Astra Automatyka > Produkty > Zawory > Zawory gwintowane > Zespół napełniający NK300S HONEYWELL
Zespół napełniający NK300S HONEYWELL

Zespół napełniający NK300S Honeywell służy do napełniania i uzupełniania zamkniętych systemów grzewczych zgodnie z normą DIN EN 12828:2003. Może być instalowany bezpośrednio na zasilaniu wody pitnej z...

Zespół napełniający NK300S Honeywell służy do napełniania i uzupełniania zamkniętych systemów grzewczych zgodnie z normą DIN EN 12828:2003. Może być instalowany bezpośrednio na zasilaniu wody pitnej zgodnie z normą PN 1717.


Tabela doboru produktu
Model Filtr wewnętrzny
(mikrony)
Opis
NK300S-1/2A 200 wersja standardowa ½″ z przyłączem gwintowanym
NK300S-1/2AZ 25 wersja standardowa ½″ z przyłączem gwintowanym
NK300-1/2A wycofany, zamiennik NK300S-1/2

Akcesoria

Model Opis
TK295 zestaw testowy do BA z odczytem cyfrowym
TKA295 zestaw testowy do BA
Zespół napełniający NK300S HONEYWELL

Właściwości zespołu napełniającego NK300S HONEYWELL:

 • Atest DVGW
 • Bezpośrednie zasilanie z instalacji wodociągowej zgodnie z normą EN1717 wężem giętkim lub stałym złączem
 • Optymalne zabezpieczenie instalacji wodociągowych
 • Izolator przepływu i regulator ciśnienia w 2 klasie głośności działania
 • Potrójne zabezpieczenie – dwa zawory zwrotne i zawór zrzutowy dzielą zawór na trzy strefy ciśnieniowe
 • Regulator ciśnienia redukuje ciśnienie do wartości zadanej niezależnie od zmiennego ciśnienia na wejściu
 • Nastawialne ciśnienie wyjściowe bezpośrednio widoczne na manometrze po stronie wylotowej
 • Łatwy serwis polegający na możliwości wymiany wkładek izolatora i regulatora ciśnienia bez konieczności opróżniania instalacji
 • Spełnia wymagania KTW / W270 dotyczące pitnej wody
Zespół napełniający składa się z zaworu antyskażeniowego z zabezpieczeniem typu BA, regulatora ciśnienia i dwóch zaworów odcinających.  Zespół napełniający stosowany jest do uzupełniania wody w instalacjach grzewczych zgodnie z wymaganiami norm.
Zawór antyskażeniowy dzieli się na trzy komory tj. wlotową, pośrednią i wylotową. W stanie przepływu przez zawór, zawory zwrotne są otwarte a zawór zrzutowy zamknięty. Zawór zamknie przepływ w przypadku wystąpienia różnicy ciśnienia poniżej 0,14 bara pomiędzy komorą pośrednią a wlotową. Regulator ciśnienia redukuje ciśnienie po stronie napływu (ciśnienie wlotowe) do wartości j nastawy po stronie instalacji (ciśnienie wylotowe).
Regulator ciśnienia działa na zasadzie równowagi sił działających na membranę: z jednej strony wynikającej z napięcia sprężyny, a z drugiej strony sił parcia od ciśnienia po redukcji. W przypadku występowania zmiennego ciśnienia wejściowego ruchomy wkład zaworu ustawia się w nowe położenie równowagi dla danej nastawy ciśnienia i ilości odbieranej wody (kompensacja ciśnienia wejściowego).
W przypadku ustania poboru wody – zawór całkowicie się domyka.
Materiały:
 • Korpus mosiężny odporny na odcynkowanie
 • Przyłącze zrzutowe, wkład regulatora, wkład zaworu oraz osłona sprężyny wykonane z tworzywa wysokiej jakości
 • Wzmacniana membrana wykonana z EPDM
 • Uszczelnienie z NBR oraz EPDM
 • Sprężyna ze stali
 • Siatka filtracyjna ze stali nierdzewnej
Parametr Wartość
Medium woda
Ciśnienie wejściowe min. 2.0 bar;
maks. 10.0 bar;
Ciśnienie wyjściowe 1,5 - 4 bar (nastawa fabryczna 1,5 bar)
Zabezpieczenie antyskażeniowe BA 4 kategoria (toksyczne, bardzo toksyczne,rakotwórcze, materiały radioaktywne)
Pozycja montażu pozioma ze spustem do dołu
Temperatura pracy maksymalnie 65°C
Zawór kulowy izolatora BA G¼“
Przyłącze spustu 40 mm
Przyłącze ½" gwint zewnętrzny