Astra Automatyka > Produkty > Czujniki i przetworniki > Czujniki wilgotności > Przetwornik wilgotności SHD100 i SHD101 Schneider Electric
Przetwornik wilgotności SHD100 i SHD101 Schneider Electric

Przetworniki wilgotności SHD 100 i SHD101 Schneider Electric to kanałowe czujniki aktywne. Urządzenia te są przeznaczone do pomiaru wilgotności względnej (RH) w kanale powietrznym. Przetwarzają poziom...

Przetworniki wilgotności SHD 100 i SHD101 Schneider Electric to kanałowe czujniki aktywne. Urządzenia te są przeznaczone do pomiaru wilgotności względnej (RH) w kanale powietrznym. Przetwarzają poziom wilgotności na sygnał elektryczny o zakresie 4–20 mA lub 0–10 V.


Tabela doboru produktu
Model Numer katalogowy
SHD100 006902320
SHD100-T 006902330
SHD101-T5 006902380
SHD101-T6 006902410

Przetworniki wilgotności SHD 100 i SHD101 Schneider Electric dostarczane są jako komplety składające się z elementu czujnika z kołnierzem montażowym oraz umieszczonego w obudowie wzmacniacza. Seria złożona jest z kilku modeli różniących się wybranymi paramrami.

Model SHD100-T Schneider Electric wyposażony został dodatkowo w pasywny czujnik temperatury NTC 1,8 i NTC 10 kΩ. NTC 1,8kΩ jest przeznaczony dla produktów Vista, a NTC 10 kΩ – dla linii produktowej I/NET.
Z kolei wersja SHD101-T5 Schneider Electric posiada dodatkowy pasywny czujnik temperatury NTC 1,8 i NTC 10 kΩ. NTC 10 kΩ jest przeznaczony dla linii produktowej Continuum.
Model przetwornika SHD100T6 Schneider Electric przeznaczony jest natomiast dla produktów Satchwell i systemów BMS.

Właściwości przetworników wilgotności SHD 100 i SHD101 Schneider Electric:

  • Wybieralny 4-20 mA, 0-10 V
  • Dokładność +/- 2%
  • Zasilanie 24 V AC / 15…36 V DC
  • NTC 1,8 i 10 Ω dla produktów Vista, I/NET oraz Continuum
  • NTC 5,02 Ω (przy 25oC) dla produktów Satchwelli systemów BMS
  • Nakrętka uszczelniająca M20 niedostarczana