Astra Automatyka > Produkty > Czujniki i przetworniki > Czujniki temperatury > Termostat pomieszczeniowy RAA31, RAA31.16 i RAA31.26 SIEMENS
Termostat pomieszczeniowy RAA31, RAA31.16 i RAA31.26 SIEMENS

Termostaty pomieszczeniowe RAA31, RAA31.16 i RAA31.26 SIEMENS stanowią grupę coraz bardziej popularnych urządzeń służących do zarządzania temperaturą w wybranych pomieszczeniach. Produkty te są przezn...

Termostaty pomieszczeniowe RAA31, RAA31.16 i RAA31.26 SIEMENS stanowią grupę coraz bardziej popularnych urządzeń służących do zarządzania temperaturą w wybranych pomieszczeniach. Produkty te są przeznaczone do współpracy z zaworami strefowymi, siłownikami termicznymi, palnikami gazowymi i olejowymi, wentylatorami oraz pompami.


Tabela doboru produktu
Model Opis
RAA31 Termostat do ogrzewania lub do chłodzenia z przełączni-kiem ZAŁ/WYŁ (ON/OFF)Napięcie zasilania 24…250 V AC
RAA31.16 Termostat do ogrzewania lub do chłodzenia z przełączni-kiem ZAŁ/WYŁ (ON/OFF) i wskaźnikiem trybu pracy (LED) Napięcie zasilania 230 V AC + 10/-15 %
RAA31.26 Termostat do ogrzewania lub do chłodzenia z przełączni-kiem ZAŁ/WYŁ (ON/OFF) i wskaźnikiem trybu pracy (LED) oraz niezależnym wyłącznikiem ZAŁ/WYŁ (ON/OFF)Napięcie zasilania 230 V AC + 10/-15 %

 

URZĄDZENIA WSPÓŁPRACUJĄCE

Model Opis
SFA21 Siłownik elektryczny 2-stawny
SFP21 Siłownik elektryczny 2-stawny
STA21 Siłownik termiczny (do zaworów grzejnikowych)
STP21 Siłownik termiczny (do zaworów o skoku 2,5 mm)

AKCESORIA

Model Opis
ARG70 Adapter 120 x 120 mm do puszek podłączeniowych 4“ x 4“
ARG70.1 Adapter 96 x 120 mm do puszek podłączeniowych 2“ x 4“
ARG70.2 Adapter 112 x 130 mm do okablowania natynkowego

Termostaty pomieszczeniowe RAA31, RAA31.16 i RAA31.26 SIEMENS stosowane są w instalacjach ogrzewania lub chłodzenia do utrzymywania ustawionej wymaganej temperatury w pomieszczeniu.
Termostaty te stosowane są na ogół w:

  • budynkach mieszkalnych
  • budynkach przemysłu lekkiego

Napięcie zasilania w przypadku modelu RAA31 wynosi 24…250 V AC, z kolei modeli RAA31.16 oraz RAA31.26 – 230 V AC.

Termostaty RAA32 SIEMENS mogą współpracować z:

  • zaworami strefowymi,
  • siłownikami termicznymi
  • palnikami gazowymi lub olejowymi
  • wentylatorami
  • pompami

Z przodu obudowy termostatu znajduje się przełącznik ZAŁ / WYŁ (ON/OFF)W pozycji WYŁ, napięcie wejściowe jest fizycznie odseparowane od wyjściowego. Produkty te posiadają oddzielne wyjścia: tylko ogrzewa-nie i tylko chłodzenie. Spadek temperatury w pomieszczeniu poniżej nastawionej wartości zadanej powoduje zwarcie styku ogrzewania. Jeśli temperatura w pomieszczeniu przekroczy ustawioną wartość zadaną, styk chłodzenie zostanie zwarty.

Do zalet termostatów z serii RAA31 Siemens zaliczyć należy:

  • Regulację 2-stawną
  • Ręczny przełącznik ZAŁ / WYŁ (ON/OFF)
  • Membranę wypełnioną gazem

Gdzie należy montować termostaty pomieszczeniowe RAA31, RAA31.16 i RAA31.26 SIEMENS?

Termostaty RAA31, RAA31.16 i RAA31.26 SIEMENS to urządzenia nie wymagające obsługi. W celu ustalenia wartości zadanej temperatury wystarczy posłużyć się pokrętłem nastawczym zamieszczonym na przodzie obudowy. Urządzenie daje możliwość nastawy temperatury w zakresie 8…30°C. Na obudowie zamieszczony jest również przełącznik ON/OFF. W celu zapewnienia jak najbardziej wiarygodnych pomiarów termostaty RAA31, RAA31.16 i RAA31.26 SIEMENS powinny być montowane na płaskiej powierzchni na wysokości około 150 cm nad podłogą. Należy również pamiętać, że montaż termostatów powinien być dokonywany w miejscu pozostającym poza zasięgiem promieni słonecznych oraz innych źródeł ciepła.

Wymaganą wartość zadaną temperatury w pomieszczeniu ustawia się pokrętłem nastawczym na obudowie. Zakres nastaw można mechanicznie ograniczyć za pomocą ograniczników umieszczonych pod pokrywą.
Termostat pomieszczeniowy powinien być montowany w takim miejscu, aby pomiar temperatury w pomieszczeniu był możliwie najdokładniejszy, bez wpływu bezpośredniego promieniowania słonecznego czy innych źródeł ciepła lub chłodu. Wysokość montażu powinna wynosić około 1,5 m nad podłogą.