Astra Automatyka > Wycofane produkty > Johnson Controls > Zawory Johnson Controls > Zawór trójdrogowy Johnson Controls VBF-2218-5200
Kołnierzowe zawory regulacyjne VG9000 JOHNSON CONTROLS
Tabela doboru produktu

Typoszereg PN6 (VG9xxxS1K)

Model Korpus Kvs Ciśnienie zamykania kPa
RA-3000-732x
3000 N
 VA-1×20-GGA-1**
2000 N
VA-1125-GGA-1**
2500 N
VA-77xx-820x
500 N
VA-78xx-xxx-12
1000 N
Dwudrogowe PDTO (NC)
VG94A5S1K DN15 0,63 600 600
VG94A4S1K 1,0
VG94A3S1K 1,6
VG94A2S1K 2,5
VG94A1S1K 4,0
VG94B1S1K DN20 6,3
VG94C1S1K DN25 10 590 600
VG94E2S1K DN32 16 360
VG94E1S1K DN40 25 190 480
VG94F1S1K DN50 40 100 290
VG94G1S1K DN65 63 470 620 150
VG94H1S1K DN80 100 510 300 400
VG94J1S1K DN100 160 320 180 240
Trójdrogowe mieszające
VG98A5S1K DN15 0,63 600 600
VG98A4S1K 1,0
VG98A3S1K 1,6
VG98A2S1K 2,5
VG98A1S1K 4,0
VG98B1S1K DN20 6,3
VG98C1S1K DN25 10 490 600
VG98E2S1K DN32 16 280
VG98E1S1K DN40 25 130 440
VG98F1S1K DN50 40 60 260
VG98G1S1K DN65 63 470 620 130
VG98H1S1K DN80 100 510 300 400
VG98J1S1K DN100 160 320 180 240

UWAGA
   Aby zamówić zmontowane fabrycznie siłowniki zaworów, należy dodać +M do kodu zamówienia
**  Dla temperatury medium >140°C musi być zamontowany zestaw VA1000-EP

Typoszereg PN10 (VG9xxxS1L)

Model Korpus Kvs Ciśnienie zamykania kPa
RA-3000-732x
3000 N
 VA-1×20-GGA-1**
2000 N
VA-1125-GGA-1**
2500 N
VA-77xx-820x
500 N
VA-78xx-xxx-12
1000 N
Dwudrogowe PDTO (NC)
VG94A5S1L DN15 0,63 1000 1000
VG94A4S1L 1,0
VG94A3S1L 1,6
VG94A2S1L 2,5
VG94A1S1L 4,0
VG94B1S1L DN20 6,3 980
VG94C1S1L DN25 10 640
VG94E2S1L DN32 16 400 900
VG94E1S1L DN40 25 210 510
VG94F1S1L DN50 40 110 310
VG94G1S1L DN65 63 470 620 160
VG94H1S1L DN80 100 510 300 400
VG94J1S1L DN100 160 320 180 240
Trójdrogowe mieszające
VG98A5S1L DN15 0,63 1000 1000
VG98A4S1L 1,0
VG98A3S1L 1,6
VG98A2S1L 2,5
VG98A1S1L 4,0
VG98B1S1L DN20 6,3 880
VG98C1S1L DN25 10 430
VG98E2S1L DN32 16 240 790
VG98E1S1L DN40 25 110 420
VG98F1S1L DN50 40 40 240
VG98G1S1L DN65 63 470 620 120
VG98H1S1L DN80 100 510 300 400
VG98J1S1L DN100 160 320 180 240

UWAGA
   Aby zamówić zmontowane fabrycznie siłowniki zaworów, należy dodać +M do kodu zamówienia
**  Dla temperatury medium >140°C musi być zamontowany zestaw VA1000-EP