Astra Automatyka > Produkty > Regulator pomieszczeniowy RCU10 SIEMENS
Regulator pomieszczeniowy RCU10 SIEMENS

Pomieszczeniowe regulatory temperatury RCU10 to seria urządzeń oferowanych przez Siemens do instalacji ogrzewania i chłodzenia. Regulatory przeznaczone są do regulacji temperatury w pojedynczych pomieszczeniach w instalacjach wentylacji lub klimatyzacji z ogrzewaniem lub chłodzeniem grzejnikami, stropami chłodzącymi itp. Używane są przede wszystkim do sterowania termicznymi i elektrycznymi siłownikami zaworów, siłownikami przepustnic powietrza oraz elektrycznymi urządzenia grzewczymi.

Regulatory współpracują z następującymi urządzeniami:

 • Siłowniki elektryczny 2-stawny SFA21
 • Siłowniki termiczny (do zaworów grzejnikowych) STA21
 • Siłowniki termiczny (do zaworów o skoku 2,5 mm) STP21
 • Siłowniki przepustnic powietrza GCA32

 

Tabela doboru produktu
Model Opis
RCU10 Bez suwaka wyboru trybu pracy
RCU10.1 Z suwakiem wyboru trybu pracy
Szczegóły produktu

Właściwości:

 • Do wyboru regulacja 2-stawna lub ciągła PI
 • Wyjścia sterujące 2-stawne lub PWM dla ogrzewania i chłodzenia
 • Tryby pracy: normalny, energooszczędny i czuwanie
 • Przełącznik trybu pracy (model RCU10.1)
 • Wejście do zdalnego przełączania trybu pracy
 • Napięcie zasilania 230 V AC

Funkcje:

 • Regulator dokonuje pomiaru temperatury w pomieszczeniu za pomocą wbudowanego czujnika i utrzymuje wartość zadaną temperatury poprzez wysyłanie sygnałów sterujących do siłownika. Do wyboru jest regulacja PI z sygnałami sterującymi PWM lub regulacja 2-stawna z sygnałami sterującymi ZAŁĄCZ / WYŁĄCZ.
 • Zakres proporcjonalności lub histereza przełączania może wynosić 1 lub 4 K w trybie ogrzewania i 0,5 lub 2 K w trybie chłodzenia (wybierane). Czas całkowania jest stały i wynosi 10 minut. Sekwencja pracy „Ogrzewanie – chłodzenie lub ogrzewanie – ogrzewanie” jest wybierana przełącznikiem DIP nr 7.
 • Wartość zadana temperatury w pomieszczeniu może być ograniczona ze skokiem co 1 K za pomocą ograniczników minimum i maksimum. W ten sposób można ograniczyć zakres nastaw wartości zadanej.

Urządzenie złożone jest z dwóch części:

 • Obudowy wykonanej z tworzywa sztucznego, w której znajdują się układy elektroniczne, elementy obsługowe i wbudowany pomieszczeniowy czujnik temperatury
 • Podstawy montażowej
  Obudowę regulatora mocuje się na postawie montażowej. Zaciski podłączeniowe znajdują się w podstawie, a przełączniki DIP w tylnej części obudowy.

W ofercie Astra Automatyka znajdują się akcesoria oferowane przez Siemens:

 • Płyta montażowa 120 x 120 mm do puszek podłączeniowych 4“ x 4“ ARG70
 • Płyta montażowa 96 x 120 mm do puszek podłączeniowych 2“ x 4“ ARG70.1
 • Płyta montażowa 112 x 130 mm do okablowania natynkowego ARG70.2
Pliki do pobrania

 
Zapytaj o produkt