Astra Automatyka > Produkty > Czujniki i przetworniki > Czujniki jakości powietrza / CO² > Regulator jakości powietrza QPA84 SIEMENS
Regulator jakości powietrza QPA84 SIEMENS

Regulator jakości powietrza QPA84 SIEMENS wykorzystywany jest w różnego rodzaju instalacjach wentylacyjnych w celu usunięcia z pomieszczeń przykrych zapachów. Zalecany jest przede wszystkim do wnętrz,...

Regulator jakości powietrza QPA84 SIEMENS wykorzystywany jest w różnego rodzaju instalacjach wentylacyjnych w celu usunięcia z pomieszczeń przykrych zapachów. Zalecany jest przede wszystkim do wnętrz, w których często zmienia się liczba przebywających osób, jak również stężenie zapachów i gazów, gdzie mierzy stężenie dymu papierosowego, tlenku węgla oraz metanolu.


Tabela doboru produktu
Model Symbol Opis
QPA84 BPZ:QPA84 Regulator jakości powietrza

Regulator jakości powietrza QPA84 SIEMENS doskonale sprawdza się w restauracjach, bistrach, przebieralniach, pomieszczeniach rekreacyjnych czy kuchniach.

Typowe pomieszczenia i zastosowania:

 • Małe restauracje, puby, bistra
 • Pomieszczenia wypoczynkowe, poczekalnie
 • Pomieszczenia rekreacyjne i miejsca dla palaczy
 • Kuchnie
 • Przebieralnie, garderoby, szatnie
 • Sterowanie wentylacją pomieszczeń mieszkalnych

Regulator składa się z trzech głównych części:

 • płyty montażowej wykonanej z tworzywa sztucznego,
 • obudowy zawierającej czujnik i elektroniczne układy sterujące oraz
 • pokrywy również wykonanej z tworzywa sztucznego.
  Płytę montażową mocuje się odpowiednimi śrubami do typowych puszek podtynkowych.
  Na płycie montażowej montuje się obudowę przy pomocy wykonanych w niej zatrzasków. Po podłączeniu przewodów do zacisków urządzenia, na obudowę zakłada się pokrywę (zatrzaski).

Właściwości regulatorów jakości powietrza QPA84 SIEMENS:

 • Wbudowany czujnik VOC (Volatile Organic Compounds = lotne związki organiczne)
 • Napięcie zasilające 230 V AC
 • Wyjście dwupołożeniowe (bezpotencjałowy styk przekaźnikowy)

Funkcje regulatorów powietrza QPA84 Siemens:

 • Wbudowany czujnik VOC mierzy stężenie substancji zapachowych i gazów, takich jak: dym papierosowy, pot, zapachy kuchenne, tlenek węgla, metan, etan, aceton, metanol, itp., zawartych w powietrzu w pomieszczeniu.
 • Zmierzone stężenie porównywane jest następnie z wartością zadaną. Jeżeli wartość zadana została przekroczona, wentylator lub siłownik przepustnicy powietrza zostaje załączony z wyjścia sterującego Y1. Kiedy jakość powietrza w pomieszczeniu ulegnie poprawie (na skutek przewietrzenia lub innych czynników), regulator wyłącza urządzenie przyłączone do wyjścia sterującego Y1, kończąc przewietrzanie.
 • Regulator QPA84 dostarczany jest z fabrycznie nastawioną wartością zadaną. Po podłączeniu
  urządzenia do zasilania, algorytm samoadaptacyjny zapewnia dostosowanie wartości zadanej jakości powietrza w pomieszczeniu do lokalnej jakości powietrza nawiewanego.

Wysoki poziom wiarygodności pomiarów dokonywanych przez regulator jakości powietrza QPA84 SIEMENS

Regulator jakości powietrza QPA84 SIEMENS złożony jest z trzech głównych części: płyty montażowej wykonanej z bezpiecznego dla środowiska tworzywa sztucznego, obudowy skrywającej w swoim wnętrzu wspomniany wcześniej czujnik i układy sterujące oraz pokrywy wykonanej również z tworzywa sztucznego. Podczas korzystania z regulatora jakości powietrza QPA84 SIEMENS użytkownik może wybierać między trzema trybami. Pierwszy z nich pozwala uzyskać bardzo dobrą jakość powietrza przy zwiększonym zużyciu energii, drugi zapewnia odczuwanie powietrza o dobrej jakości przy optymalnym zużyciu energii, trzeci zaś – minimalizuje poziom zużycia energii, uzyskując jednocześnie zadowalającą jakość powietrza.