Astra Automatyka > Produkty > Czujniki i przetworniki > Temperatura > Regulator pomieszczeniowy RCU10 SIEMENS
Regulator pomieszczeniowy RCU10 SIEMENS

Regulator pomieszczeniowy RCU10 SIEMENS doskonale sprawdza się wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność uzyskania temperatury powietrza o konkretnej wartości. Urządzenie zalecane jest zarówno do insta...

Regulator pomieszczeniowy RCU10 SIEMENS doskonale sprawdza się wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność uzyskania temperatury powietrza o konkretnej wartości. Urządzenie zalecane jest zarówno do instalacji ogrzewania, jak i chłodzenia, gdzie jest wykorzystywane do sterowania termicznymi i elektrycznymi siłownikami zaworów, siłownikami przepustnic powietrza oraz elektrycznymi urządzeniami grzewczymi. Prezentowany model oferuje trzy tryby pracy: normalny, energooszczędny oraz czuwania.

Regulator pomieszczeniowy RCU10 SIEMENS mierzy temperaturę w pomieszczeniu za pomocą wbudowanego czujnika. Urządzenie utrzymuje wartość zadaną temperatury poprzez wysyłanie sygnałów sterujących do siłownika. W skład serii wchodzą dwa wersje regulatorów, które różnią się między sobą obecnością suwaka wyboru pracy (model RCU10.1 to wersja wyposażona w suwak).

Regulatory współpracują z następującymi urządzeniami:

Siłowniki elektryczny 2-stawny SFA21
Siłowniki termiczny (do zaworów grzejnikowych) STA21
Siłowniki termiczny (do zaworów o skoku 2,5 mm) STP21
Siłowniki przepustnic powietrza GCA32W ofercie Astra Automatyka znajdują się akcesoria oferowane przez Siemens:

Płyta montażowa 120 x 120 mm do puszek podłączeniowych 4“ x 4“ ARG70
Płyta montażowa 96 x 120 mm do puszek podłączeniowych 2“ x 4“ ARG70.1
Płyta montażowa 112 x 130 mm do okablowania natynkowego ARG70.2


Tabela doboru produktu
Model Opis
RCU10 Bez suwaka wyboru trybu pracy
RCU10.1 Z suwakiem wyboru trybu pracy

Właściwości:

 • Do wyboru regulacja 2-stawna lub ciągła PI
 • Wyjścia sterujące 2-stawne lub PWM dla ogrzewania i chłodzenia
 • Tryby pracy: normalny, energooszczędny i czuwanie
 • Przełącznik trybu pracy (model RCU10.1)
 • Wejście do zdalnego przełączania trybu pracy
 • Napięcie zasilania 230 V AC

Funkcje:

 • Regulator dokonuje pomiaru temperatury w pomieszczeniu za pomocą wbudowanego czujnika i utrzymuje wartość zadaną temperatury poprzez wysyłanie sygnałów sterujących do siłownika. Do wyboru jest regulacja PI z sygnałami sterującymi PWM lub regulacja 2-stawna z sygnałami sterującymi ZAŁĄCZ / WYŁĄCZ.
 • Zakres proporcjonalności lub histereza przełączania może wynosić 1 lub 4 K w trybie ogrzewania i 0,5 lub 2 K w trybie chłodzenia (wybierane). Czas całkowania jest stały i wynosi 10 minut. Sekwencja pracy „Ogrzewanie – chłodzenie lub ogrzewanie – ogrzewanie” jest wybierana przełącznikiem DIP nr 7.
 • Wartość zadana temperatury w pomieszczeniu może być ograniczona ze skokiem co 1 K za pomocą ograniczników minimum i maksimum. W ten sposób można ograniczyć zakres nastaw wartości zadanej.

Urządzenie złożone jest z dwóch części:

 • Obudowy wykonanej z tworzywa sztucznego, w której znajdują się układy elektroniczne, elementy obsługowe i wbudowany pomieszczeniowy czujnik temperatury
 • Podstawy montażowej
  Obudowę regulatora mocuje się na postawie montażowej. Zaciski podłączeniowe znajdują się w podstawie, a przełączniki DIP w tylnej części obudowy.

Prosty montaż i obsługa pomieszczeniowego regulatora RCU10 SIEMENS

Urządzenie złożone jest z dwóch elementów. Jego główną część stanowi obudowa wykonana z tworzywa sztucznego, w której znajdują się układy elektroniczne, elementy obsługowe oraz wbudowany pomieszczeniowy czujnik temperatury. Drugi element to podstawa montażowa, na której montuje się obudowę za pomocą zacisków podłączeniowych.

UProponowany regulator pomieszczeniowy RCU10 SIEMENS jest urządzeniem prostym w obsłudze i trwałym. Odznacza się łatwością montażu oraz zdolnością do wieloletniej pracy na najwyższym poziomie wydajności.

Zapytaj o produkt