Astra Automatyka > Produkty > Czujniki i przetworniki > Czujniki temperatury > Zewnętrzny bezprzewodowy czujnik temperatury SR65 Thermokon
Zewnętrzny bezprzewodowy czujnik temperatury SR65 Thermokon

Bezprzewodowy czujnik SR65 Thermokon zasilany jest ogniwem solarnym. Urządzenie to jest przeznaczone do pomiaru temperatury w środowisku zewnętrznym lub przemysłowym (np. w chłodniach, halach produkcy...

Bezprzewodowy czujnik SR65 Thermokon zasilany jest ogniwem solarnym. Urządzenie to jest przeznaczone do pomiaru temperatury w środowisku zewnętrznym lub przemysłowym (np. w chłodniach, halach produkcyjnych i magazynach). Zakres pomiarowy, interwał transmisji i czas wybudzenia można łatwo parametryzować za pomocą oprogramowania airConfig. W zaciemnionych miejscach można zastosować dodatkowy akumulator zasilający.


Tabela doboru produktu
Model Numer katalogowy Rodzaj czujnika
SR65 temp 230001 Zewnętrzny czujnik temperatury – EnOcean (868 MHz)
SR65 temp_rH 540391 Zewnętrzny czujnik temperatury i wilgotności względnej – EnOcean (868 MHz)

Właściwości zewnętrznych bezprzewodowych czujników temperatury SR65 Thermokon:

 • Mierzone wielkości: temperatura, wilgotność względna
 • Interfejs: EnOcean (868 MHz), EnOcean (902 MHz)
 • Konfiguracja: airConfig
 • Technologia radiowa: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, 902 MHz, moc przesyłowa <10 mW, standardowy telegram radiowy, EEP A5-02-14 (4BS), opcjonalnie konfigurowalne
 • Transmisja danych Czas alarmu: 100 sekund. (standard), heartbeat cykl = co 10 czas alarmu, opcjonalnie konfigurowalne
 • Zakres roboczy temperatury (°C) -25..+65
 • Sygnał wyjściowy temperatury skalowanie zgodnie z EEP, -20..+60 °C, opcjonalnie konfigurowalne
 • Zakres roboczy wilgotność maks. 85% rH ma stałego skraplania
 • Błąd pomiaru temperatury ±1% od zakresu pomiarowego (typ. w 21 °C)
 • Zakres pomiarowy wilgotności 0..100% rH bez kondensacji
 • Błąd pomiaru wilgotności ±5% między 30..70% rH (typ. w temp. 21 °C)
 • Zasilanie ogniwo solarne, bezobsługowy wewnętrzny superkondensator, możliwość zastosowania akumulatora rezerwowego w niewystarczająco oświetlonym otoczeniu, bateria LS14250 (3,6 V)