Astra Automatyka > Produkty > Czujniki i przetworniki > Temperatura > Czujniki pomieszczeniowe QFA20 SIEMENS
Czujniki pomieszczeniowe QFA20 SIEMENS
 

QFA20 to seria pomieszczeniowych czujników do pomiaru wilgotności względnej i temperatury oferowanych przez Honeywell.

CZYTAJ WIĘCEJ +

Tabela doboru produktu
ModelZakres pomiaru
temperatury
Sygnał wyjściowy
temperatury
Zakres pomiaru
wilgotności
Sygnał wyjściowy
wilgotności
Napięcie zasilania
QFA20000…100 %aktywny, 0…10 V DC24 V AC lub 13,5…35 V DC
QFA2001aktywny, 4…20 mA13,5…35 V DC
QFA20200…50 °Cpasywny, LG-Ni 1000aktywny, 0…10 V DC24 V AC lub 13,5…35 V DC
QFA2040pasywny, T1 (PTC)
QFA20600…50 °C, -35…+35 °C
lub -40…+70 °C
aktywny, 0…10 V DC
QFA2060D
QFA2071aktywny, 4…20 mAaktywny, 4…20 mA13,5…35 V DC

Czujniki QFA20 współpracują ze wszystkimi systemy oraz urządzeniami, do których można podłączyć sygnał wyjściowy czujnika 0…10 V DC, 4…20 mA, LG-Ni 1000 lub T1. Przy wykorzystywaniu czujników do wyboru maksimum lub minimum, uśredniania bądź obliczania entalpii, różnicy entalpii, wilgotności bezwzględnej lub punktu rosy, zalecamy stosowanie przekształtnika sygnałów SEZ220.

Czujnik pomieszczeniowy przeznaczony jest do montażu na ścianie. Jest on przystosowany do stosowania z dostępnymi na rynku puszkami podłączeniowymi. Przewody mogą być doprowadzone od tyłu (instalacja podtynkowa) lub od dołu bądź od góry (instalacja natynkowa) poprzez wyłamywane otwory przepustowe. Urządzenie składa się z dwóch głównych części: obudowy i podstawy. Obydwa te elementy połączone są ze sobą zatrzaskowo, ale można je rozłączyć. Obwód pomiarowy, elementy pomiarowe i elementy nastawcze znajdują się na obwodzie drukowanym w obudowie. W podstawie umieszczone są zaciski podłączeniowe.

Czujnik QFA2060D wyposażony jest w wyświetlacz LCD, na którym wyświetlane są następujące wartości zmierzone (naprzemiennie, zmiana wskazań co 5 sekund):

  • Temperatura: wyrażona w °C lub °F
  • Wilgotność: wyrażona w % r.h.

Czujnik dokonuje pomiaru wilgotności względnej w pomieszczeniu za pomocą pojemnościowego elementu pomiarowego, którego pojemność elektryczna zmienia się w funkcji wilgotności względnej otoczenia. Elektroniczny obwód pomiarowy przetwarza sygnał czujnika na wyjściowy sygnał ciągły 0…10 V DC lub 4…20 mA, odpowiadający zakresowi wilgotności względnej 0…100 %.

Czujnik dokonuje pomiaru temperatury w pomieszczeniu za pomocą elementu pomiarowego, którego rezystancja zmienia się w funkcji temperatury. Zmiana rezystancji przetwarzana jest na aktywny sygnał wyjściowy 0…10 V DC lub 4…20 mA, odpowiadający wybranemu zakresowi temperatury 0…50 °C, –35…+35 °C lub –40…+70 °C. Zmierzona temperatura, zależnie od typu czujnika, może być dostęp-na jako symulowany pasywny sygnał wyjściowy LG-Ni 1000 lub T1 ( 0 …+50 °C), zamiast sygnału aktywnego.

Prąd pomiarowy z różnych systemów/urządzeń, służący do pomiaru rezystancji elektrycznej czujnika pasywnego, znaczenie się różni i wpływa na nagrzewanie się elementu pomiarowego temperatury. Aby ten wpływ skompensować, pasywny sygnał wyjściowy jest symulowany przez obwód elektroniczny.

Zapytaj o produkt

*Podanie adresu e-mail jest obowiązkowe.