Astra Automatyka > Wycofane produkty > FEMA > Presostat DWR6 FEMA / Honeywell DNA6
Presostat w wersji przeciwwybuchowej do gorącej wody, pary, gazu i paliwa Ex-DWR FEMA
Tabela doboru produktu
Model Zakres nastaw Histereza Ciśnienie
maksymalne
Różnica przełączenia nie jest regulowana
Ex-DWR06 0,1…0,6 bar 0,04 bar 6 bar
Ex-DWR06-S 0,1…0,6 bar 0,04 bar
Ex-DWR1 0,2…1,6 bar 0,06 bar
Ex-DWR1-S 0,2…1,6 bar 0,06 bar
Ex-DWR3 0,2…2,5 bar 0,1 bar 16 bar
Ex-DWR3-S 0,2…2,5 bar 0,1 bar
Ex-DWR6 0,5…6 bar 0,2 bar
Ex-DWR6-S 0,5…6 bar 0,2 bar
Ex-DWR625 0,5…6 bar 0,25 bar 25 bar
Ex-DWR625-S 0,5…6 bar 0,25 bar
Ex-DWR16 3…16 bar 0,5 bar
Ex-DWR16-S 3…16 bar 0,5 bar
Ex-DWR25 4…25 bar 1,0 bar 63 bar
Ex-DWR25-S 4…25 bar 1,0 bar
Ex-DWR40 8…40 bar 1,3 bar
Ex-DWR40-S 8…40 bar 1,3 bar