 to 90% Rh, nieskondensowana
Klasa IP 30
Zgodność z normami EN60730-1(Nov 2000), EN55014-1(1997),
EN55014-2(2000), ETSI EN300 220-3
(2000), ETSI EN301 489-3(2000)
Zapytaj o produkt