Astra Automatyka > Produkty > Czujniki i przetworniki > Czujniki jakości powietrza / CO² > Centralka mieszkaniowa QAX913-9 SIEMENS
Centralka mieszkaniowa QAX913-9 SIEMENS

Centralka mieszkaniowa służy jako panel operatorski z wyświetlaczem dla apartamentu. Zarządza indywidualną regulacją (ogrzewanie / chłodzenie) maksymalnie 12 pomieszczeń, wentylacją, regulacją wstępną...

Centralka mieszkaniowa służy jako panel operatorski z wyświetlaczem dla apartamentu. Zarządza indywidualną regulacją (ogrzewanie / chłodzenie) maksymalnie 12 pomieszczeń, wentylacją, regulacją wstępną i przygotowaniem ciepłej wody użytkowej, steruje urządzeniem klimatyzacyjnym i zbiera dane o zużyciu ciepła, wody, energii elektrycznej i gazu. Centralka może też sterować oświetleniem i żaluzjami oraz monitorować kontaktrony drzwiowe i okienne, detektory dymu i detektory wycieku wody.

Zarządzanie ogrzewaniem i chłodzeniem w jednym apartamencie
Zastosowanie w instalacjach grzewczych i chłodniczych z centralnym rozdzielaczem (np. ogrzewanie podłogowe) i grzejnikami w układzie zdecentralizowanym
Wybór trybu pracy, funkcji timer, wakacji i dni specjalnych dla apartamentu
Niezależne programy czasowe i tryby pracy dla 12 pomieszczeń
Regulacja temperatury zasilania 2 niezależnych grup pomieszczeń z ograniczeniem min./maks. oraz ograniczeniem temperatury powrotu (wysoka/niska)
Podwyższanie wartości zadanej temperatury ekonomicznej w pomieszczeniu oraz minimalnej wartości zadanej temperatury zasilania zależnie od złożonej temperatury zewnętrznej
Odbieranie zapotrzebowania na ciepło/chłód z poszczególnych pomieszczeń i przesyłanie do źródła ciepła/chłodu poprzez magistralę przewodową, przekaźnik zapotrzebowania na ciepło/chłód lub wyjście 0…10 V DC do regulatora RRV912 lub RRV934
Funkcja „nieobecność” (ogrzewanie, chłodzenie, wentylacja)
Przygotowanie c.w.u. z wykorzystaniem programu czasowego i wyborem trybu pracy
Sterowanie 3-stopniową instalacją wentylacyjną poprzez regulator RRV934, z funkcją chłodzenia nocnego
Sterowanie klimatyzatorami (typu split) poprzez wyjścia uniwersalne (lokalne lub z RRV91x) lub poprzez tryb S-Mode (KNX TP1)
Rejestracja danych z liczników zużycia mediów (ciepła/chłodu, elektrycznych, wody, gazu) umożliwiająca automatyczny odczyt liczników i ich rozliczanie
Sterowanie oświetleniem i żaluzjami za pomocą 4 przycisków, programu czasowego i zdarzeń
Monitorowanie kontaktronów drzwiowych i okiennych oraz detektorów dymu
Wyświetlanie danych meteorologicznych
Wyświetlanie kluczowych danych na stronach informacyjnych
Bezprzewodowa komunikacja z urządzeniami systemu Synco living oraz typoszeregu GAMMA wave i Hager tebis TX
Możliwość zdalnego dostępu poprzez web serwer OZW772..
Intuicyjna i prosta obsługa z aplikacji Android lub IOS App

System automatyki mieszkaniowej zarządza regulacją ogrzewania, wentylacji i wody użytkowej w jednostce mieszkalnej składającej się z maksymalnie 12 pomieszczeń. Ponadto umożliwia on sterowanie klimatyzatorami (split unit), oświetleniem i żaluzjami, kontrolowanie wyłączników oświetlenia, wyłączników drzwiowych i okiennych oraz detektorów dymu, CO, gazu i wody. W połączeniu z przystawką rejestracyjną WRI982, umożliwia on rejestrację zużycia ciepła / chłodu, ciepłej i zimnej wody, prądu i gazu z wyświetlaniem danych w systemie automatyki mieszkaniowej QAX913 i możliwością ich przesyłania przez serwer internetowy OZW772 do operatora. System automatyki mieszkaniowej służy również jako urządzenie do obsługi i wskazywania danych systemu mieszkaniowego.Przeznaczenie:

