Astra Automatyka > Produkty > Regulator jakości powietrza QPA84 SIEMENS
Regulator jakości powietrza QPA84 SIEMENS

Regulator jakości powietrza serii QPA84 marki Siemens to regulator przeznaczony do montowania w instalacjach wentylacyjnych gdzie istnieje potrzeba usunięcia niepożądanych zapachów z pomieszczenia. Stosowany jest w celu optymalizacji jakości powietrza w pomieszczeniu i zużycia energii przy zastosowaniu wentylacji zależnej od zapotrzebowania.
Regulator QPA84 polecany jest przede wszystkim do pomieszczeń o zmiennej liczbie przebywających w nich osób i/lub zmiennym stężeniu zapachów. Urządzenie zapewnia optymalizację czasu wymiany powietrza oraz jego dobrą jakość. Model ten stosuje się szczególnie tam, gdzie siłownik przepustnicy powietrza sterowny jest ręcznie lub przełącznikiem czasowym.

Typowe pomieszczenia i zastosowania:

 • Małe restauracje, puby, bistra
 • Pomieszczenia wypoczynkowe, poczekalnie
 • Pomieszczenia rekreacyjne i miejsca dla palaczy
 • Kuchnie
 • Przebieralnie, garderoby, szatnie
 • Sterowanie wentylacją pomieszczeń mieszkalnych

 

Tabela doboru produktu
Model Symbol Opis
QPA84 BPZ:QPA84 Regulator jakości powietrza
Szczegóły produktu

Właściwości:

 • Wbudowany czujnik VOC (Volatile Organic Compounds = lotne związki organiczne)
 • Napięcie zasilające 230 V AC
 • Wyjście dwupołożeniowe (bezpotencjałowy styk przekaźnikowy)

Funkcje:

 • Wbudowany czujnik VOC mierzy stężenie substancji zapachowych i gazów, takich jak: dym papierosowy, pot, zapachy kuchenne, tlenek węgla, metan, etan, aceton, metanol, itp., zawartych w powietrzu w pomieszczeniu.
 • Zmierzone stężenie porównywane jest następnie z wartością zadaną. Jeżeli wartość zadana została przekroczona, wentylator lub siłownik przepustnicy powietrza zostaje załączony z wyjścia sterującego Y1. Kiedy jakość powietrza w pomieszczeniu ulegnie poprawie (na skutek przewietrzenia lub innych czynników), regulator wyłącza urządzenie przyłączone do wyjścia sterującego Y1, kończąc przewietrzanie.
 • Regulator QPA84 dostarczany jest z fabrycznie nastawioną wartością zadaną. Po podłączeniu
  urządzenia do zasilania, algorytm samoadaptacyjny zapewnia dostosowanie wartości zadanej jakości powietrza w pomieszczeniu do lokalnej jakości powietrza nawiewanego.

Regulator składa się z trzech głównych części:

 • płyty montażowej wykonanej z tworzywa sztucznego,
 • obudowy zawierającej czujnik i elektroniczne układy sterujące oraz
 • pokrywy również wykonanej z tworzywa sztucznego.
  Płytę montażową mocuje się odpowiednimi śrubami do typowych puszek podtynkowych.
  Na płycie montażowej montuje się obudowę przy pomocy wykonanych w niej zatrzasków. Po podłączeniu przewodów do zacisków urządzenia, na obudowę zakłada się pokrywę (zatrzaski).
Pliki do pobrania

 
Zapytaj o produkt