Astra Automatyka > Produkty > Kanałowy czujnik jakości powietrza QPM11 i QPM21 SIEMENS
Kanałowy czujnik jakości powietrza QPM11 i QPM21 SIEMENS

QPM11 i QPM21 marki Siemens to kanałowe czujniki jakości powietrza.

Czujniki przeznaczone do stosowania w instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w celu zwiększenia komfortu w pomieszczeniu oraz optymalizacji zużycia energii poprzez realizację wentylacji według zapotrzebowania.

Urządzenia dokonują pomiaru:

 • Stężenia CO2 w kanale powietrznym
 • Stężenia VOC jako wskaźnika obecności niepożądanych zapachów w kanale powietrznym, takich jak dym tytoniowy, zapachy wydzielane przez ciało czy opary materiałowe
 • Wilgotności względnej w kanale powietrznym
 • Temperatury w kanale powietrznym

Czujniki QPM11 oraz QPM21 marki Siemens mogą być stosowane jako:

 • Czujniki regulacyjne powietrza nawiewanego lub wywiewanego
 • Czujniki współpracujące z systemem zarządzania budynkiem i/lub urządzeniami wskazującym

 

Tabela doboru produktu
Model Zakres pomiaru CO2 Stała czasowa VOC Zakres pomiaru temperatury Zakres pomiaru wilgotności Wskazanie wartości pomiar.
QPM1100 wolna (R1) normalna (R2)szybka (R3)
QPM2100 0…2000 ppm
QPM2102 wolna (R1) normalna (R2)szybka (R3)
QPM2102D wolna (R1) normalna (R2)szybka (R3) tak
QPM2160 0…50 °C / −35…+35 °C
QPM2160D tak
QPM2162 0…100 %
QPM2162D tak
QPM2180 zależy od podłączonego elementu pomiarowego
Szczegóły produktu

Do typowych zastosowań czujników QPM11 i QPM21 zaliczyć należy:

 • Pomiar stężeń CO2 i VOC: W instalacjach wentylacyjnych pomieszczeń przyjęć towarzyskich, holi i poczekalni, hal i sal targowych lub wystawienniczych, restauracji, stołówek, centrów handlowych, sal gimnastycznych, pomieszczeń handlowych i sal konferencyjnych.
 • Pomiar stężenia CO2: W instalacjach wentylacyjnych pomieszczeń objętych zakazem palenia tytoniu o zmiennej liczbie przebywających osób, takich jak muzea, teatry, kina, audytoria, wi-downie, pomieszczenia biurowe i sale szkolne.

Uwaga: Czujniki QPM11 i QPM21 nie mogą być stosowane jako urządzenia gwarantujące bezpieczeństwo, jak np. urządzenia ostrzegające o obecności gazu lub dymu! Czujniki te nie mogą być stosowane na zewnątrz pomieszczeń.

Właściwości:

 • Z bezobsługowym elementem pomiarowym CO2 (zależnie od typu czujnika) działającym w oparciu o optyczną metodę absorpcji promieniowania podczerwonego (NDIR1)) i/lub elementem pomiarowym VOC2) z podgrzewanym elementem półprzewodnikowym (dwutlenek cyny)
 • Czujniki wielofunkcyjne: CO2 z temperaturą (aktywne lub pasywne) lub CO2 z wilgotnością i temperaturą
 • Nie wymagają powtórnej kalibracji
 • Napięcie zasilające 24 V AC lub 15…35 V DC
 • Sygnały wyjściowe 0…10 V DC lub 0…5 V DC
 • Możliwość wyboru pasywnego elementu pomiarowego

Czujniki mogą być stosowane ze wszystkimi systemami lub urządzeniami, do których można podłączyć sygnał wyjściowy czujnika:

 • sygnał aktywny 0…10 V DC lub 0…5 V DC
 • sygnał pasywny w przypadku czujnika QPM2180.

Czujnik QPM11 i QPM21 złożone są z:

 • obudowy,
 • obwodu drukowanego,
 • zacisków podłączeniowych,
 • kołnierza montażowego
 • trzpienia pomiarowego.

W skład dwuczęściowej obudowy wchodzi podstawa oraz zdejmowana pokrywa (mocowana zatrzaskowo w przypadku czujników bez wyświetlacza lub przykręcana śrubami w czujnikach z wyświetlaczem). Obwód pomiarowy i elementy nastawcze umieszczone są na obwodzie drukowanym wewnątrz pokrywy, a zaciski podłączeniowe znajdują się w podstawie. Elementy pomiarowe wilgotności i temperatury znajdują się na końcu trzpienia pomiarowego i są zabezpieczone osłoną ochronna z filtrem.

Pliki do pobrania

 
Zapytaj o produkt