Zarządzanie regulacją ogrzewania i chłodzenia w mieszkaniu
Chłodzenie radiatorowe / podłogowe z monitorowaniem punktu rosy
Zwiększanie temperatury „Ekonomicznej“ i minimalnej temperatury po stronie zasilania systemu ogrzewania w zależności od mieszanej temperatury zewnętrznej
Gromadzenie zapotrzebowania poszczególnych pomieszczeń na ciepło / chłód
Generowanie sygnału zapotrzebowania na ciepło lub chłód i przesyłanie go do systemu generowania ciepła / chłodu przez przewodową magistralę, przekaźnik zapotrzebowania na ciepło / chłód lub wyjście DC 0-10 V na RRV912 lub RRV934
Możliwość stosowania w systemach ogrzewania i chłodzenia z centralnymi rozdzielaczami (np. ogrzewanie podłogowe) i grzejnikami z podłączeniami decentralnymi
Ograniczenie maksymalnej wartości temperatury dla ogrzewania i minimalnej temperatury dla chłodzenia
Regulacja obwodów ogrzewania za pomocą regulatorów RRV912 / RRV918 i siłowników zaworów grzejnikowych SSA955
Regulacja temperatury zasilania obwodu ogrzewania z 2 niezależnymi grupami pomieszczeń z funkcją ograniczania (min. / maks.) i utrzymywanie temperatury po stronie powrotu
Wysterowanie pomp grup pomieszczeń przez uniwersalne wyjścia przekaźnikowe
Wysterowanie i regulacja pompy wody użytkowej / zaworu przełączającego przez uniwersalne wyjście przekaźnikowe; rejestracja temperatury wody użytkowej przez uniwersalne wejście
Zarządzanie instalacją wentylacyjną przez regulator wielofunkcyjny RRV934
Funkcja chłodzenia nocnego (funkcja bajpas do odzysku ciepła)
Wysterowanie klimatyzatorów (split unit) przez uniwersalne wyjścia (lokalnie i RRV91x) oraz przez S-Mode (KNX TP1)
Wysterowanie styczników załączających chłodzenie pomieszczeń w zależności od mieszanej temperatury zewnętrznej, aktualnego poziomu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC), stanu okien i zapotrzebowania na ogrzewanie
Kontrolowanie wyłączników drzwiowych i okiennych, czujników dymu
Kontrolowanie detektorów wody, CO i gazu
Zamykanie przewodów wody i gazu za pomocą zaworów odcinających
Obsługa oświetlenia i żaluzji ze sterowaniem przyciskami uniwersalnymi, sterownikiem zegarowym i na podstawie zdarzeń
Symulacja obecności poprzez przypadkowe włączanie i wyłączanie w połączeniu z ciągłym włączeniem jednego lub kilku źródeł światła
Tworzenie, zapisywanie i ponowne otwieranie scenariuszy
Przedstawianie przebiegu temperatury zewnętrznej i ciśnienia powietrza z ostatnich 24 godzin za pomocą czujnika meteo QAC910
Wskazywanie otwartych okien i drzwi
Wskazywanie trendów pogodowych (ładna, zmienna, zła)
Rejestracja zużycia ciepła, wody, prądu i gazu przez przystawkę WRI982
Zdalny dostęp przez centrale komunikacyjne Siemens OZW77x
Zdalna obsługa systemu Synco living za pomocą pilota lub portalu internetowego


Tabela doboru produktu

System automatyki mieszkaniowej może pracować z następującymi radiowymi komponentami systemu Siemens Synco living i innych dostawców sprzętu radiowego KNX:

Nazwa urządzenia Model
Zadajnik pomieszczeniowy QAW910
Pomieszczeniowy czujnik temperatury QAA910
Czujnik meteo QAC910
Regulator obiegu grzewczego RRV912
Regulator obiegu grzewczego RRV918
Regulator wielofunkcyjny RRV934
Siłownik zaworu grzejnikowego SSA955
Powielacz sygnału radiowego ERF910
Detektor wody QFP910
Pilot AFK914/C01
Radiowy adapter sieciowy z wyłącznikiem KRF960-x
Radiowy adapter sieciowy z regulatorem KRF961-x
Przystawka do rejestracji zużycia RI982
Serwer sieciowy OZW772.xx
Czujnik dymu Delta reflex z modułem wave UNI M 255 GAMMA wave
Wyłączniki drzwiowe i okienne GAMMA wave
Wyłączniki światła i żaluzji GAMMA wave
Wyłączniki światła i żaluzji tebis TX Funk

System automatyki mieszkaniowej QAX913 może współpracować z następującymi przewodowymi komponentami systemu Siemens Synco 700:

Nazwa urządzenia Model
Regulatory Synco 700 RM..
Centrale komunikacyjne OZW771, OZW775
Narzędzie serwisowe OCI700.1

Inne urządzenia KNX TP1 mogą być integrowane poprzez S-Mode:

Nazwa urządzenia Model
Interfejs na klimatyzatory (split units) IRSC

 

 • Zarządzanie ogrzewaniem i chłodzeniem mieszkania włącznie z programowaniem 2 grup pomieszczeń
 • Zarządzanie instalacją wentylacyjną
 • Zarządzanie urządzeniami klimatyzacyjnymi (np. split unit)
 • Wybór trybów pracy, funkcja sterownika czasowego, urlopu i dni specjalnych
 • Niezależne sterowniki zegarowe i tryby pracy dla 12 pomieszczeń
 • Funkcja nieobecności osób (ogrzewanie, chłodzenie, wentylacja, woda użytkowa, światło) z symulacją obecności (światło)
 • Monitorowanie okien, drzwi oraz czujników wody i dymu
 • Tryb letni z programowaniem pozycji zaworu dla trybu chłodzenia
 • Wizualizacja danych meteorologicznych
 • Podgrzewanie wody użytkowej za pomocą sterownika zegarowego i programowania trybu pracy
 • Radiowa komunikacja z urządzeniami radiowymi z systemów Synco living, GAMMA wave i Hager tebis TX
 • Obsługa i sterowanie oświetleniem, żaluzjami i scenariuszami za pomocą 4 par uniwersalnych przycisków sterownika zegarowego i na podstawie zdarzeń
 • Uniwersalne wejście i wyjście
 • Zdalne sterowanie za pomocą pilota lub serwera sieciowego
 • Rejestracja zużycia ciepła, wody, prądu i gazu
 • Łącze radiowe (dwukierunkowe 868 MHz) i kablowe do transmisji danych na bazie standardu KNX
 • Tryb sieciowy AC 230 V