Astra Automatyka > Produkty > Czujniki i przetworniki > Temperatura > Czujniki pomieszczeniowe QFA20 SIEMENS
Czujniki pomieszczeniowe QFA20 SIEMENS

QFA20 to seria pomieszczeniowych czujników do pomiaru wilgotności względnej i temperatury oferowanych przez Honeywell.
Czujniki przeznaczone do stosowania w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjn...

QFA20 to seria pomieszczeniowych czujników do pomiaru wilgotności względnej i temperatury oferowanych przez Honeywell.
Czujniki przeznaczone do stosowania w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
do pomiaru:

wilgotności względnej w pomieszczeniu,
temperatury w pomieszczeniu.

Czujniki mogą być stosowane jako:

Czujniki regulacyjne
Czujniki pomiarowe wykorzystywane np. do wyświetlania mierzonej wartości lub do
podłączenia do systemu zarządzania budynkiem

Napięcie zasilające czujników QFA20 wynosi 24 V AC lub 13,5…35 V DC.
Sygnał wyjściowy wilgotności względnej to 0…10 V DC / 4…20 mA.
Sygnał wyjściowy temperatury 0…10 V DC / 4…20 mA / LG-Ni 1000 / T1.
Zakres zastosowania -15…+50 °C / 0…95 % r.h. (bez skraplania).
Dokładność pomiarów dokonywanych przez czujniki mieści się w zakresie ±3 % wilgotności względnej w zakresie komfortu.Czujnik dokonuje pomiaru wilgotności względnej w pomieszczeniu za pomocą pojemnościowego elementu pomiarowego, którego pojemność elektryczna zmienia się w funkcji wilgotności względnej otoczenia. Elektroniczny obwód pomiarowy przetwarza sygnał czujnika na wyjściowy sygnał ciągły 0…10 V DC lub 4…20 mA, odpowiadający zakresowi wilgotności względnej 0…100 %.
Czujnik dokonuje pomiaru temperatury w pomieszczeniu za pomocą elementu pomiarowego, którego rezystancja zmienia się w funkcji temperatury. Zmiana rezystancji przetwarzana jest na aktywny sygnał wyjściowy 0…10 V DC lub 4…20 mA, odpowiadający wybranemu zakresowi temperatury 0…50 °C, –35…+35 °C lub –40…+70 °C. Zmierzona temperatura, zależnie od typu czujnika, może być dostęp-na jako symulowany pasywny sygnał wyjściowy LG-Ni 1000 lub T1 ( 0 …+50 °C), zamiast sygnału aktywnego.
Prąd pomiarowy z różnych systemów/urządzeń, służący do pomiaru rezystancji elektrycznej czujnika pasywnego, znaczenie się różni i wpływa na nagrzewanie się elementu pomiarowego temperatury. Aby ten wpływ skompensować, pasywny sygnał wyjściowy jest symulowany przez obwód elektroniczny.


Tabela doboru produktu
Model Zakres pomiaru
temperatury
Sygnał wyjściowy
temperatury
Zakres pomiaru
wilgotności
Sygnał wyjściowy
wilgotności
Napięcie zasilania
QFA2000 0…100 % aktywny, 0…10 V DC 24 V AC lub 13,5…35 V DC
QFA2001 aktywny, 4…20 mA 13,5…35 V DC
QFA2020 0…50 °C pasywny, LG-Ni 1000 aktywny, 0…10 V DC 24 V AC lub 13,5…35 V DC
QFA2040 pasywny, T1 (PTC)
QFA2060 0…50 °C, -35…+35 °C
lub -40…+70 °C
aktywny, 0…10 V DC
QFA2060D
QFA2071 aktywny, 4…20 mA aktywny, 4…20 mA 13,5…35 V DC

Czujniki pomieszczeniowe QFA20 SIEMENS to niezawodne urządzenia przeznaczone do pomiaru wilgotności względnej i temperatury. Mogą być stosowane jako czujniki regulacyjne bądź pomiarowe. W tym drugim przypadku wykorzystywane są do wyświetlania mierzonej wartości lub do podłączenia do systemu zarządzania budynkiem.

Seria QFA20 SIEMENS złożona jest z kilku modeli czujników. Poszczególne typy różnią się między sobą zakresem pomiaru i sygnałem wyjściowym temperatury, jak również sygnałem wyjściowym wilgotności. Użytkownicy mogą wybierać pomiędzy modelami o zasilaniu 24 V AC lub 13,5…35 V DC.

Czujniki zostały wyposażone w przejrzysty wyświetlacz LCD, który wskazuje wartość temperatury i wilgotności powietrza, zachowując prostotę i intuicyjność w monitorowaniu wskaźników. Najwyższa jakość wykonania czujników QFA20 SiEMENS gwarantuje wysoką skuteczność pomiaru, co wpływa na komfort, wygodę i znaczną optymalizację zużycia energii niezbędnej do zarządzania instalacją wentylacji bądź klimatyzacji.

Montaż czujnika pomieszczeniowego QFA20 SIEMENS

Aby uzyskać jak najwyższą dokładność pomiaru czujniki pomieszczeniowe QFA20 SIEMENS należy montować zgodnie z rekomendacjami producenta. Prezentowany model przeznaczony jest do instalacji na ścianie. Pozostaje on kompatybilny z puszkami podłączeniowymi dostępnymi powszechnie na rynku. Urządzenia nie należy umieszczać we wnękach, za zasłonami, ani w pobliżu źródeł ciepła. Przewody mogą być doprowadzone do czujnika w sposób najbardziej wygodny dla użytkownika: od dołu, od góry lub od boku. Do zasilenia czujnika niezbędny jest transformator na niskie napięcie bezpieczne (SELV) z odseparowanymi uzwojeniami, przeznaczony do pracy ze 100% obciążeniem.

Czujniki pomieszczeniowe QFA20 SIEMENS zostały wyprodukowane przy zachowaniu wszelkich obowiązujących norm i posiadają wszystkie certyfikaty potwierdzające najwyższą jakość wykonania. Serdecznie zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania dodatkowych informacji o naszych produktach jak również otrzymania atrakcyjnej oferty cenowej.

Czujniki QFA20 współpracują ze wszystkimi systemy oraz urządzeniami, do których można podłączyć sygnał wyjściowy czujnika 0…10 V DC, 4…20 mA, LG-Ni 1000 lub T1. Przy wykorzystywaniu czujników do wyboru maksimum lub minimum, uśredniania bądź obliczania entalpii, różnicy entalpii, wilgotności bezwzględnej lub punktu rosy, zalecamy stosowanie przekształtnika sygnałów SEZ220.

Czujnik pomieszczeniowy przeznaczony jest do montażu na ścianie. Jest on przystosowany do stosowania z dostępnymi na rynku puszkami podłączeniowymi. Przewody mogą być doprowadzone od tyłu (instalacja podtynkowa) lub od dołu bądź od góry (instalacja natynkowa) poprzez wyłamywane otwory przepustowe. Urządzenie składa się z dwóch głównych części: obudowy i podstawy. Obydwa te elementy połączone są ze sobą zatrzaskowo, ale można je rozłączyć. Obwód pomiarowy, elementy pomiarowe i elementy nastawcze znajdują się na obwodzie drukowanym w obudowie. W podstawie umieszczone są zaciski podłączeniowe.

Czujnik QFA2060D wyposażony jest w wyświetlacz LCD, na którym wyświetlane są następujące wartości zmierzone (naprzemiennie, zmiana wskazań co 5 sekund):

  • Temperatura: wyrażona w °C lub °F
  • Wilgotność: wyrażona w % r.h.
Zapytaj o produkt