Astra Automatyka > Produkty > Zawory > Zawory bezpieczeństwa > Zawór bezpieczeństwa VSB100 ESBE
Zawór bezpieczeństwa VSB100 ESBE

Zawory bezpieczeństwa z serii VSB100 ESBE służą do zabezpieczania instalacji ciepłej wody użytkowej przed nadmiernym wzrostem ciśnienia.


Tabela doboru produktu
Model Numer katalogowy DN Ciśnienie otwarcia [MPa] Ciśnienie otwarcia [bar]
VSB132, Gwint zewnętrzny i złączka zaciskowa
36020100 VSB132 15 0,6 6
36020400 VSB132 15 0,9 9
36020500 VSB132 15 1 10

Zawory bezpieczeństwa ESBE serii VSB100 są przeznaczone do ochrony przed nadmiernym ciśnieniem w instalacjach ciepłej wody użytkowej. Przyłącza wejściowe z gwintem zewnętrznym ze złączkami zaciskowymi na przyłącze wyjściowe są dostępne w rozmiarach DN 15.

Zawory bezpieczeństwa ESBE serii VSB100 są używane do ochrony układów ciepłej wody użytkowej przed nadmiernym ciśnieniem. Przy wyborze zaworu bezpieczeństwa należy pamiętać, że oznaczenie wydatku na zaworze
musi przekraczać znamionowy wydatek układu. Zawory bezpieczeństwa ESBE są oznaczone znakiem CE.
Jeśli temperatura medium grzewczego jest niższa niż temperatura wrzenia odpowiadająca maksymalnemu
dopuszczalnemu ciśnieniu podgrzewacza, zawór bezpieczeństwa musi być zwymiarowany jedynie pod
kątem rozszerzalności cieplnej wody. Jeśli temperatura medium grzewczego jest wyższa niż temperatura wrzenia
odpowiadająca maksymalnemu dopuszczalnemu ciśnieniu podgrzewacza, zawór musi być tak zwymiarowany, aby
rozładować całkowity wypływ pary przy maksymalnym dodanym wydatku. Maksymalną pojemność podgrzewaczy,
dla której jest zaprojektowany dany zawór bezpieczeństwa, zaznaczono na zaworze.

W przypadku używania kilku pogrzewaczy wyłączanych niezależnie – każdy podgrzewacz powinien być wyposażony
w zawór bezpieczeństwa. Aby była możliwa obserwacja działania zaworu, zalecany (a w niektórych przypadkach
obowiązkowy) jest montaż rozdzielacza. Należy się upewnić, że montaż wszystkich zaworów, przewodów wentylacyjnych wyciągowych, rozdzielaczy itp. został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami.

Właściwości zaworów bezpieczeństwa VSB100 ESBE:

  • Dostępne ciśnienia otwarcia od 6 do 10 barów
  • Do temperatur do 95°C
  • Idealnie pasuje do serii VMA200/VMB400
  • Z atestami TÜV i ACS