Astra Automatyka > Produkty > Regulator pomieszczeniowy RDF110 SIEMENS
Regulator pomieszczeniowy RDF110 SIEMENS

RDF110 to seria pomieszczeniowych regulatorów temperatury marki SIEMENS  do 2-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych, jak również do sprężarek w urządzeniach typu DX (z bezpośrednim odparowaniem).

Regulatory mogą być stosowane do regulacji temperatury w pojedynczych pomieszczeniach lub strefach, które są:

 • ogrzewane lub chłodzone 2-rurowymi klimakonwektorami wentylatorowymi
 • chłodzone 1-stopniowymi sprężarkami w urządzeniach typu DX (z bezpośrednim odparowaniem)

Regulatory mogą sterować:

 • wentylatorem 3-biegowym
 • siłownikiem zaworu w instalacji 2-rurowej, lub
 • sprężarką 1-stopniową w urządzeniu typu DX

Mogą być stosowane w instalacjach z:

 • automatycznym przełączaniem ogrzewanie / chłodzenie (RDF110)
 • ciągłym ogrzewaniem lub chłodzeniem (RDF110)
 • ręcznym przełączaniem ogrzewanie / chłodzenie (RDF110.2)

 

Tabela doboru produktu
Model Opis
RDF110 Z wejściem do automatycznego przełączania ogrzewanie / chłodzenie
lub dla czujnika temperatury powietrza obiegowego
Z wejściem do przełączania trybu pracy
RDF110.2 Z ręcznym przełączaniem ogrzewanie / chłodzenie
Bez wejścia dla czujnika
Bez wejścia do przełączania trybu pracy
RDF110/IR Jak RDF110, dodatkowo możliwość sterowania zdalnego z pilota
RDF110.2/IR Jak RDF110.2, dodatkowo możliwość sterowania zdalnego z pilota

Regulatory serii RDF110 marki SIEMENS współpracują z następującymi urządzeniami:

 • Pilot zdalnego sterowania (na podczerwień) IRA210
 • Kablowy czujnik temperatury QAH11.1
 • Czujnik pomieszczeniowy QAA32
 • Zestaw montażowy czujnika QAH11.1 ARG86.3
 • Siłownik elektryczny 2-stawny SFA21
 • Siłownik termiczny (do zaworów grzejnikowych) STA21
 • Siłownik termiczny (do zaworów o skoku 2,5 mm) STP21

Producent proponuje następujące akcesoria do regulatorów:

 • Płyta montażowa 120 x 120 mm do puszek podłączeniowych 4“ x 4“ ARG70
 • Płyta montażowa 96 x 120 mm do puszek podłączeniowych 2“ x 4“ ARG70.1
 • Płyta montażowa 112 x 130 mm do okablowania natynkowego ARG70.2
Szczegóły produktu

Właściwości:

 • Wyjście dla 2-stawnego siłownika zaworu lub 1-stopniowej sprężarki
 • Sterowanie wentylatorem 3-biegowym: automatyczne lub ręczne
 • Nastawiane parametry uruchomieniowe i regulacyjne
 • Opcjonalne wyświetlanie temperatury w pomieszczeniu lub wartości zadanej
 • Ograniczenie minimalnej i maksymalnej wartości zadanej
 • Napięcie zasilania 230 V AC
 • Dodatkowe funkcje RDF110
  • Automatyczne przełączanie ogrzewanie / chłodzenie
  • Tryby pracy: Komfort, Ekonomiczny i Czuwanie
  • Wejście do przełączania ogrzewanie / chłodzenie lub dla czujnika temperatury powietrza obiegowego
  • Bezpotencjałowe wejście do przełączania trybu pracy (styk czytnika kart, itp.)
  • Funkcja zabezpieczająca przed uszkodzeniem na skutek wilgoci
 • Dodatkowe funkcje RDF110.2
  • Ręczne przełączanie ogrzewanie / chłodzenie
  • Tryby pracy: Komfort i Czuwanie
 • Opcjonalnie
  • Możliwość sterowania zdalnego z pilota na podczerwień (RDF110/IR, RDF110.2/IR)

Funkcje:

 • Przełączanie między trybem ogrzewania i chłodzenia odbywa się automatycznie (za pomocą kablowego czujnika temperatury QAH11.1) lub ręcznie
 • Regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykorzystaniem wbudowanego czujnika
  temperatury lub zewnętrznego czujnika temperatury w pomieszczeniu / czujnika temperatury
  powietrza obiegowego (tylko RDF110 i RDF110/IR)
 • Wybór trybu pracy za pomocą zewnętrznego styku przełączającego (tylko RDF110 i RDF110/IR) lub przycisku trybu pracy regulatora
 • Sterowanie wentylatorem 3-biegowym (automatyczne lub ręczne)
 • Wyjście dla 2-stawnego siłownika zaworu (zał/wył) lub 1-stopniowej sprężarki
 • Opcjonalne sterowanie zdalne z pilota na podczerwień (tylko RDF110…/IR)

Regulator dokonuje pomiaru temperatury w pomieszczeniu za pomocą wbudowanego czujnika i utrzymuje jej wartość na poziomie wartości zadanej sterując 2-stawnym siłownikiem zaworu lub sprężarką. W przypadku RDF110, zamiast czujnika wbudowanego w regulator, można zastosować zewnętrzny czujnik temperatury w pomieszczeniu (QAA32) lub zewnętrzny czujnik temperatury powietrza obiegowego (QAH11.1).
Histereza przełączania wynosi 2 K w trybie ogrzewania i 1 K w trybie chłodzenia (nastawiane za pomocą parametrów P08 i P09).
Na wyświetlaczu pokazywana jest zmierzona temperatura w pomieszczeniu / powietrza obiegowego lub wartość zadana bieżącego trybu pracy. Można to ustawić za pomocą parametru P18. Nastawą fabryczną jest wskazanie temperatury w pomieszczeniu.
Symbole ogrzewania i chłodzenia pokazujące się na wyświetlaczu przedstawiają stan pracy klimakonwektora wentylatorowego. Oznacza to, że symbole te są wyświetlane także podczas pracy regulatora w strefie nieczułości.
W razie potrzeby, temperatura w pomieszczeniu i wartość zadana mogą być wyświetlane w °F zamiast w °C. Wymaga to wprowadzenia zmiany parametru P17.

Wentylator może pracować w trybie automatycznym lub ręcznym (prędkość ustawiana ręcznie). W trybie automatycznym, prędkość wentylatora zależy od wartości zadanej i aktualnej temperatury w pomieszczeniu. Gdy temperatura w pomieszczeniu osiągnie wartość zadaną, zawór regulacyjny zostanie zamknięty, a wentylator wyłączony: sterowanie wentylatorem zależne od temperatury.

Regulator składa się z dwóch części:

 • Obudowy wykonanej z tworzywa sztucznego, w której znajdują się układy elektroniczne,
  elementy obsługowe i wbudowany pomieszczeniowy czujnik temperatury
 • Podstawy montażowej
  Obudowę regulatora mocuje się na postawie montażowej (zatrzaskowo).
  Zaciski podłączeniowe znajdują się w podstawie.
Pliki do pobrania

 
Zapytaj o produkt